Приватна бібліотека Залуцького Олександра Васильовича

 1. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.- Ч. 1.- М.: “Сов. композитор”, 1970.- 134 с.
 2. Акимов Ю. Школа игры на баяне.- М.: “Сов. композитор”, 1986.- 207 с.
 3. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 1.- 2007.- 31 с.
 4. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 2.- 2007.- 31 с.
 5. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 3.- 2007.- 31 с.
 6. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 4.- 2007.- 31 с.
 7. Алєксєєв І. Викладання гри на баяні: Основи методики.- К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз літ., 1957.- 142 с.
 8. Альбом баяниста.- Вып. 3: Танцевальная музыка западноевропейских композиторов.- М.: “Музгиз”, 1954.- 80 с.
 9. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1969.- 93 с.
 10. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 77 с.
 11. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1975.- 71 с.
 12. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 83 с.
 13. Альбом для детей: Произведения для баяна.- Вып. 1.- М.: “Музыка”, 1986.- 46 с.
 14. Альбом начинающего баяниста.- М.: ”Музгиз”, 1962.- 47 с.
 15. Альбом начинающего баяниста.- Вып. 37.- М.: ”Сов. композитор”, 1988.- 31 с.
 16. Амлінська Р. Музичні ігри.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 50 с.
 17. Андроников И. К музыке.- К.: “Муз. Україна”, 1986.- 320 с.
 18. Ансамблі баяністів.- Зошит 1.- К.: “Муз. Україна”, 1978.- 64 с.
 19. Ансамбли баянов в музыкальной школе.- Вып. 8.- М.: “Сов. композитор”, 1990.- 47 с.
 20. Антонішак З. Смерекове розлуння: Вокально-хорові твори.- Дрогобич: Коло, 2004.- 66 с.
 21. Антонюк-Гаврищук Є. Вічні скарби Георгія Гараса.- Чернівці: Вид-во “Буковина”, 2011.-157 с.
 22. Антонюк Є. Жнив астральних міти. Поезія.- Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008.- 152 с.
 23. Асистентська музично-педагогічна практика: Методичні рекомендації.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 22 с.
 24. Афонченко М. М. Українська хорова духовна музика. Хрестоматія з диригування.- Рівне, 1997.- 184 с.
 25. Балух В. О. Магістерські роботи: Метод. реком.- Чернівці: ЧНУ, 2003.- 42 с.
 26. Барська З. М. Барви української народної пісні: Хрестоматія.- Тернопіль Навчальна книга-Богдан, 2004.- 177 с.
 27. Басурманов А., Чайкин Н. Самоучитель игры на баяне.- М.: “Сов. композитор”, 1956.- 99 с.
 28. Басурманов А. П. Справочник баяниста.- М.: “Сов. композитор”, 1986.- 424 с.
 29. Бах И. С. Хорошо темперированный клавир: 48 прелюдий и фуг.- Т. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1994.- 135 с.
 30. Баян в музыкальной школе.- Вып. 12: Пьесы для 5 класса.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 34 с.
 31. Баян в музыкальной школе.- Вып. 14: Пьесы для 3-4 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1973.- 36 с.
 32. Баян в музыкальной школе.- Вып. 52: Пьесы для 1-2 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1985.- 28 с.
 33. Баян в музыкальной школе.- Вып. 56: Пьесы для 1-3 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1987.- 32 с.
 34. Баян в музыкальном училище.- Вып. 18.- М.: “Сов. Композитор”, 1987.- 39 с.
 35. Баян. Підготовча група.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 99 с.
 36. Баян: 2 клас дитячої муз.школи.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 173 с.
 37. Баян: 4 клас дитячої муз.школи.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 166 с.
 38. Баян: Учбовий репертуар для 1 класу дитячих муз.шкіл.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 124 с.
 39. Баян: Учбовий репертуар для учнів 2 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1968.- 136 с.
 40. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 159 с.
 41. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 151 с.
 42. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1979.- 149 с.
 43. Баян: Учбовий репертуар для учнів 4 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 175 с.
 44. Баян: Учбовий репертуар для учнів 5 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1972.- 176 с.
 45. Береза А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики: Навч.-метод. посібник.- Вінниця, 2010.- 181 с.
 46. Береза А. В., Лєбєдєв В. К. Танцювальна музика в школі: Навч.- метод. посібник.- Вінниця, 2009.- 347 с.
 47. Береза А. В., Лєбєдєв В. К. Танцювальна та маршова музика в школі: Навч.- метод. посібник.- Вінниця, 2003.- 332 с.
 48. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Вивчення поліфонічних творів у класі баяна: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей 1-4 рівня акредитації.- Вінниця, 2007.- 262 с.
 49. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей та вчителів музики.- Т. 1. - Вінниця, 2008.- 213 с.
 50. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей та вчителів музики.- Т. 2-3. - Вінниця, 2009.- 213 с.
 51. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. - Т. 1.- Вінниця, 2013.- 366 с.
 52. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. Т. 2 (сюїти).- Вінниця, 2014.- 448 с.
 53. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. Т. 3 (варіації).- Вінниця, 2016.- 436 с.
 54. Береза А. В., Нестерович Б. І. Удосконалення виконавської майстерності баяніста в процесі самостійної роботи: Навч.-метод. посібник.- Вінниця, 2011.- 173 с.
 55. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста: Вопросы теории и практики.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 200 с.
 56. Библиотека баяниста.- Вып. 108.- М., 1963.- 15 с.
 57. “Біля чудового блакитного Дунаю”: Ноти.- К.: “Муз. Україна”, 1975.- 23 с.
 58. Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів - основоположників фортепіанної школи.- Львів: “Сполом”, 2002.- 226 с.
 59. Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів - основоположників фортепіанної школи.- Львів: “Сполом”, 2011.- 300 с.
 60. Богданюк І. Україно моя: Пісні.- Чернівці, 2001.
 61. Богино Г. Игры-задачи для начинающих музыкантов (детям и родителям).- М.: “Музыка”, 1974.- 291 с.
 62. Боднарук І. М. Педагогічна практика з музики: навч.-метод. посіб.- Чернівці, 2012.- 280 с.
 63. Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності: (професійний та особистісний аспекти): навч. посібник.- Чернівці, 2012.- 244 с.
 64. Бойчук Т. Черемоша музика іскриста: Збірник пісень.- Вижниця, 2000.- 55 с.
 65. Бродовінський О. Звуками душі, словами серця: Пісні, поезія.- Вижниця: “Черемош”, 2017.- 189 с.
 66. Бродовінський О. Звучить повітря духовим оркестром.- Вижниця: “Черемош”, 2007.- 76 с.
 67. Бродовінський О. Хотинські трубачі.- Хотин, 2007.- 100 с.
 68. Брошкевич Е. Образ любви.- К.: “Муз. Україна”, 1979.
 69. Буковинська інструментальна музика: Хрестоматія: навч. посібник.- Чернівці, 2009.- 132 с.
 70. Буковинський жайвір (збірка авторських пісень).- Чернівці, 1997.- 57 с.
 71. Буковинські композитори: навч. посібник.- Чернівці, 2011.- 143 с.
 72. Буковинські самоцвіти: Вокальні твори композиторів Буковини.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 150 с.
 73. Бурбан М І. Українські хори та диригенти.- Дрогобич: Посвіт, 2007.- 672 с.
 74. Вадецкий Б. Глинка.- М.: Сов. писатель, 1984.- 463 с.
 75. Вансолов В. Симфоническое творчество А. Глазунова,- М.: Музгиз, 1950.- 85 с.
 76. Варфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов.- Вып. 4.- Л.: “Музыка”, 1964.- 87 с.
 77. Варфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов.- Вып. 4.- Л.: “Музыка”, 1990.- 79 с.
 78. Вербицький М. Ще не вмерла Україна: Ноти.
 79. Верещагіна А., Жофчак З. ЗО, ВІ, ЙО…: Навч. посіб. з музики для 1-го кл. (за методом ладової сольмізації).- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 114 с.
 80. Верещагіна О. Є., Холодкова Л. П. Історія української музики XX століття: Навч. посібник.- Тернопіль: Астон, 2010.- 280 с.
 81. Верещагина А., Жофчак З. Методика преподавания музыки в 1 классе.- К.: “Муз. Україна”, 1987.- 32 с.
 82. Вечорниці: Пісні з репертуару вокальних ансамблів.- Вип. 1.- К., 1973.- 26 с.
 83. Вечорниці: Ліричний вальс: Для голосу в супроводі фортепіано.- Вип. 2.- К., 1972.- 33 с.
 84. Вечорниці: Пісні про Батьківщину.- Вип. 5.- К., 1973.- 30 с.
 85. Вечорниці: Твори для оркестру народних інструментів: Партитура.- Вип. 6.- К., 1973.- 31 с.
 86. Вечорниці: Естрадні пісні.- Вип. 12.- К., 1973.- 59 с.
 87. Вибрані прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для готово-виборного баяна.- Ч. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 86 с.
 88. Вибрані сонати і сонатини зарубіжних композиторів.- К.: “Муз. Україна”, 80 с.
 89. Видатні діячі культури та мистецтва Буковини: Бібліографічний довідник.- Вип 1.- Чернівці, 2010.- 312 с.
 90. Вишпінська Я. Музична освіта Буковини: Досвід, тенденції, перспективи: Навч. посібн.- Чернівці, 2011.- 264 с.
 91. Виноградов А. Осуждение Паганини.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 358 с.
 92. Витол Я. Воспоминания. Статьи. Письма.- Л., 1969.- 334 с.
 93. Власов В. Альбом для дітей: для баяна (акордеона).- Тернопіль, 2007.
 94. Власов В. Восемь джазовых пьес для баяна.- Одесса, 1994.- 40 с.
 95. Власов В. Сюїта для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 27 с.
 96. Воробкевич С. Хорові твори без супроводу.- К.: “Муз. Україна”, 1996.- 141 с.
 97. Воробкевич С. Хорові твори без супроводу.- Вип. 2.- Чернівці: Прут, 2003.- 131 с.
 98. Воспитание музыкального слуха: Сборник статей.- М.: “Музыка”, 1977.- 156 с.
 99. Втілення ідей національного відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України: Збірник матеріалів.- Чернівці-Дрогобич, 1998.- 76 с.
 100. Вчимося співати: Збірник пісень для 5-8 класів.- Х.: “Ранок”, 2003.- 144 с.
 101. Гандзій В., Мафтуляк М. Фольклор Буковино-Бессарабського Подністров’я.- Чернівці, 2016.- 265 с.
 102. Гарбузов Н. А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития.- М.: Гос. муз. изд-во, 1951.- 63 с.
 103. Гатрич І. Естрадний спів у загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах.- Чернівці, 2014.- 124 с.
 104. Гатрич І. Сучасні технології студійного аудіозапису.- Чернівці, 2013.- 136 с.
 105. Gervaise C. Partitak es tancok: Partitura.- Budapest, 1978.
 106. Гімн Чернівецького Державного університету (для мішаного хору в супроводі фортепіано і оркестру): Муз. А. Кушніренка, вірші Б. Мельничука.- Чернівці, 1997.- 6 с.
 107. Гіна Ю. Вибрані твори для ансамблю скрипалів та сольного виконання: Посібник.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003.- 164 с.
 108. Гіна Ю. Вокально-хорові твори: навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 60 с.
 109. Гіна Ю. М. Оркестрові твори: навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці, 2014.- 170 с.
 110. Гіна Ю. Музичне краєзнавство Буковини.- Хрестоматія. Навч. пос. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 6.- Чернівці, 2009.- 189 с.
 111. Говорушко П. Начальная школа игры на баяне.- Л.: “Музыка”, 1988.- 103 с.
 112. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором: Метод. поради.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 50 с.
 113. Готуємося до свята. Зима: Збірка віршів і пісень для початкових класів.- Тернопіль, 2008.- 96 с.
 114. Григ Э. и его музыка: Отрывки из произведений. для детей школьного возраста.- М.: “Музыка”, 1976.- 44 с.
 115. Грум-Гржимайло Т. Слава и Галина: Симфония жизни.- М.: Вагриус, 2007.- 510 с.
 116. Гусар Ю. Зірки не гаснуть.- Чернівці, 2003.- 100 с.
 117. Гушоватий П., Бермес І., Пиц Б., Михалиць М. Хор “Боян Дрогобицький”: історія і сучасність: Навч. посібник.- Дрогобич: Посвіт, 2008.- 192 с.
 118. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста: Навч. посіб. для вищ. муз. навч. закладів.- К.: “Муз. Україна”, 1997.- 240 с.
 119. Демочко К. Музична Буковина: Сторінки історії.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 136 с.
 120. Демченко В. Технические упражнения для баяна.- М.: “Музыка”, 1967.- 136 с.
 121. Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії.- К.: Вид. центр “Просвіта”, 2006.- 296 с.
 122. Денисов О. Етюди для баяна: 3-4 класи музичної школи.- К., 1961.- 36 с.
 123. Денон Т. Вибрані джазові композиції для акордеона (баяна).- Вип. 2.- Тернопіль, 2014.- 32 с.
 124. Дербенко Є. Скерцо: Ноти.- 56 с.
 125. Дербенко Є. Три сюїти для дітей та юнацтва.- Тернопіль, 2006.- 20 с.
 126. Дерда І. Дванадцять місяців: Вокальний цикл для молодшого шкільного віку: Із авторської серії “Буковинська китиця”.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 44 с.
 127. Дерда І. За знаком часу: Вокальний цикл на вірші Тамари Севернюк,- Освітньо-навчальний репертуарний посібник.- Чернівці: Букрек, 2008.- 124 с.
 128. Дерда І. Невмируща моя Україна: солоспіви на вірші Василя Васкана.- Чернівці: Прут, 2003.- 56 с.
 129. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитат. и муз. руковод. дет.сада.- М.: “Просвещение”, 1985.- 160 с.
 130. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: “Богдана”, 2003.
 131. Дитяча музична школа.- 4 клас.- Вип. 1: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1965.- 25 с.
 132. Дитяча музична школа.- 2 клас.- Вип. 2: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1967.- 26 с.
 133. Дитяча музична школа.- 5 клас.- Вип. 2: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1967.- 30 с.
 134. Должанский А. Краткий музыкальный словарь.- М., 1966.- 517 с.
 135. Дашкевич К. Гопак: ноти.
 136. Доля: Пісні Мар'яна Гаденка.- Коломия, 1997.- 47 с.
 137. Доронюк В. Д. Українська музична етнопедагогіка: монографія.- Івано-Франківськ: “Плай”, 2009.- 537 с.
 138. Дуб Й., Кобилянський О. М. Двадцять митців у долі одного села.- Чернівці: Прут, 2003.- 64 с.
 139. Дуб Р., Булега Б. Світоч наших знань і надій: З історії Кіцманської СШ. До 225-річчя навч. закладу.- Чернівці, 2005.- 91 с.
 140. Дует баяністів “Menghini”.- Вип. 2.- Тернопіль, 2004.- 27 с.
 141. Дует баяністів “Menghini”.- Вип. 3.- Тернопіль, 2004.- 20 с.
 142. Дулова Е. Преодоление.- М.: “Дет. лит”, 1984.- 190 с.
 143. Дунаевский М. Городские цветы: Песни для голоса (хора) в сопровожд. фортепиано (баяна, гитары).- М.: Сов. композитор, 1988.- 72 с.
 144. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: Довідник.- Дрогобич: Посвіт, 2010.- 216 с.
 145. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Пісні, романси, хорові твори, обробки буковинських народних пісень.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- 104 с.
 146. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Фортепіанні твори, пісні та романси.- Вип. 2.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- 112 с.
 147. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п'єси і етюди для духових інструментів у супроводі фортепіано.- Вип. 3.- Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 167 с.
 148. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п'єси для духових інструментів у супроводі фортепіано.- Вип. 4.- Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 178 с.
 149. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми і п'єси для струнних і народних інструментів, камерні ансамблі.- Чернівці: Золоті литаври, 2002.- 180 с.
 150. Ерастов Н. П. Методика самостоятельной работы: Учебно-методич. пособие.- М.: “Мысль”, 1985.- 79 с.
 151. Етюди для баяна на різні види техніки.- 1 клас. Учбовий репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 44 с.
 152. Етюди для баяна на різні види техніки.- 1 клас. Учбовий репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1988.- 52 с.
 153. Етюди для баяна на різні види техніки.- 2 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 54 с.
 154. Етюди для баяна на різні види техніки.- 3 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 78 с.
 155. Етюди для баяна на різні види техніки.- 5 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 70 с.
 156. Етюди для баяна на різні види техніки.- 5 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1978.- 114 с.
 157. Живі сторінки української музики: Статті, дослідження, публікації.- К.: “Наук. думка”, 1965.- 195 с.
 158. Жуков О. Концертні п'єси для баяна та цимбалів.- Чернівці, 2011.- 98 с.
 159. Залуцький О. Музичні товариства Буковини: Довідник.- Чернівці: “Друк Арт”, 2016.- 304 с.
 160. Залуцький О. В. Музична критика на Буковині: Хрестоматія; навч. посіб. до курсу “Музична критика”.- Вип. 1.- Чернівці, 2012.- 184 с.
 161. Залуцький О. В. Музична критика на Буковині.- Вип. 2.- Чернівці, 2017.- 208 с.
 162. Заслуженная самодеятельная хоровая капелла УССР ОМДСТ им. Леси Украинки: буклет.- Одесса, 1987.
 163. Заспів: Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності.- Вип. 6 .- К., 1971.- 80 с.
 164. Заспіваймо пісню, гуцули-краяни: Народні пісні с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області в записах Фрозини Гулей.- Вижниця, 2002.- 101 с.
 165. Збірка пісень для учнів 1-8 класів шкіл з румунською мовою навчання.- Чернівці, 2009.- 204 с.
 166. Збірник легких п’єс для баяна.- К.: “Мистецтво”, 1949.- 32 с.
 167. “Звучать бандури Буковини”. Вокальні та інструментальні твори для бандури.- Чернівці: “Місто”, 2014.- 132 с.
 168. Згорж А. Один против судьбы. Письма Бетховена.- М.: “Правда”, 1987.- 496 с.
 169. Зеленецька І. О. Музично-дидактичні ігри: метод. рекомендації.- К., 2000.- 36 с.
 170. Зінькевич О., Чекан Ю. Музична критика: теорія і практика: Навчальний посібник.- Чернівці, 2007.- 424 с.
 171. З піснею в серці: пісенник.- Чернівці: Рута, 2009.- 624 с.
 172. Зубарєв А. Етюди для баяна: Учбовий матеріал для середніх класів ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 47 с.
 173. Іваннікова Л. Вечорниці. А що після них?.- К., 2008.- 72 с.
 174. Іванчук М. Г., Руснак І. С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 83 с.
 175. Іванчук М. Г., Руснак І. С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: “Букрек”, 2010.- 172 с.
 176. Івасюк В. Музичні твори: до 60-річчя від дня народження.- Чернівці: Букрек, 2009.- 292 с.
 177. Івасюк В. Пісні.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 167 с.
 178. Івасюк М. Монолог перед обличчям сина.- Чернівці: Мол.буковинець, 2007.- 224 с.
 179. Играй, мой баян: Сб. произвед. для баяна и аккордеона.- Вып. 4.- М., 1957.- 129 с.
 180. Играй, мой баян: Сб. произвед. для баяна и аккордеона.- Вып. 1 и 2.- М., 1961.- 151 с.
 181. І зазвучать бандури струни. Вокальні твори у супроводі ансамблю бандуристів, аранжування І. Мокрогуз.- Чернівці: Місто, 2006.- 68 с.
 182. Избранные пьесы для фортепиано.- Вып. 1: Русские классики и советские композиторы.- Л, 1952.- 64 с.
 183. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия.- М.: Просвещение, 1990.- 207 с.
 184. Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного искусства: учебн. пособие.- М., 2006.- 520 с.
 185. Ісак А. Ф. Лицар музики: Штрихи до портрета засл. діяча мистецтв України, володаря Золотої медалі ЮНЕСКО та звання “Золоте ім'я світової культури” Йосипа Мойсейовича Ельгісера.- Чернівці: Зелена Буковина, 2007.- 134 с.
 186. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?.- М.: “Просвещение”, 1989.- 188 с.
 187. Калейдоскоп.- Вып 2: Популярные песни и мелодии радио, кино и телевидения.- М.: “Музыка”, 1989.- 78 с.
 188. Камерний хор Чернівецької обласної філармонії: буклет
 189. Каплієнко-Ілюк Ю. Народна музична творчість: Навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 167 с.
 190. Каплієнко-Ілюк Ю. Українська професійна музика в контексті міжкультурних зв'язків XVII- XVIII століть: Монографія.- Чернівці, 2013.- 280 с.
 191. Карпатське танго: Сл. і муз. А. Кос-Анатольського: Для голосу в супроводі фортепіано.- К., 1964.- 6 с.
 192. Картавий П. Сучасна українська авторська пісня.- Суми, 2009.- 75 с.
 193. Качанов Э. Философия любви: Сборник песен с нотами.- Черновцы, 2002.- 73 с.
 194. Кибіч Я. В. Назарій Яремчук.- Вижниця: “Черемош”, 2011.- 328 с.
 195. Кияновська Л. О. Галицька музична культура XIX- XX ст.: Навч. посібник.- Чернівці, 2007.- 424 с.
 196. Клоцька А. А. Музика серця і душі. Пісні.- Вижниця: Черемош, 2008.- 40 с.
 197. Книга о музыке: Популярные очерки.- М.: Сов. композитор, 1988.- 220 с.
 198. Кобільник Л. Сонце, скупане в мисці: Вокальні та хорові твори для дітей.- Дрогобич: Коло, 2008.- 60 с.
 199. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 149 с.
 200. Ковальов В. Дністрові зорі: Вокальні твори.- Хотин, 2009.- 34 с.
 201. Ковач І. “Сміються, плачуть солов'ї...”: Українська поезія в портретах-просвітленнях.- Т. 2.- Бухарест, 2014.- 306 с.
 202. Колесса Ф. Шкільний співаник: з пед. спадщини композитора.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 223 с.
 203. Миколі Колессі - у сторічний ювілей: Матеріали міжвузівської наук. конференц, присвяч. 100-річчю від дня нар. видатного укр. композитора і диригента М. Колесси, яка відбулася 23.12.2003 р..- Дрогобич: Коло, 2003.- 208 с.
 204. Колодій В. Біла квітка осені: Поезії.- Чернівці: “Місто”, 2001.- 60 с.
 205. Колодій В. При сповідальних свічах: Сонети.- Чернівці: “Рута”, 1999.- 49 с.
 206. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие.- М.: “Просвещение”, 1986.
 207. Композитори Буковини: Довідник-посібник.- Чернівці: Рута, 2006.- 68 с.
 208. Конен В. Рождение джаза.- М.: Сов. композитор, 1984.- 312 с.
 209. Концерти в перекладенні для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1970.- 52 с.
 210. Концерти в перекладенні для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1972.- 43 с.
 211. Корнійчук В. Портрет хору з мозаїки: Маестро Анатолій Авдієвський: до 80-річчя з дня народження.- К.: “Криниця”, 2012.- 494 с.
 212. Королюк Н. Кобзарева пісня: Поезія Т. Шевченка і музика.- К., 1994.- 75 с.
 213. Королюк Н. І. Маленькі історії про українських композиторів XVIII-XX ст.- К.: “Радуга”, 1998.- 187 с.
 214. Корчинський Юліан: життя і творчість: Нариси, спогади, дослідження.- Дрогобич: Коло, 2003.- 86 с.
 215. Кошиць О. Спогади.- К.: “Рада”, 1995.- 387 с.
 216. Кошмина И. Владимир Шаинский и его песни.- М.: “Музыка”, 1986.- 62 с.
 217. Кривко Т. А., Романовська Д. Д. Підліткова субкультура: Неформальні молодіжні об'єднання: Метод. посібник.- Чернівці, 2003.- 69 с.
 218. Крым А. Чакона.- К.: Рад. письменник, 1986.- 245 с.
 219. Кузнецов Е. Современные русские танцы для баяна.- М.: “Музыка”, 1981.- 79 с.
 220. Кушніренко А. Спогади про С. Людкевича.- 2000.- 22 с.
 221. Кушніренко А. Тобі співаю, Україно: авторський збірник (Хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви).- Чернівці, 2009.- 184 с.
 222. Лазарук М. Ночі з амазонкою: Інтимна та еротична лірика.- Тернопіль, 2012.- 136 с.
 223. Лазарук М. Пантір: Поезії, поеми.- Чернівці: “Місто”, 2006.- 116 с.
 224. Легкие этюды для баяна.- М.: Музгиз, 1962.- 15 с.
 225. Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (з педагогічної спадщини композитора).- К.: “Муз. Україна”, 1989.
 226. Леонтович Микола. Спогади. Листи. Матеріали.- К.: Муз. Україна, 1982.- 238 с.
 227. Лепша І. Д. 100 облич української естради.- Чернівці: Мол. буковинець, 2010.- 408 с.
 228. Літературно-мистецька буковиніана: методично-бібліографічні матеріали.- Чернівці: Букрек, 2003.- 104 с.
 229. Литургическая музыка русских композиторов: для хора без сопровождения.- Л.: “Музыка”, 1990.- 103 с.
 230. Лупул О. Блазні у лазні: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
 231. Лупул О. Квіти для еліти: Байки.- Чернівці: Рута, 2006.- 32 с.
 232. Лупул О. Контрасти: Септими.- Чернівці: Рута, 2013.- 56 с.
 233. Лупул О. Літо моє високе. Лірика. Вибране.- Чернівці: Рута, 2015.- 184 с.
 234. Лупул О. Нота Кві: Байки.- Чернівці: “Рута”, 1995.- 55 с.
 235. Лупул О. Осінні полонези: Лірика.- Чернівці: Рута, 2012.- 52 с.
 236. Лупул О. Серопнева соната: Для скрипки з болями душі, високими вітрами й органами громів. Інсталяція.- Чернівці: Рута, 2014.
 237. Лупул О. Скульптури з натури: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
 238. Любинецький І. М. Курс хорових дисциплін: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: Прут, 2000.- 244 с.
 239. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2-х т.- Т. 1: Від доби міських музикантів до Консерваторії (поч. XV ст. - до 1939 р.).- Львів: “Сполом”, 2003.- 288 с.
 240. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2-х т.- Т. 2: Від Консерваторії до Академії (1939-2003).- Львів: “Сполом”, 2003.- 200 с.
 241. Малова-Малкович П. З карпатських джерел. Фольклорно-етнографічний нарис.- Чернівці: “Місто”, 2007.- 222 с.
 242. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку.- К., 1991.
 243. Мамині чорнобривці: народні пісні.- Вижниця, 2006.- 84 с.- 84 с.
 244. Мандичевський Є. Кантата з нагоди святкування 50-річного ювілею Вищої православної реальної школи в Чернівцях.- Чернівці, 2017.- 42 с.
 245. Мандичевський Є. Кантата з нагоди святкування 50-річного ювілею Вищої православної реальної школи в Чернівцях.- Чернівці, 2017.- 96 с.
 246. Мандичевський Є. Меса До мажор (“Таттендорфська меса”).- Чернівці, 2017.- 63 с.
 247. Мандичевський Є. Сила гармонії: Кантата для солістів, хору, оркестру та органу.- Чернівці, 2017.- 131 с.
 248. Масол Л. М., та ін. Вивчення музики в 5-8 класах: Навч.- метод. посібник для вчителів.- Х., 2003.- 128 с.
 249. Матвієнко В., Костін О. Оберіг пам'яті:   Вокальний цикл для середнього голосу і фортепіано.- К.: “Муз. Україна”, 2001.- 71 с.
 250. Мафтин Л. В. Виховна робота у вузі: навч.- метод. посібник.- Чернівці: “Рута”, 2001.- 168 с.
 251. Мафтуляк М. Допоки музика звучить.- К.: “Арфа”, 1996.- 80 с.
 252. Мафтуляк М. Лунає музика землі.- Снятин, 2008.- 100 с.
 253. Мафтуляк М. Пісні і тривоги.- Чернівці: “Місто”, 2015.- 120 с.
 254. Мафтуляк М. Шануймося та будьмо: Вокально-хорові твори.- Снятин, 2011.- 102 с.
 255. Мельничук Б. Поріднений з Буковиною: Літературознавчий нарис про Івана Франка.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 80 с.
 256. Менцинський М. Спогади. Матеріали. Листування.- К.: “Рада”, 1995.- 462 с.
 257. Методика виховної роботи: навч. посібник.- Тернопіль, 1998.- 134 с.
 258. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко”.- К., 1993.- 253 с.
 259. Методичні рекомендації до фольклорно-етнографічної практики.- Чернівці, 1993.- 12 с.
 260. Мистецтво: Завдання та тести.- Ч. 1.- К., 1993.- 32 с.
 261. Мистецтво: Завдання та тести.- Ч. 2.- К., 1993.- 144 с.
 262. Мистецтво. Творчість. Виховання. Відданість професії: Сторінки історії кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка.- Дрогобич, 2012.- 167 с.
 263. Мистецькі обрії Андрія Кушніренка. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія.- Вип. 2.- Чернівці: Рута, 2003.- 112 с.
 264. Митці України: Енциклопедичний довідник.- К., 1992.- 848 с.
 265. Михайловський В. Крутизна.- Чернівці, 1998.- 143 с.
 266. Михайлюк Л. Тільки тобі зізнаюсь.- Чернівці, 2004.- 219 с.
 267. Mozart W. A. Sonata C-dur KV 545 na fortepian.- Kraków: Polskie wydawnictwo Muzyczne, 1969.- 16 с.
 268. Мошук В. І. Розправ крила, Україно: збірник вокальних творів у супроводі баяна.- Чернівці: “Букрек”, 2014.- 320 с.
 269. Моя мама: Песни, стихи, загадки для детей мл. возр. Пение в сопровожд. фортепиано (баяна).- М.: “Музыка”, 1974.- 30 с.
 270. Музика для уроків танців та художньої гімнастики.- Вип. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1971.- 56 с.
 271. Музика: Програми та поурочні методичні розробки для 1-4 класів ЗОШ.- Тернопіль, 2000.- 111 с.
 272. Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: “Сов. энциклопедия”, 1990.- 672 с.
 273. Музыкальное воспитание в школе.- Вып. 13.- М.: “Музыка”, 1978.- 103 с.
 274. Музична педагогіка та виконавство: Збірник статей.- Вип. 3.- Тернопіль, 2009.- 64 с.
 275. Музична хрестоматія. 4 клас.- Тернопіль, 2008.- 44 с.
 276. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 1.- Чернівці: ЧНУ, 2003.- 88 с.
 277. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 3.- Чернівці: “Рута”, 2004.- 79 с.
 278. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 4.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 80 с.
 279. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія: Навч. посібн. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 5: Кароль Мікулі.- Чернівці: “Рута”, 2007, 132 с.
 280. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія: Навч. посібн. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 5: Кароль Мікулі.- Чернівці, 2008, 140 с.
 281. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія.- Вип. 8.- Чернівці, 2011.- 35 с.
 282. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб.- Хрестоматія.- Вип. 9.- Чернівці, 2012.- 63 с.
 283. Мясков К. Дитячий альбом для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1991.- 104 с.
 284. Навчально-виховна педагогічна практика студентів 4-го курсу муз.-пед. факультету: Робоча програма.- Івано-Франківськ, 1990.- 15 с.
 285. Написання курсових і дипломних робіт: Метод. вказівки.- Чернівці, 1997.- 32 с.
 286. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона.- Вып. 11.- М.: “Сов. композитор”, 1980.- 28 с.
 287. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона.- Вып. 17.- М.: “Сов. композитор”, 1983.- 32 с.
 288. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 11.- М.: “Сов. композитор”, 1979.- 31 с.
 289. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 22.- М.: “Сов. композитор”, 1980.- 27 с.
 290. Народные танцы и пляски для баяна.- Вып. 3.- М.: “Сов. композитор”, 1960.- 64 с.
 291. Народні музичні інструменти та художні вироби Мельнице-Подільських експериментальних виробничих майстерень.- К., 1975.
 292. Народні перлини.- К., 1960.- 214 с.
 293. Науменко С. І. Музично-естетичне виховання дошкільнят. Програма та метод. реком.- К., 1996.- 96 с.
 294. Наша пісня: Збірка пісень для учнів 5 класу: Навч. метод. посібник.- Чернівці, 2005.- 99 с.
 295. Небо України: Поетична антологія.- Кн. 1.- К.: “Укр. письменник”, 2001.- 479 с.
 296. Никоненко П., Юрійчук М. Сидір Воробкевич: Життя і творчість.- Чернівці: Рута, 2003.- 208 с.
 297. Ніжність: Концерт у клубі. Репертуарний збірник.- К.: “Мистецтво”, 1972.- 107 с.
 298. Nova Harfa a sionului.- Editie, 1994.- 204 с.
 299. Ніщинський П. "Вечорниці", Штогаренко А. “Український танок” в обробці для квартету баяністів: Ноти.
 300. Новицький М. Вальси для духового оркестру: Партитури.- 2001.- 81 с.
 301. Новицький М. Від серця до серця: Вокальні твори.- Чернівці, 1999.- 55 с..
 302. Новицький М. Грає духовий оркестр: Партитури.- Чернівці, 2001.- 20 с.
 303. Новицький М. Забрость: Вокальні твори.- К.: Арфа, 1994.- 71 с.
 304. Новицький М. Концертні п'єси для солістів в супроводі духового оркестру: Партитури.- Чернівці, 2001.- 28 с.
 305. Новицький М. Марші для духового оркестру: Партитури.- Чернівці, 2002.- 19 с.
 306. Новицький М. Марші для духового оркестру: Партитури.- К.: Арфа, 1995.- 12 с.
 307. Новицький М. Пісенний розмай: Вокальні твори.- Чернівці, 2002.- 37 с.
 308. Новицький М. П'єси для кларнета та фортепіано.- Чернівці, 2002.- 11 с.
 309. Новицький М. У вінку мелодій: Вокальні твори.- Чернівці, 2000.- 52 с.
 310. Новицький М. У пісню серце перелито…: Вокальні твори.- Чернівці: Букрек, 2005.- 32 с.
 311. Обдуленко В. Пісня душі.- Чернівці: Прут, 2012.- 59 с.
 312. Обдуленко В. Співзвуччя душ: Пісні.- Чернівці: Місто, 2016.- 71 с.
 313. Обдуленко В. Так ідуть до зірок.- Чернівці: Місто, 2010.- 153 с.
 314. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон).- Суми, 2005.- 446 с.
 315. Ой заграй нам трембітоньку.- Чернівці, 2009.- 264 с.
 316. Ой за Дунаєм голубим: Народні пісні Придунав'я.- Чернівці, 2007.- 255 с.
 317. Олексюк О. Методика викладання гри на народних інструментах: Навч. посібник.- К., 2004.- 135 с.
 318. Онегин А. Школа игры на баяне.- М.: “Музыка”, 1969.- 300 с.
 319. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне.- М.: “Музыка”, 1978.- 190 с.
 320. Оркестровий дивосвіт Василя Мельницького.- Чернівці, 2013.- 56 с.
 321. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія.- К.: Наук. думка,2003.- 262 с.
 322. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной правой клавиатурой.- М., 1976.- 52 с.
 323. Островский А. Л. Сольфеджио.- Вып. 3.- М.: Сов. композитор, 1967.- 170 с.
 324. Павлишин С. Ігор Соневицький.- Львів, 2005.- 120 с.
 325. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навч. посіб.- Львів, 2005.- 232 с.
 326. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін).- К.: Освіта УКраїни, 2008.- 274 с.
 327. “Памяти И. И. Соллертинского”. Воспоминания, материалы, исследования.- Л., 1978.- 312 с.
 328. Паньков В. Гами, тризвуки, арпеджіо для виборного баяна.- К.: “Муз. Україна”,1982.- 43 с.
 329. Педагогічна практика з музичного виховання: Метод. реком.- Чернівці, 2002.- 27 с.
 330. Первые шаги баяниста.- Вып. 9.- М., 1992.- 10 с.
 331. Перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти: Метод. реком.- К., 1991.- 33 с.
 332. Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович.- Львів, 2004.- 158 с.
 333. Перший творчий ужинок (до 10-річчя кафедри музичних інструментів інституту мистецтв ВДУ).- Луцьк, 2002.- 43 с.
 334. Песни любви. Итальянские песни для голоса с фортепиано.- М.: “Музыка”, 1970.- 82 с.
 335. Песня за песней: для детей среднего и старшего школьного возраста.- Вып. 7.- М.: “Музыка”, 1965.- 15 с.
 336. Під срібний дзвін бандур.- Т. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 214 с.
 337. Піонерське літо: Пісні у супроводі баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 92 с.
 338. Пісенний килим Василя Михайлюка.- Чернівці: “Золоті литаври”, 2001.- 68 с.
 339. Пісенник: Збірник пісень для учнів початкових класів ЗОШ.- Тернопіль, 2002.- 96 с.
 340. Пісенник: Збірник пісень для учнів 5-8 класів ЗОШ.- Тернопіль, 2001.- 127 с.
 341. Пісенник школяра (Для учнів 1-3 класів ЗОШ).- К.: “Муз. Україна”, 1985.- 152 с.
 342. Пісні Буковини: Пісенник.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 478 с.
 343. Пісні Великого посту.- Львів, 1995.- 23 с.
 344. Пісні для учнів початкових класів.- К.: “Муз. Україна”, 1967.- 277 с.
 345. Пісні про Буковину.- Чернівці, 2010.- 140 с.
 346. Платонов В. Чтение нот с листа: Пособие для баянистов.- М.: Сов. композитор, 1970.- 107 с.
 347. Плішка А. Бурлацькі та чумацькі пісні: навч. посіб.- Чернівці, 2011.- 352 с.
 348. Плішка А. Служба Божа: Літургія для чоловічого хору: Навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 56 с.- 55 с.
 349. Погребенник Ф. Українські пісні-гімни.- К., 1992.- 64 с.
 350. Поет “Дубна”: Песни в сопровождении фортепиано и без сопровождения.- М.: “Музыка”, 1980.- 48 с.
 351. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха для готово-выборного баяна: для 1-5 классов ДМШ.- Л.: “Музыка”, 1974.- 47 с.
 352. Польская народная песня “Мак” в обраб. С. Полонского: Ноты.- 48 с.
 353. Популярні вальси в перекладенні для готово-виборного баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1979.- 39 с.
 354. Популярні вальси і танго для фортепіано.- Вип. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 55 с.- 85 коп.
 355. Популярні естрадні мелодії для баяна або акордеона.- Вип. 29.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 27 с.
 356. Популярні п'єси для двох акордеонів.- Вип. 1.- Тернопіль, 2005.- 44 с.
 357. Популярні п'єси для двох акордеонів.- Вип. 2.- Тернопіль, 2005.- 40 с.
 358. Похоронні піснеспіви: Навч. посіб.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 54 с.
 359. Програма з курсу “Основний музичний інструмент (баян)”.- К., 1991.- 27 с.
 360. Приходько-Возняк О. Світло чистої зорі: Пісні для мол. та середн. шк. віку.- Чернівці, 2000.- 30 с.
 361. Пуриц І. Г. Гра на баяні: Методичні статті.- Тернопіль, 2007.- 232 с.
 362. Путешествие в мир музыки: Песни, романсы, отрывки из опер и балетов: для средн. и ст. классов ДМШ (переложение для пения и фортепиано).- М.: “Сов. композитор”, 1990.- 96 с.
 363. 500 любимых песен на все времена.- Х., 2011.- 384 с.
 364. П'єси для ансамблю баяністів: 2-3 класи: Учб. репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1984.- 57 с.
 365. П'єси для ансамблю баяністів: 2-3 класи: Учб. репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 55 с.
 366. Пятигорська О. Микола Лисенко.- Львів, 1997.- 75 с.
 367. Пьесы, песни и танцы для двухрядной хроматической гармоники.- Вып. 22.- М.: “Сов. композитор”, 1987.- 31 с.
 368. Работа с детским хором: Сборник статей.- М.: “Музыка”, 1981.- 70 с.
 369. Равлюк Л. Веселчині фарби: Збірка пісень для уч. мол. кл.- Чернівці, 2005.- 48 с.
 370. Равлюк Л. Калина з Чорногори: Нотне вид-я.- Чернівці, 2007.- 124 с.
 371. Репертуар баяниста.- Вып. 8.- М.: “Музыка”, 1966.- 28 с.
 372. Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 175 с.
 373. Родоспів: Укр. нар. пісні, записані на Буковині.- К., 1991.- 53 с.
 374. Рожко М., Багрійчук І. Дарунок невидимого птаха: вокальні твори.- Чернівці, 2005.- 108 с.
 375. Рожко М. Суцвіття музики і слова: вокальні твори.- Чернівці, 2006.- 72 с.
 376. Романовский Н. В. Хоровой словарь.- Л., 1972.- 136 с.
 377. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.- метод. посіб.- Тернопіль, 2011.- 640 с.
 378. Рубинштейн С. Репертуар ансамбля баянистов.- М.: “Профиздат”, 1966.- 122 с.
 379. Рурак В. Вірність горянки: Пісні на вірші Василя Васкана.- Чернівці, 2015.- 51 с.
 380. Руснак Г. В серці пісню я несу: Збірник пісень.- Чернівці, 1998.- 87 с.
 381. Руснак Г. Народе мій: Збірник пісень.- Чернівці, 2006.- 151 с.
 382. Руснак Г. Україно моя: Збірник пісень.- Чернівці, 2007.- 156 с.
 383. Руснак Г. “Чисті джерела”: збірник пісень.- Чернівці, 2015.- 100 с.
 384. Руснак І., Червінська І. Народу віддані життя і праця: Творчий шлях Івана Бажанського.- Чернівці: “Рута”, 2003.- 151 с.
 385. Русская старинная музыка для фортепиано.- Вып. 1.- М., 1972.- 48 с.
 386. Русские народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 1.- Л.: “Музыка”, 1967.- 83 с.
 387. Русские песни: Песенник.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 50 с.
 388. Сабадаш С. Пісні, народжені рідною землею: Вибране і незабутнє.- Чернівці, 2008.- 98 с.
 389. Сабадаш Степан у спогадах сучасників і шанувальників.- Чернівці, 2010.- 144 с.
 390. Савраюк Ю. Провесінь: Цикл хорових мініатюр для жіночого складу (a cappella) на слова Л. Українки.- Луцьк, 2011.- 16 с.
 391. Савчук О., Кавацюк І. Писаночко-голубочко.- Чернівці: Рута, 2007.- 124 с.
 392. Сад Мастера. Юбилейный портрет Анатолия Семешко.- К., 2009.- 52 с.
 393. Саїнчук К. “Веселка над Прутом”.- Чернівці: “Золоті литаври”, 2008.- 240 с.
 394. Саїнчук К. Сурми Буковини. З історії духових оркестрів Чернівецької області.- Чернівці: Золоті литаври, 2005.- 200 с.
 395. Сельские вечера: Песенник.- Вып. 4.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 83 с.
 396. Семенов В. Современная школа игры на баяне.- М.: “Музыка”, 2003.- 213 с.
 397. Серотюк П. Ф. Баян. Азбука віртуоза. Навч. посіб. для юних баяністів.- Тернопіль, 2011.- 48 с.
 398. Серотюк П. Хочу быть баянистом: Учеб. пособ. для начинающих.- М., 1994.- 131 с.
 399. Sibelius Jean. Eine Sage - En Saga: Op. 9.- Berlin.- 8 с.
 400. Словник церковних музичних термінів: Довідник- посібник.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 66 с.
 401. Слухання музики в школі: Хрестоматія для 1-8 кл. ЗОШ України.- К., 1963.- 280 с.
 402. Смішинки: Пісні з мультфільмів для дітей.- Вип. 5.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 35 с.
 403. Сольфеджио.- Ч. 1: Одноголосие.- М.: “Музыка”, 1970.- 157 с.
 404. Сонатини і варіації для готового баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 96 с.
 405. Співає “Джерело”: Присвячується 30-річчю з дня заснування гурту.- Чернівці, 2010.- 98 с.
 406. Співає “Резонанс”: Репертуарний збірник хорових творів.- Чернівці, 2008.- 177 с.
 407. Співаймо разом: Пісенна збірка.- Чернівці, 2011.- 51 с.
 408. Співаймо разом: Пісенна збірка.- Чернівці, 2011.- 64 с.
 409. Співи: Навч. посіб. для 4-го класу.- К.: “Муз. Україна”, 1967.- 89 с.
 410. Співці оновленого краю: З досвіду роботи композиторів Чернівецької області.- Листівки.- Чернівці, 1990.
 411. Способин И. В. Элементарная теория музыки.- М., 1954.- 200 с.
 412. 100 опер: История создания. Сюжет. Музыка.- Л.: “Музыка”, 1970.- 623 с.
 413. Стоїть явір над водою: Українські народні пісні.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 61 с.
 414. Струве Г. Школьный хор: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1981.- 190 с.
 415. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне: Метод. пособие.- М.: “Сов. композитор”, 1978.- 103 с.
 416. Танго. Перекладення для баяна або акордеона.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 55 с.
 417. Танцевальные ритмы: Сборник танцев для баяна.- Вып. 2.- М.: “Сов. композитор”, 1969.- 28 с.
 418. Танцы народов СССР: для хроматической гармоники.- М., 1952.- 30 с.
 419. Твори для оркестру народних інструментів. Хрестоматія.- Вип. 1.- Навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці: ЧНУ, 2006.- 85 с.
 420. Твори для оркестру народних інструментів. Хрестоматія.- Вип. 2.- Навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці: ЧНУ, 2015.- 94 с.
 421. Твори старовинних композиторів в перекладенні для баяна.- Вип. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 39 с.
 422. Твори української класики.- К., 1961.- 99 с.
 423. Творчість М. Леонтовича: Збірка статей.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 199 с.
 424. Телешман С. Пісня Михайла Ткача: Літературний портрет.- Чернівці: Букрек, 2012.- 224 с.
 425. Ткач М. Пісня для тебе. Пісні, романси, хори.- К.: “Муз. Україна”, 2002.- 214 с.
 426. Третьякова Л. С. Л. В. Собинов (К 100-летию со дня рождения).- М.: Знание, 1972.- 32 с.
 427. 30 вокализов на темы народных песен (Метод. реком.).- Одесса, 1987.- 63 с.
 428. Тронько П. Краєзнавство України: Здобутки і проблеми (до 3 з'їзду всеукраїнської спілки краєзнавців).- К., 2003.- 125 с.
 429. У вінок шани корифеям. Матеріали міжвуз. наук. конференц., присвяч. ювілейним датам укр. композ. Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича.- Дрогобич: Коло, 2003.- 173 с.
 430. Україно кохана моя: Сл. Д. Луценка, муз. П. Гайдамаки: Збірник.- 34 с.
 431. Україно, мій ти краю…: Збірник пісень А. Басової на вірші Марійки Підгірянки.- Івано-Франківськ, 1992.- 55 с.
 432. Українська мова на Буковині: минуле і сучасне. Матеріали 2 Всеукраїнської наукової конференції.- Чернівці, 1998.- 251 с.
 433. Українські народні танці в обробці для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 47 с.
 434. Українські народні танці для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 78 с.
 435. Українські церковні піснеспіви. Для однорідного чоловічого хору.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 168 с.
 436. У світі прекрасного.- Чернівці, 1990.- 19 с.
 437. Фесенко О., Сівка Є. Зеленій, Буковино: Збірник пісень.- Чернівці: Букрек, 1998.- 44 с.
 438. Festschrift кафедрі історії музики етносів та музичної критики Нац. муз. академії України ім. П. І. Чайковського.- К., 2014.- 359 с.
 439. Фибих З. Поэма. Брамс И. Венгерский танец. Переложение для баяна.- Л., 1952.- 9 с.
 440. Фліс В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 1-4 кл. ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1987.- 196 с.
 441. Фокшук В. над Дністром голубим: Вокально-хорові твори.- К.: “Арфа”, 1994.- 62 с.
 442. Фольклорна практика: Програма для студентів муз.-пед. факультетів.- К., 1992.- 11 с.
 443. Фраккароли А. Россини. Письма Россини. Воспоминания.- М.: Правда, 1990.- 542 с.
 444. Франчук В., Приходько-Возняк О. Наш любий край: Збірник пісень.- Чернівці: “Місто”, 2005.- 69 с.
 445. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте.- М.: “Музыка”, 1981.- 270 с.
 446. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція).- Київ-Дрогобич, 2007.- 543 с.
 447. Хорова музика: Хрестоматія з диригування: Навч. посіб. до курсу “Хорове диригування”.- Чернівці: Рута, 2005.- 48 с.
 448. Хорові диригенти буковинського краю. Довідник-посібник.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 80 с.
 449. Хрестоматия аккордеониста: ДМШ, 5 класс.- М.: Музыка, 1990.- 78 с.
 450. Хрестоматия баяниста. 1 курс муз.училищ.- М.: Музыка, 1980.- 78 с.
 451. Хрестоматия баяниста: ДМШ, 5 класс.- М.: Музыка, 1990.- 78 с.
 452. Хрестоматия баяниста.1-5 классы ДМШ.- Вып. 2.- М.: Музыка, 1966.- 79 с.
 453. Хрестоматия баяниста для ДМШ, 1-2 классы.- Вып. 1.- М.: Музыка, 1971.- 96 с.
 454. Хрестоматия баяниста для ДМШ, 3-5 классы.- Вып. 1.- М.: Музыка, 1971.- 149 с.
 455. Хрестоматия для ансамблей баянов.- Вып. 1.- М., 1965.- 90 с.
 456. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 4 класс.- М.: Просвещение, 1984.- 149 с.
 457. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 3-4 классы ДМШ.- М.: Музыка, 1968.- 138 с.
 458. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 5 класс ДМШ.- М.: Музыка, 1962.- 116 с.
 459. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 1 курс муз.училищ- М.: Музыка, 1962.- 82 с.
 460. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна:41 курс муз.училищ- М.: Музыка, 1968.- 141 с.
 461. Цокур О. С. Педагогіка вищої школи.- Вип. 2: Педагогічний менеджмент.- Одеса, 2002.- 80 с.
 462. Чайковский П. Избранные произведения в переложении для баяна.- Вып.: Детский альбом.- М., 1970.- 31 с.
 463. Червона рута: Пісенник.- К.: Муз. Україна, 1993.- 78 с.
 464. Черемухин М. Этюды-картины для баяна.- М.: Сов. композитор, 1959.- 43 с.
 465. Czerny C. Wybór etiud. II na akordeon.- Krakow.- 58 с.
 466. Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка: Путівник.- Чернівці, 2004.- 51 с.
 467. Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд.- Л., 1979.- 253 с.
 468. Шамаєва К. Музична освіта в Україні у першій половині XIX століття.- К., 1996.- 110 с.
 469. Школьные годы: Песни для школьников в сопровождении фортепиано (баяна).- Вып. 25.- М., 1973.- 40 с.
 470. Штогаренко А. Український танок: Ноти.
 471. Штраус И. Вальс “Сказки Венского леса”.- М.: Музгиз, 1954.- 14 с.
 472. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник.- Тернопіль, 2009.- 352 с.
 473. Ярема С. Господньою стежкою: Уроки духовної краси.- Вижниця, 2005.- 55 с.
 474. Ярема С. Зорі ніжності: Лірика.- Вижниця, 2007.- 87 с.
 475. Ярошенко І. Мистецтвом встелені шляхи: Андрій Кушніренко - диригент, композитор, педагог.- Чернівці: “Прут”, 2004.- 219 с.
 476. Ярошенко І. Сім світів: Поезії.- Коломия, 1992.- 48 с.
 477. Яскулко М. К. Музика: Тематичне планування та розробки уроків.- 1 клас.- Х.: Ранок, 2009.- 144 с.
 478. Яскулко М. К. Музика: Тематичне планування та розробки уроків.- 2 клас.- Х.: Ранок, 2009.- 144 с.
 479. Ястребов Ю. Г. Владимир Бесфамильнов.- Тернополь, 2006.- 528 с.
 
Список публікацій
1996-2018рр.
 
1996 рік
1.Залуцький О. В. «Розвиток творчої уяви та ініціативи в самостійній роботі над музичним твором» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 6-ти томах. «Система неперервної освіти» здобутки, пошуки, проблеми: Чернівці, 1996 С. 109 – 111.
1999 рік
2.Залуцький О. В. «Виховання сценічних навичок у майбутніх вчителів музики» / Науковий вісник ЧДУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 43, 1999 С. 186 – 191.
3.Залуцький О. В. «Деякі аспекти формування естетичного потенціалу культури» / Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Проблеми національного виховання в систему неперервної освіти». – Чернівці: ЧДУ, 1999. С. 100-101.
2000 рік
4.Залуцький О. В. «Музичне краєзнавство у підготовці майбутніх вчителів музики» / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 99 Чернівці: ЧНУ, 2000. С. 48-51.
5.Залуцький О. В. «Талант у праці квітне» // Мистецтво та освіта, №4, К., 2000 р. С. 60-61.
2001 рік
6.Залуцький О. В. «Музично-краєзнавчий принцип та шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи» / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип.. 127 Чернівці: ЧНУ, 2001. С. 53-57.
2002 рік
7.Залуцький О. В. «Проблеми готовності майбутнього вчителя до музично-краєзнавчої діяльності». / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 152, Чернівці 2002. С. 71-75.
2003 рік
8.Залуцький О. В. «Деякі аспекти підготовки сучасного вчителя до музично-краєзнавчої діяльності». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». – Ужгород: Уж НУ, 2003. С. 84-86.
9. Залуцький О., Тимків О. Значення шкільного краєзнавства у формуванні національної свідомості учнів ЗНЗ / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 178, Чернівці. Рута, 2003. С. 32-36.
10.Залуцький О.В., Кобилянська Л. І. Підручники О. О. Поповича, як джерело змісту освіти українських народних шкіл Буковини (кінець XIX початок XX ст.) / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 179, Чернівці. Рута, 2003. С. 57-63.
11.Залуцький О. В. Підготовка майбутніх вчителів на музично-краєзнавчому матеріалі. / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 184, Чернівці. Рута, 2003. С. 40-45.
2004 рік
12.Залуцький О. В. Методичні засади музично-краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя музики загальноосвітньої школи. Проблеми педагогіки музичного мистецтва: Матеріали конференції «Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні». Збірник наукових методичних статей / упоряд. О. Я. Ростовський. – Ніжин: НДПУ, 2004. – С. 50-56.
13. Залуцький О. В. До питання організації краєзнавчої самоосвіти / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 210, Чернівці. Рута, 2004.- С. 51-56.
14.Залуцький О. В. Краєзнавчий підхід у сучасній мистецькій освіті // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 14 Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип.. 1(6). – К.: НПУ, 2004 С. 251 – 254.
2005 рік
15.Залуцький О. В. Естетично-виховне значення шкільної краєзнавчої екскурсії. // Наша школа №1, 2005 (м Одеса). – С. 30-34
2006 рік
16.Залуцький О. В. «Нові злети баянного дуету» // Мистецтво та освіта, №1, К., 2006. – С. 63
17.Залуцький О. В. Методика музично-краєзнавчої роботи у підготовці майбутнього вчителя музики у ЗНЗ / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Частина І. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2006. С. 126-133.
18.Залуцький О. В. Моцарт і Україна // Мистецтво та освіта, №4, К., 2006. С. 63.
2007 рік
19.Залуцький О. В. Кароль Мікулі / Буковинський журнал №2-3, 2007.- С. 149-155.
20.Залуцький О. В. Кароль Мікулі: життя і творчість / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 345, Чернівці. Рута, 2007.- С. 61-69.
2008 рік
21.Залуцький О.В. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі // Рідна школа №1-2, К.,2008.с.69-70.
22.Залуцький О.В. Педагогічна симфонія звуків і цифр // Відкритий урок №5-8, К.,2008.-С.37-39.
23.Залуцький О.В. Деякі думки щодо застосування музично-краєзнавчих знань у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи під кутом теорії і практики В.О.Сухомлинського / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 406, Чернівці. Рута. 2008. - С.40-43.
24.Залуцький О.В. Співає «Резонанс» / Вступна стаття до репертуарного збірника з однойменною назвою хорових творів з Грифом МОНУ-упорядник А.М.Кушніренко – Чернівці: ЧНУ, 2008.-С.3-4.
25.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки пісень М.В. Мафтуляка «Лунає музика землі» / Музично-видавничий дім «В.Лазаренко» Снятин 2008.-100с.
2009 рік
26.Залуцький О.В. Слово про митця / Вступна стаття до хрестоматії Буковинська інструментальна музика під упорядкуванням В.С.Кострижа – Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.3-5.
27.Залуцький О.В. Формування професійно-виконавських навичок у майбутніх учителів музики.//Педагогічна освіта: Теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту Педагогіки АПН України вип. 3. - Кам’янець-Подільський. ПП «Медобори-2006». 2009 р. С.470-472.
28.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки вокально-хорових творів А.М.Кушніренка «Тобі співаю, Україно» Чернівці: ЧНУ, 2009.- 184с.
29.Залуцький О.В.Рецензія до книги Антонюк-Гаврищук Є.І. Світ пісенної краси (про видатних буковинських творців і виконавців сучасної української пісні).- Чернівці: Букрек, 2009. - 152с.
30.Залуцький О. В Пріоритети розвитку краєзнавчої науки в Україні Вісник КНУКіМ: Зб.наук.праць.-Вип.21/ Київський національний університет культури і мистецтв.-К., 2009.-123с. – Серія «педагогіка». – С.43-50.
31.Залуцький О.В. Деякі концептуальні засади навчання і виховання студентів на краєзнавчому матеріалі /Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 472, Чернівці: ЧНУ,2009.-с.62-70.
2010 рік
32.Залуцький О.В. Всесвітньо відомому Буковинському ансамблеві – 65! // Німчич. – Вижниця: Черемош. 2010.-С.125-130.
33.Залуцький О.В. Формування духовної спадщини буковинського краю митцями австрійської доби // Бібліотеки – центри духовної спадщини.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці. Чернівці, 13-14 вересня 2008 р. – Чернівці: Прут, 2010.- С.50-63.
34.Залуцький О. В. Мистецькі скарби Анатолія Добрянського // Мистецтво та освіта, №4, К., 2010. с 61.
2011 рік
35.Залуцький О.В. Задзвенімо разом браття… / Буковинський журнал №3.2011.-С.105-109.
36.Залуцький О.В. «Симфонія радості» Людвіга ван Бетховена / Буковинський журнал №3. 2011.-С.287-289.
37.Залуцький О.В. Рецензія на книгу Саїнчука К.І. (С.2.) // Корнелій Саїнчук «Музична освіта Буковини». Чернівці, «Золоті литаври», 2011, 320с.
38.Залуцький О.В. Про автора книги Саїнчука К.І. (С.318-319) // Корнелій Саїнчук «Музична освіта Буковини». Чернівці, «Золоті литаври», 2011, 320с.
39.Залуцький О.В. Від «REGGAE» до класики, від «квартирників» до класичних концертних залів.//Гітара. Ua №2. Харків. - 2011. – С.21-22.
40.Залуцький О.В. Музичне краєзнавство в сучасному освітньому процесі у контексті євроінтеграції /Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 572, Чернівці: ЧНУ, 2011.-С.60-66.
41.Залуцький О.В. Немеркнуча слава Кароля Мікулі / Буковинський журнал №4. 2011.-С.117-120.
42.Залуцький О.В. «Осіннє золото» Дмитра Луценка / Буковинський журнал №4. 2011.-С.263-264.
43.Залуцький О. В. До 175-річчя від дня народження Сидора Воробкевича // Мистецтво та освіта, №4, К., 2011. С. 61-62.
44.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки вокально-хорових творів А.М.Кушніренка «Співаночки мої любі» Чернівці: ЧНУ, 2011.- 1с.
2012 рік
45.Залуцький О. В. Прем’єра «Карміни Бурани» в Чернівцях // Мистецтво та освіта, №4, К., 2012. С. - 6, 59.
46.Залуцький О.В. Першому музичному товариству Буковини – 150! / Буковинський журнал №3. 2012.-С.129-134.
47.Залуцький О.В. «Повернення Йозефа Шмідта» / Буковинський журнал №4.2012. С.218-219.
2013 рік
48.Залуцький О.В. «Маестро Анатолій Авдієвський» (Рецензія на книгу В.П.Корнійчука про А. Авдієвського до 80-річчя від дня народження) / Буковинський журнал №1. - 2013. С.216-217.
49.Залуцький О.В. «Взірець таланту й працелюбства» (до сороковин А. Кушніренка) / Буковинський журнал №2. - 2013. С.222-224.
50.Залуцький О.В. «Молода мистецька генерація Буковини просить захисту» (про спроби Мінфіну перевести музичні школи на самоокупність) / Буковинський журнал №3. - 2013. С.173-178.
51.Залуцький О.В. Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (до 110-річниці з дня смерті митця) // Краєзнавство №3. - 2013. С.158-165.
52.Залуцький О.В. Взірець таланту й працелюбства (до 80-річчя Андрія Кушніренка) // Мистецтво та освіта, №4, К., 2013. С. 27, 60-61.
53.Залуцький О.В. До 80-річчя А.Кушніренка / Буковинський журнал №4. – 2013. С.176-179.
2015 рік
54.Залуцкий Александр. Музыкальное краеведение в современных культурных евроинтеграционных процессах. В: Conferinta stiintifica internationala «Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei si studiului artelor». Chisinau: Notograf Prim, 2015, p. 160р. С.146-147. ISBN 978-9975-3058-8-4.
55.Залуцький О.В. Інтерів’ю Одинській Ж.О. у книзі: Життя і доля. Ч.1, [С. 163 - 185]. / Одинська Ж.О. – Чернівці : Букрек, 2015. – 252 с. : іл.
56.Залуцький О.В. Роль Чернівецької обласної філармонії у культурно-просвітницькій діяльності митців Буковинського краю. «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015р.). – Чернівці. Друк ФОП Горюк, 2015. – 280с. (С. 249-251).
2016 рік
57. Залуцький О.В. Чародій співу - Денис Руснак [про співака з Буковини до 115-річчя від дня народження]. // 2016. К. Науково-популярний ж-л Музика. №2. – С.32-33.
58. Залуцький О.В. Роль музичного краєзнавства в сучасному освітньому процесі. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2016. – № 1. 136с. – С.76-81.копернікус
59. Залуцький О.В. Звуками душі, словами серця. Рецензія до однойменної збірки пісень О.Бродовінського. // м. Вижниця. ж-л Німчич (Літературно-мистецьке та науково-освітнє видання). 2016. - С. 137-142.
60. Залуцький О.В. Перший композитор Буковини. [до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича]. // 2016. К. Науково-популярний ж-л Музика. №4. – С.34-36.
61 . Залуцький О. В. Музична зірка Степана Сабадаша (до 95-річчя митця у 2015р.) // Мистецтво та освіта, №4, К., 2016. с 60.
62.Залуцький О.В. Роль культурно-мистецьких товариств Буковини у загальноукраїнському і європейському векторі розвитку. Актуальні проблеми підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / за ред.. Л.С. Бовчак, Л.В. Старовойт. - Вінниця. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 93-100с
2017 рік
63. Залуцький О.В. До 155-річчя першого музичного товариства Буковини. Приятель українців. 150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної наукової конференції «150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля», 23 вересня 2016 р. – Чернівці, 2017. – 244 с. - С. 87-93.
64. Залуцький О.В. Кароль Мікулі без версій і припущень (до 195-річчя від дня народження митця) // ж-л Музика. - №5, 2017р. – С. 43-45
65. Залуцький О.В. До 175-річчя Адальберта Гржімалі. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017р. ) – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – 336с. С.64 – 67.
66. Учитель і учень – ювіляри! (про видатного митця Гржімалі до 175-річчя від дня народження). // ж-л Музика. К. 2017. №5. С.- 43-45.
2018 рік
67. Учитель і учень – ювіляри! (продовження про учня А.Гржімалі Є.Мандичевського до його 160-річчя). // ж-л Музика. К. 2018. №1.С.-39-43.