Книгозбірня О.Залуцького.Музична література, музикознавство

 

Влітку 2018 року відійшов у вічність педагог , музикознавець, громадський діяч та чудовий краєзнавець Олександр Васильович Залуцький.Впродовж життя він ретельно досліджував, збирав та видавав музичні скарби Буковинського краю. Її передала його племінниця Людмила Кусяк. Навіть після того, як відійшов у вічність, доцент музики ЧНУ ім. Юрія Федьковича Чернівцям залишив у спадок чималу музичну бібліотеку, яка нині зберігається у фондах Муніципальної книгозбірні.

 Першого жовтня, в Міжнародний день музики, він повертає цей скарб своїм землякам. З невеличким, але дуже цінним за змістом подарунком Олександра Васильовича сьогодні ми пропонуємо Вам познайомитись.

 

 

 

Список публікацій доцента кафедри музики
Факультету педагогіки психології та соціальної роботи
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Залуцького Олександра Васильовича
(1996-2018рр.)

1.Залуцький О. В. «Розвиток творчої уяви та ініціативи в самостійній роботі над музичним твором» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 6-ти томах. «Система неперервної освіти» здобутки, пошуки, проблеми: Чернівці, 1996 С. 109 – 111.
2.Залуцький О. В. «Виховання сценічних навичок у майбутніх вчителів музики» / Науковий вісник ЧДУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 43, 1998 С. 183 – 186.
3.Залуцький О. В. «Деякі аспекти формування естетичного потенціалу культури» / Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Проблеми національного виховання в систему неперервної освіти». – Чернівці: ЧДУ, 1999. С. 100-102.
4.Залуцький О. В. «Музичне краєзнавство у підготовці майбутніх вчителів музики» / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 99 Чернівці: ЧНУ, 2000. С. 48-50.
5.Залуцький О. В. «Талант у праці квітне» // Мистецтво та освіта, №4, К., 2000 р. С. 60-61.
6.Залуцький О. В. «Музично-краєзнавчий принцип та шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи» / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип.. 127 Чернівці: ЧНУ, 2002. С. 52-57.
7.Залуцький О. В. «Проблеми готовності майбутнього вчителя до музично-краєзнавчої діяльності». / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 152, Чернівці 2002. С. 71-75.
8.Залуцький О. В. «Деякі аспекти підготовки сучасного вчителя до музично-краєзнавчої діяльності». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». – Ужгород: Уж НУ, 2003. С. 84-86.
9.Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний посібник / укл. О. В. Залуцький – Чернівці: ЧНУ, випуск 1, 2003. – 88с.
10.Мистецькі обрії Андрія Кушніренка. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Випуск 2. / укл.. О. В. Залуцький. – Чернівці. Рута, 2003. – 112с.
11.Залуцький О.В., Кобилянська Л. І. Підручники О. О. Поповича, як джерело змісту освіти українських народних шкіл Буковини (кінець XIX початок XX ст.) / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 179, Чернівці. Рута, 2003. С. 57-63.
12.Залуцький О. В. Підготовка майбутніх вчителів на музично-краєзнавчому матеріалі. / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 184, Чернівці. Рута, 2003. С. 40-44.
13.Залуцький О. В. Методичні засади музично-краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя музики загальноосвітньої школи. Проблеми педагогіки музичного мистецтва: Матеріали конференції «Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні». Збірник наукових методичних статей / упоряд. О. Я. Ростовський. – Ніжин: НДПУ, 2004. – С. 50-56.
14. Залуцький О. В. До питання організації краєзнавчої самоосвіти / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 210, Чернівці. Рута, 2004.- С. 50-56.
15.Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 3 / укл. О. В. Залуцький. Переклад з німецької: Чебан Г. І. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.
16.Залуцький О. В. Краєзнавчий підхід у сучасній мистецькій освіті // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 14 Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип.. 1(6). – К.: НПУ, 2004 С. 251 – 254.
17.Залуцький О. В. Естетично-виховне значення шкільної краєзнавчої екскурсії. // Наша школа №1, 2005 (м Одеса). – С. 30-34
18.Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 4 / укл. О. В. Залуцький. – Чернівці: Рута, 2005. – 80 с.
19.Залуцький О. В. «Нові злети баянного дуету» // Мистецтво та освіта, №1, К., 2006. – С. 63
20.Залуцький О. В. Методика музично-краєзнавчої роботи у підготовці майбутнього вчителя музики у ЗНЗ / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Частина І. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2006. С. 126-133.
21.Залуцький О. В. Моцарт і Україна // Мистецтво та освіта, №4, К., 2006. С. 63.
22.Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство» з Грифом МОНУ, вип.: 5 / укл. О. В. Залуцький. – Чернівці: Рута, 2007. – 132 с.
23.Залуцький О. В. Кароль Мікулі / Буковинський журнал №2-3, 2007.- С. 149-154.
24.Залуцький О. В. Кароль Мікулі: життя і творчість / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 345, Чернівці. Рута, 2007.- С. 61-69.
25.Залуцький О.В. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі // Рідна школа №1-2, К.,2008.с.69-70.
26.Залуцький О.В. Педагогічна симфонія звуків і цифр // Відкритий урок №5-8, К.,2008.-С.37-38.
27.Залуцький О.В. Деякі думки щодо застосування музично-краєзнавчих знань у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи під кутом теорії і практики В.О.Сухомлинського / Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 406, Чернівці. Рута. 2008. - С.40-43.
28.Залуцький О.В. Співає «Резонанс» / Вступна стаття до репертуарного збірника з однойменною назвою хорових творів з Грифом МОНУ-упорядник А.М.Кушніренко – Чернівці: ЧНУ, 2008.-С.3-4.
29.Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство» з Грифом МОНУ, вип.: 5. Видання друге доповнене, присвячене 185-ій річниці з дня народження Кароля Мікулі та 600-річчю м. Чернівці / укл. О. В. Залуцький. – Чернівці; Книги - XXI, 2008. – 140 с.
30.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки пісень М.В. Мафтуляка «Лунає музика землі» / Музично-видавничий дім «В.Лазаренко» Снятин 2008.-100с.
31.Залуцький О.В. Слово про митця / Вступна стаття до хрестоматії Буковинська інструментальна музика під упорядкуванням В.С.Кострижа – Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.3-5.
32.Музичне краєзнавство Буковини (про Ю.Гіну): Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство» з Грифом ЧНУ, вип.: 6 / укл. О. В. Залуцький. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 189 с.; 80 л. фотографій.
33.Кушніренко А.М., Залуцький О.В., Мельничук Я.М. Музична культура і освіта. Розділ 15. - С.495-550. [Колективна монографія] Чернівці: Історія і сучасність. За загальною ред. В.М. Ботушанського та ін. ( Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). – Чернівці: Зелена Буковина, 2009 – 586 с.
34.Залуцький О.В. Виховання професійно-виконавських навичок у майбутніх учителів музики.//Педагогічна освіта: Теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту Педагогіки АПН України вип. 3. - Кам’янець-Подільський. ПП «Медобори-2006». 2009 р. С.470-473.
35.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки вокально-хорових творів А.М.Кушніренка «Тобі співаю, Україно» Чернівці: ЧНУ, 2009.- 184с.
36.Залуцький О.В.Рецензія до книги Антонюк-Гаврищук Є.І. Світ пісенної краси (про видатних буковинських творців і виконавців сучасної української пісні).- Чернівці: Букрек, 2009. - 152с.
37.Залуцький О. В Пріоритети розвитку краєзнавчої науки в Україні Вісник КНУКіМ: Зб.наук.праць.-Вип.21/ Київський національний університет культури і мистецтв.-К., 2009.-123с. – Серія «педагогіка». – С.43-49.
38.Залуцький О.В. Деякі концептуальні засади навчання і виховання студентів на краєзнавчому матеріалі /Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 472, Чернівці: ЧНУ,2009.-с.62-70.
39.Залуцький О.В. Всесвітньовідомому Буковинському ансамблеві – 65! // Німчич. – Вижниця: Черемош. 2010.-С.125-129.
40.Залуцький О.В. Спомин про митця. Буковинський златоуст Анатолій Добрянський: спогади, статті, вірші / укладання Б.Мельничука, Л.Щербанюк. – К. Академвидав, 2010.- С.90-91.
41.Залуцький О.В. Формування духовної спадщини буковинського краю митцями австрійської доби // Бібліотеки – центри духовної спадщини.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці. Чернівці, 13-14 вересня 2008 р. – Чернівці: Прут, 2010.- С.50-62.
42.Залуцький О. В. Мистецькі скарби Анатолія Добрянського // Мистецтво та освіта, №4, К., 2010. с 61.
43.Музичне краєзнавство Буковини [«48 національних румунських арій» Кароля Мікулі]: Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 7. / Укл.: О.В. Залуцький. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – с.80.
44.Залуцький О. В. Рецензія на збірку Музика.1 клас /Укл. Равлюк Л.Р. Чернівці, 2010.-124с.
45.Залуцький О.В. Задзвенімо разом браття… / Буковинський журнал №3.2011.-С.105-108.
46.Залуцький О.В. «Симфонія радості» Людвіга ван Бетховена / Буковинський журнал №3. 2011.-С.287-288.
47.Залуцький О.В. Рецензія на книгу Саїнчука К.І. (С.2.) // Корнелій Саїнчук «Музична освіта Буковини». Чернівці, «Золоті литаври», 2011, 320с.
48.Залуцький О.В. Про автора книги Саїнчука К.І. (С.318-319) // Корнелій Саїнчук «Музична освіта Буковини». Чернівці, «Золоті литаври», 2011, 320с.
49.Залуцький О.В. Від «REGGAE» до класики, від «квартирників» до класичних концертних залів.//Гітара. Ua №2. Харків. - 2011. – С.21.
50.Залуцький О.В Рецензія на програму освітньої діяльності підвищення кваліфікації учителів музики та музичного мистецтва Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області / Укл. Равлюк Л.І.(2011р.).
51.Залуцький О.В. Рецензія до авторських вокально-хорових творів М.В. Мафтуляка «Шануймося та будьмо» / Музично-видавничий дім «В.Лазаренко» Снятин 2011.-96с.
52.Залуцький О.В. Музичне краєзнавство в сучасному освітньому процесі у контексті євроінтеграції /Науковий вісник ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія» вип. 572, Чернівці: ЧНУ, 2011.-С.60-66.
53.Залуцький О.В. Немеркнуча слава Кароля Мікулі / Буковинський журнал №4. 2011.-С.117-119.
54.Залуцький О.В. «Осіннє золото» Дмитра Луценка / Буковинський журнал №4. 2011.-С.263-264.
55.Залуцький О. В. До 175-річчя від дня народження Сидора Воробкевича // Мистецтво та освіта, №4, К., 2011. С. 61-62.
56.Залуцький О.В. Рецензія до авторської збірки вокально-хорових творів А.М.Кушніренка «Співаночки мої любі» Чернівці: ЧНУ, 2011.- 180с.
57.Кушніренко А.М., Залуцький О.В., Вишпінська Я.М. Історія музичної культури й освіти Буковини: навч. посібник / А.М. Кушніренко., О.В Залуцький, Я.М.Вишпінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 376с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 2436 від 25 березня 2011 р.
58.Музичне краєзнавство Буковини (присвячене 175-річчю з дня народження С.Воробкевича): Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 8. / Укл.: О.В. Залуцький. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 35 с.
59.Залуцький О.В. Сидір Воробкевич. (Вступна стаття про творчу спадщину композитора з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 8. / Укл.: О.В. Залуцький. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.3-12.
60.Залуцький О.В.(Науковий редактор) (С.144). Буковинські композитори: навчальний посібник з Грифом МОНУ / уклад.: А.В.Плішка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 143с.
61.Залуцький О.В. Рецензія до авторського збірника вокально-хорових творів Ю.Гіни 2012 р. / Гіна Г.М. Вокально-хорові твори: навч. посібник .- Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 60с.
62.Залуцький О.В.Музична критика на Буковині: хрестоматія; навчальний посібник до курсу «Музична критика» з Грифом ЧНУ – Вип.1. / Залуцький О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 184с.
63.Залуцький О.В.Особливості мистецької палітри (До 80-річчя Ю.Гіни) / Буковинський журнал №2. 2012.-С.115-117.
64.Музичне краєзнавство Буковини (присвячене 155-річчю з дня народження Є.Мандичевського): Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 9. / Укл.: О.В. Залуцький. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 35 с.
65.Залуцький О.В. Вступна стаття про Євсевія Мандичевського. Музичне краєзнавство Буковини (присвячене 155-річчю з дня народження Є.Мандичевського): Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 9. / Укл.: О.В. Залуцький. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 35 с.
66.Залуцький О. В. Прем’єра «Карміни Бурани» в Чернівцях // Мистецтво та освіта, №4, К., 2012. С. - 6, 59.
67.Залуцький О.В. Першому музичному товариству Буковини – 150! / Буковинський журнал №3. 2012.-С.129-134.
68.Залуцький О.В. «Повернення Йозефа Шмідта» / Буковинський журнал №4.2012. С.218-219.
69.Залуцький О.В. «Маестро Анатолій Авдієвський» (Рецензія на книгу В.П.Корнійчука про А. Авдієвського до 80-річчя від дня народження) / Буковинський журнал №1. - 2013. С.216-217.
70.Залуцький О.В. «Взірець таланту й працелюбства» (до сороковин А. Кушніренка) / Буковинський журнал №2. - 2013. С.222-224.
71.Залуцький О.В. «Молода мистецька генерація Буковини просить захисту» (про спроби Мінфіну перевести музичні школи на самоокупність) / Буковинський журнал №3. - 2013. С.173-177.
72.Залуцький О.В. Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (до 110-річниці з дня смерті митця) // Краєзнавство №3. - 2013. С.158-164.
73.Оркестровий дивосвіт Василя Мельницького: мистецький альманах Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (до 50-річчя створення В.Мельницьким народного аматорського оркестру народних інструментів Кіцманського РБНТД) / Упоряд. О.В.Залуцький – Чернівці: Друк Арт, 2013. – 56с.
74.Залуцький О.В. Взірець таланту й працелюбства (до 80-річчя Андрія Кушніренка) // Мистецтво та освіта, №4, К., 2013. С. 27, 60-61.
75.Залуцький О.В. До 80-річчя А.Кушніренка / Буковинський журнал №4. – 2013. С.176-178.
76.Залуцький О.В. Освітянський поступ Івана Руснака. (до 65-річчя ювіляра) у книзі Всесвіт Івана Руснака / Упор. Ю.С. Гусар, Н.І.Ситник. – Вижниця: Черемош, 2014. – 280 с. + 24 с. фото - (Серія «Золоті імена Буковини») - С. – 266-270.
77.Залуцький О.В.Творчий портрет Юрія Гіни (Рецензія до навчального посібника Оркестрові твори / Гіна Г.М. Оркестрові твори: навч. Посібник до курсу «Оркестровий клас».- Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 170с. С. 4-5.
78.Залуцький О.В «Пісні і тривоги». Михайла Мафтуляка. (Рецензія на авторську пісенну збірку). / Навчально-методичний посібник / М.В.Мафтуляк.- Чернівці: ВІЦ «Місто», 2015.- 120 с.
79.Залуцкий Александр. Музыкальное краеведение в современных культурных евроинтеграционных процессах. В: Conferinta stiintifica internationala «Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei si studiului artelor». Chisinau: Notograf Prim, 2015, p. 160р. С.146-147. ISBN 978-9975-3058-8-4.
80.Залуцький О.В. Інтерів’ю Одинській Ж.О. у книзі: Життя і доля. Ч.1, [С. 163 - 185]. / Одинська Ж.О. – Чернівці : Букрек, 2015. – 252 с. : іл.
81.Залуцький О.В. Роль Чернівецької обласної філармонії у культурно-просвітницькій діяльності митців Буковинського краю. «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015р.). – Чернівці. Друк ФОП Горюк, 2015. – 280с. (С. 249-251).
82.Залуцький О.В. «Роль краєзнавчих об’єктів у творчій діяльності митців Буковини середини ХІХ, початку ХХ століть». Тези на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», 12 листопада 2015 року в рамках Третіх краєзнавчих читань, присвячених пам'яті видатного українського державного і громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька. Національна історична бібліотека України - К. 2015. С.- 71-75.
83.Залуцький О.В. Рецензія до збірника творів В. Джімера для оркестру народних інструментів: Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Оркестровий клас». Вип.2. / уклад.: В.В.Бондаренко. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 96с.
84.Залуцький О.В. – науковий консультант. // Довгань О.Г. Літературно-мистецькі грані Буковини: словник-довідник / О.Г.Довгань. – Чернівці: «Місто», 2016. – 256с.
85. Залуцький О.В. Чародій співу - Денис Руснак [про співака з Буковини до 115-річчя від дня народження]. // 2016. К. Науково-популярний ж-л Музика. №2. – С.32-33.
86. Залуцький О.В. Роль музичного краєзнавства в сучасному освітньому процесі. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2016. – № 1. 136с. – С.76-81.копернікус
87. Залуцький О.В. Звуками душі, словами серця. Рецензія до однойменної збірки пісень О.Бродовінського. // м. Вижниця. ж-л Німчич (Літературно-мистецьке та науково-освітнє видання). 2016. - С. 137-142.
88. Залуцький О.В. Перший композитор Буковини. [до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича]. // 2016. К. Науково-популярний ж-л Музика. №4. – С.34-35.
89. . Залуцький О. В. Музична зірка Степана Сабадаша (до 95-річчя митця у 2015р.) // Мистецтво та освіта, №4, К., 2016. с 60.
90.Залуцький О.В. Роль культурно-мистецьких товариств Буковини у загальноукраїнському і європейському векторі розвитку. Актуальні проблеми підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / за ред.. Л.С. Бовчак, Л.В. Старовойт. - Вінниця. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 312с
91. Залуцький О.В. Музичні товариства Буковини. Довідник Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (до 25-річчя від дня заснування) / Олександр Залуцький. Чернівці : Друк Арт, 2016. – 304с. іл. (Ум.друк.арк.17,67).
92. Залуцький О.В.Музична критика на Буковині - Вип.2. з Грифом ЧНУ, присвячений 25-річчю кафедри музики з дня заснування –/ Залуцький О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208с.
93. Залуцький О.В. До 155-річчя першого музичного товариства Буковини. Приятель українців. 150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної наукової конференції «150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля», 23 вересня 2016 р. – Чернівці, 2017. – 244 с. - С. 87-93.
94. Залуцький О.В. До 160-річчя Євсевія Мандичевського. ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р. / Наук ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – 164 с. С.23-24
95. Залуцький О.В. До 175-річчя Адальберта Гржімалі. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017р. ) – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – 336с. С.64 – 67.
96. Учитель і учень – ювіляри! (про видатного митця Гржімалі до 175-річчя від дня народження). // ж-л Музика. К. 2017. №5. С.- 43-45.
97. Учитель і учень – ювіляри! (продовження про учня А.Гржімалі Є.Мандичевського до його 160-річчя). // ж-л Музика. К. 2018. №1.С.-39-43.

Маланка. 2017. м. Вашківці. рукопис
2. Наукове керівництво опублікованих студентських
наукових робіт.
1.Залуцький О. В., Безиль Д. Музичні уподобання в середовищі сучасної молоді. / Матеріали студентської конференції присвяченої 10 річниці Незалежності України (10-11 жовтня 2001р.), кн. 1 – Чернівці, 2001. с. 271-272.
2.Залуцький О.В., Безиль Д, Деякі аспекти сучасної музичної культури молоді. / Матеріали Другої міжнародної студентської науково-практичної конференції «Світ-молоді – молодь світу» (4-6 квітня2001р.). ч. 1. – Вінниця, 2002. с. 248-250.
3.Залуцький О.В., Безиль Д. Роль музичного краєзнавства у національно-патріотичному вихованні школярів. / Матеріли студентської наукової конференції (14-15 травня 2001р.), кн. 1. – Чернівці, 2002. с. 245-246.
4.Залуцький О. В., Стефлюк Л. Музично-краєзнавчі джерела у навчальній та позакласній роботі. / Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Ю. Федьковича (12-13 травня 2004.) – Чернівці: Рута, 2004. – с. 234-235.
5.Залуцький О. В., Тимко І. Думки визначних педагогів, композиторів про морально-естетичне виховання дітей на українознавчому матеріалі. / Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Ю. Федьковича (12-13 травня 2004.) – Чернівці: Рута, 2004. – с. 240-241.
6.Залуцький О. В., Довбенчук О. Використання музично-краєзнавчого матеріалу на уроках музики в позаурочний час / Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005р.). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – 320 с. (240-74).
7.Залуцький О. В., Довбенчук О. Роль шкільного музичного краєзнавства у формування моральної культури учнів ЗНЗ / Матеріали студентської наукової конференції, Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006р.). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – с. 155-156.
8.Залуцький О. В., Довбенчук О. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх вчителів музики на краєзнавчому матеріалі / Матеріали студентської наукової конференції, Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007р.). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 170-172.
9.Залуцький О. В., Українець Я. До 145-річча першої музичної школи на Буковині / Матеріали студентської наукової конференції, Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007р.). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 453-454.
10.Залуцький О.В., Прокопець В. До 100-річчя з дня смерті Адальберта Гржімалі (1842-1908рр.) / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці: (13-14 травня 2008 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: Рута, 2008.- с405-406.
11.Залуцький О.В., Прокопишен Р. В. До 75-річчя з дня народження А.М.Кушніренка) / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці: (13-14 травня 2008 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: Рута, 2008.- с.407-408.
12.Залуцький О.В., Білокопита О. Євсевій Мандичевський-музикознавець зі світовим ім’ям / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.143-144.
13.Залуцький О.В., Райляну А. Формування духовного потенціалу майбутнього педагога-музиканта / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.443-444.
14.Залуцький О.В., Білокопита О. Значення музичного краєзнавства у вихованні молодших школярів / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 .- С.143-144.
15.Залуцький О.В., Яремко Н. Специфіка педагогічної діяльності вчителя музики / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 р.) Філософсько-педагогічні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 .- С.503-504.
16.Залуцький О.В., Георгіян О. Національне виховання учнівської молоді засобами шкільного краєзнавства./ Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). - Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.81-82.
17.Залуцький О.В., Клоцька А. Виховання піснею. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). - Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - С. 171-172.
18.Залуцький О.В., Іватра Б. До 60-річчя з дня народження Назарія Яремчука. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (4-5 квітня 2012 року). - Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 137-138.
19.Залуцький О.В., Лека С. Народне музичне мистецтво Буковини. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (4-5 квітня 2012 року). - Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 205-206.
20.Залуцький О.В., Довбенчук В. Удосконалення виконавської майстерності майбутнього учителя музичного мистецтва у процесі підготовки з основного музичного інструмента у ВНЗ / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки. –Т.2. – Чернівці: Чернівецький нац.
21.Залуцький О.В., Надулишняк С. Кароль Мікулі – видатний музикант-піаніст , композитор музично-громадський діяч Буковини середини ХІХ ст. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки. –Т.2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 – С.257-259.
22.Залуцький О.В., Стрижиборода П. Деякі питання щодо викладання класичної гітари у вищих навчальних закладів / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки. –Т.2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 – С.373-375.
23.Залуцький О.В., Маліцька Наталя «До 85-річчя від дня смерті Євсевія Мандичевського» / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16травня 2014 року). Педагогічні науки – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2014. – 392 с. С.199-200.
24.Залуцький О.В., Мала Роксолана «Музична критика та її функціональність» Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – 392с. С. - 161-162.
25. Залуцький О.В., Фокшанська Катерина. Педагогічні погляди Миколи Леонтовича. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2016. – 332с. С. - 243-244.
26.Залуцький О.В., Франків Олеся. Вокальне виховання дітей та юнацтва. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2016. – 332с. С. - 245-246.
27.Залуцький О.В., Старик Іванна. Шляхи ефективного формування особистості учнів особистісними якостями педагога. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 354с. С. - 287-288.
28.Залуцький О.В., Василіка (Козулькевич) Марина. Розвиток творчих здібностей дитини в процесі її музичної діяльності». Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2?-2? квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 3??с. .
29.Залуцький О.В., Рибюк Володимир. Історія виникнення цимбалів на Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2?-2? квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 3??с. ..
30.Залуцький О.В. Кубаєвич (Андрійків) Іванна. Роль духовного відродження в системі національного виховання підростаючого покоління. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2?-2? квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 3??с.
3. Наукове керівництво захисту студентами магістерських робіт

* Тимко Ірина – Роль музичного краєзнавства в системі естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів.2004р.
* Шевцова Світлана. Основні шляхи і засоби формування гармонійно розвиненої особистості з високим національно-культурним потенціалом.2005р.
* Матійчук Наталія Роль музично-виконавської практики у професійній підготовці майбутнього вчителя музики.2006р.
* Довбенчук Олександр. Роль музичного краєзнавства у формуванні ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ.2007р.
* Українець Ярослав. Професійна музична освіта на Буковині: минуле і сучасність.2007р.
* Мартинюк Л.І. Підготовка майбутніх вчителів музики в контексті євроінтеграції.2008.
* Савчук Інна. Значення української народної пісні у навчальній та виховній роботі з майбутніми вчителями музичного мистецтва.2008р.
* Довгань Володимир. Розвиток музично-творчих здібностей в умовах підготовки майбутніх учителів музики.2009р.
*Райляну Анжела. Музичне мистецтво як чинник розвитку духовного потенціалу особистості майбутнього музиканта-педагога. 2009р.
* Курилюк Олександр. Готовність майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності.2010р.
* Прокопишен Роман. Діяльність митців Буковини у розвитку культури і освіти регіону. 2010р.
* Георгіян (Білокопита) Олена. Підготовка майбутніх вчителів музики до здійснення національного виховання учнівської молоді засобами музичного краєзнавства.2011р.
* Клоцька Антоніна. Народна пісня у патріотичному вихованні учнів старшого шкільного віку в процесі позакласної роботи. 2011р.
* Лека Сергій. Музично-краєзнавча освіта в системі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта. 2012р.
* Довбенчук Василь. Удосконалення виконавської майстерності студента в процесі вивчення музично-виконавських дисциплін у ВНЗ. 2013р.
* Стрижиборода Петро. Професійна підготовка педагога-музиканта у класі основного музичного інструменту (гітара).2013р.
* Надулишняк Світлана. Роль музично-інструментального виконавства у підготовці майбутнього вчителя музики. 2013р.
* Маліцька Наталя. Вокальне мистецтво Буковини у формуванні національної свідомості студентів. 2014р.
* Мала Роксолана. Музична критика у становленні майбутнього магістра музичного мистецтва. 2015р.
* Фокшанська Катерина. Педагогічні погляди М.Леонтовича у контексті розвитку національної мистецької освіти. 2016р.
* Франків Олеся. Розвиток співацького голосу дітей та юнацтва у гуртковій роботі загальноосвітнього навчального закладу. 2016р.
*Старик Іванна - «Роль музичного краєзнавства в особистісному вихованні майбутнього педагога-музиканта. 2017р.
* Василіка (Козулькевич) Марина. Особливості розвитку музичних здібностей учнів 5-6 кл. ЗОШ. 2018р.
* Кубаєвич (Андрійків) Іванна. Роль музичного краєзнавства у духовному удосконаленні майбутнього педагога-музиканта. 2018р.
* Рибюк Володимир. Еволюція цимбального музикування різних регіонів в Україні.
3.а. Дипломних робіт:
*Вовківський Олександр. Роль музично-краєзнавчої діяльності у моральному вихованні учнів. 2004р.
* Богданюк Василь. Проблеми вивчення музичної грамоти на уроках музики у ВНЗ.2005р.
* Юзько Ірена. Виховання патріотизму в учнів засобами вокального мистецтва Буковини.2013р.
* Франків Олеся. Розвиток співацького голосу дітей та юнацтва у гуртковій роботі загальноосвітнього навчального закладу.2016р.
* Гаврильчук Іван. Особливості методики викладання гри на музичному інструменті (баяні). 2017р.
3.б.Курсових робіт:
*Довбенчук Олександр. Використання музично-краєзнавчих дже¬рел у навчально-виховній роботі з учнями молодших класів.2005р.
* Довбенчук Олександр. Використання музично-краєзнавчого матеріалу в позакласній та позашкільній роботі в молодших класах.2006р.
* Маковійчук Дмитро. Роль музичного краєзнавства у формуванні самостійності студентів та учнів.2006р.
* Шиманський Костянтин. Основні етапи розвитку інструментальної музики на Буковині.2006р.
* Михальчук Іван. Вклад композиторів Прикарпаття кінця ХІХ – початку ХХ століття у музичну скарбницю української культури.2006р.
*Скидан Ігор. Характеристика дитячого хору як вокальної організації.2006р.
*Ватаманюк Тетяна. Музичне краєзнавство в морально-естетичному вихованні учнів ЗНЗ.2007р.
*Данилюк Василь. Естрадне мистецтво Буковини.2007р.
*Зеленюк Іванна. Розвиток творчої уяви у школярів в процесі музично-естетичного виховання.2008р.
*Балан Марія. Значення та роль музичного краєзнавства в навчально-виховному процесі.2008р.
*Ковбаснюк Марія. Розвиток асоціативних уявлень у школярів-підлітків в процесі сприйняття музики.2008р.
*Карп Сергій. Сучасні підходи до організації роботи з гуртками художньої творчості в ЗНЗ.2008р.
* Ватаманюк Тетяна. Музичне краєзнавство в позакласній роботі з учнями 7-8 класів.2008р.
* Данилюк Василь. Розвиток естрадного мистецтва на Буковині у 1960-1980рр. 2008р.
*Грицюк Люба. Шляхи формування інтересу до занять музикою в учнів середніх класів.2009р.
* Семеген Яна. Використання родинної обрядовості при роботі з учнями середніх і старших класів.2009р.
*Зеленюк Іванна. Історія розвитку музичної культури рідного краю.2009р.
* Балан Марія. Формування та розвиток музичних здібностей школярів ЗОШ засобами інструментального музикування.2009р.
* Ковбаснюк Марія. Розвиток асоціативних уявлень у школярів різного віку в процесі сприйняття музики.2009р.
*Попюк Дмитро. Використання методики гри на дитячих музичних інструментах в навчально – виховному процесі ЗНЗ.2009р.
*Гулінська Оксана. Принципи, методи та прийоми музичного виховання в 1-2 класах ЗНЗ.2010.
* Лакуста Сергій. Методика організації слухання музики в ЗНЗ.2010р.
* Попюк Дмитро. Музично-творчий розвиток дітей шкільного віку засобами музикування на дитячих музичних інструментах.2010р.
*Грицюк Люба. Національно-патріотичне виховання школярів засобами музики. Роль краєзнавства у національно-патріотичному вихованні учнів на уроках музики.2010р.
*Семеген Яна. Роль народної пісні в українській обрядовості. 2010р.
* Татарин Геннадій. Удосконалення естетичного виховання старшокласників на уроках музики.2011р.
* Антонюк К.В. Розвиток творчості молодших школярів засобами ігрової діяльності. 2011р.
*Юзько Ірен. Методи та форми розвитку вокальних навичок у школярів старших класів.2011р.
* Маковійчук Богдан. Роль фортепіанної музики у формуванні слухацької культури підлітків.2012р.
* Петрюк Олена. Значення сучасної української та зарубіжної естрадної музики у естетичному вихованні школярів.2012р.
*Маліцька Наталя. Сидір Воробкевич і розвиток національної системи музичної культури Буковини. 2012р.
* Маліцька Наталя. Застосування музичних інструментів у позакласній роботі ЗНЗ.2013р.
2014-2017
* Кривохижа Таїсія. Використання музично-краєзнавчого матеріалу Заставнівщини в закладах середньої освіти.2018р.
*Сергієнко Анна. Формування жанрово-стильового відчуття у школярів в процесі музично-естетичного виховання.2018р.
* Коваль Ольга. Роль колективного музикування у розвитку музичного слуху дітей молодшого шкільного віку.2018р.
4.Редагування студентських опублікованих публіцистичних робіт.
Ольга Курущак про концерт до річниці Авдієвського????
1. Руснак Аліна. Музичний дарунок видатному Буковинцю [про звітний концерт кафедри музики ЧНУ до 180-річчя С.Воробкевича, у т. ч. урочисте слово про митця голови осередку НВМС О.Залуцького]. // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2016.- С. - 9.
2. Таїсія Стругар. Новорічно-різдвяні Державні іспити [про Держіспит з хорового диригування на кафедрі музики ЧНУ та ДЕК, у т. ч. доц. Залуцького О.В.]. // Буковинське віче 2017. – 26 січня. С. - 2.
3. Тубулкан Юлія «Буковинська весна-2017»! (про хорове свято, й ідею О.Залуцького виконання творів Є.Мандичевського у його ювілейний рік) https://www.facebook.com/nvms.cv 2017 - 13 травня.
4.Старик Іванна. Важлива віха музичного життя Буковини (про 25-річчя кафедри, привітання О. Залуцьким від імені голови НВМС). // Українська музична газета №3, липень-вересень. К.2017.- С. - 3.
5.Старик Іванка. Шевченківське свято у Новоселиці //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2017. 13 березня.
6.Тубулкан Юлія. Рецензія на книгу Залуцького О.В. «Музична критика на Буковині» Випуск 2. // Буковина 2017. – 22 грудня С.4.
7.Недорубан Іванна. Ми стали магістрами мистецтва. (про захист наукових робіт, ДЕК та атмосферу навчання на кафедрі музикиЧНУ) / https://www.facebook.com/permalink.story_fbid=2016569121911611&id=100006756287051¬if_id=1515681859770681¬if_t=like_tagged 11.01. 2018р.
8.Герелюк Марина. І будуть люди на землі. (про концерт Івана Дерди, концертмейстер Вадим Лісовий, до 204 – річниці Тараса Шевченка в органній залі ЧОФ ім. Д. Гнатюка). // Буковина 2018. – 16 березня С.4.
9.Герелюк Марина. Профорієнтаційна діяльність викладачів і студентів
кафедри музики – в дії! //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 16 березня.
10.Литвiнчук Антон.Студентська наукова конференцiя Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрія Федьковича). //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 20. 04.
11. «Хай пісня скликає друзів!» (колективний репортаж з фестивалю студентів-магістрантів кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з місця подій). //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 04.05.
12. Гавянець Христина, магістрантка кафедри музики ЧНУ «Два крила» (про творчий звіт заслужених працівників культури України, подружжя Людмили й Івана Гатричів). // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 04.05.
13. Герелюк Марина. «Пісне моя – моя Богине» (про однойменну назву творчого концерту З.а.У Івана Дерди до 55-річчя від д.н.,35-річчя творчої діяльності, концертмейстер – доцент, завідувач каф. муз. ЧНУ Вадим Лісовий ) // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 29.05.
5. Друковані власні статті у періодичній пресі:

1.Талант у праці квітне // Мистецтво та освіта, №4, К., 2000.
2.Талант у праці квітне // Крайова освіта, №40, (про лауреата міжнародних конкурсів Італія – 2000 Л. Богославця) / Університетський вісник, №7, 2000.
3.Первісток в історії університетів України (про кафедру музики ЧДУ) // Університетський вісник, №8, 2001.
4.Зрілість музиканта (про сольний концерт акордеоніста Л. Богославця у Чернівецькій філармонії 27.02.02) // Буковинське віче, №18, від 8.03.2002.
5.До першого ювілею (про десятиріччя кафедри музики ЧНУ) // Буковинське віче, №25, 3.04.2002.
6.Назустріч 10-річчу кафедри музики // Крайова освіта, №17, від 03.05.2002.
7.Успіх плюс успіх (про сольний концерт Л. Богославця у Львівській державній музичній академії ім. М. В. Лисенка, 29.04.2002) / Буковинське віче, 22.04.2002. с.1
8.Звіт за десять літ (про ювілей кафедри музики ЧНУ) / Університетський вісник, №6, червень 2002. с.1
9.Андрію Кушніренку – 70! // Крайова освіта, №40, від 29 жовтня, 2003.
10.З ювілеєм, дорогий наш маестро // Університетський вісник, №9, жовтень 2003. – С. 6.
12.Музика, що житиме вічно (про концерт фортепіанної (В.Лісовий) та вокальної (І.Дерда) музики П. І. Чайковського, присвячений 165-й річниці від дня народження) // Крайова освіта, №22, від 10 червня 2005. – С.6.
13.Ювілейні гостини Степана Сабадаша // Українська музична газета №№3-4 2005. – С.15.
14. Сабадашева «Марічка» живе у Путилі / Доба №26, від 30 червня 2005. – С.12.
15.Ювілейні гостини Степана Сабадаша (про концерт в Чернівецькій філармонії, присвячений 85-й річниці від дня народження композитора) Університетський вісник, №7-9, червень, серпень 2005. – С. 13.
16.Ювілейні гостини Степана Сабадаша // Українська музична газета №3-4, 2005. – С.15.
17.Музика, що житиме вічно // Університетський вісник, №7-9, червень, серпень 2005. – С. 13.
18.Нові злети дуету баяністів (про концерт дуету «Menghini» у складі Ірини та Марійки Серотюків) Крайова освіта, №40, від 29 жовтня 2005. – С. 8.
19.Ave музико! // Університетський вісник, №13, грудень 2005. – С. 17.
20.Ave музико! (про 30-річча камерного оркестру Чернівецької філармонії) Крайова освіта, №48, від 28 грудня 2005.– С. 7.
21.Щедрий ювілей Буковинського ансамблю // Крайова освіта, №7, від 17 лютого 2006. – С. 12.
22.Буковинський ансамбль відзначає своє 60-річча. Університетський вісник, №2, лютий 2006. – С. 8.
23.Пам’яті Вольфганга Моцарта (до 250-річча з дня народження)// Крайова освіта, №8, від 24 лютого 2006. – С. 6.
24.Вшанування славетного архітектора // Крайова освіта, №10, від 10 березня 2006. – С.6.
25.Пісня невмирущому кобзареві // Крайова освіта, №12, від 24 березня 2006. – С.11.
26.До 175-річчя Йозефа Главки // Університетський вісник, №3, березень 2006. – С.12.
27.Концертний тур баяністів Володимира Мурзи (про гастролі професора Одеської музичної академії ім. А. Нежданової) // Крайова освіта, №17, від 5 травня 2006. – С.13.
28.До 170-річча з Дня народження Сидора Воробкевича // Університетський вісник № 5-6, березень, 2006. – С.15
29.Кантата для матері (про концерт камерного оркестру Чернівецької філармонії під управлінням заслуженого діяча мистецтв України В. Кострижа) // Буковина. - №44 від 9 червня 2006. – С. 2.
30.Запрошує маестро // Час. - №24 від 15 червня 2006. – С.15
31.Педагогічна симфонія звуків і цифр // Крайова освіта, №46-47, від 22 грудня 2006. – С.15.
32.Авторський вечір Лесі Дичко у Чернівцях // Крайова освіта, №46-47, від 22 грудня 2006. – С.15.
33.Авторський вечір Лесі Дичко у Чернівцях // Українська музична газета, №4 жовтень-грудень, 2006. – С.8.
34.Майбутнє вітчизняної баянної школи в надійних руках // Чернівці, №2 від 12 січня, 2007. – С. 13.
35.Майбутнє вітчизняної баянної школи // Крайова освіта, №2, від 26 січня 2007. – С. 15.
36.Баянний квартет зі світовим ім’ям // Крайова освіта, №7, від 6 квітня 2007. – С. 13.
37.Баянний квартет який знають у світі // Буковина, №22 від 11 квітня, 2007. – С.4.
38.Живе і житиме Франкова пісня у наших серцях // Українська музична газета, №1 січень-березень, 2007. – С. 10.
39.Живе і житиме Франкова пісня // Буковинське віче, №7 від 31 січня, 2007. – С. 3.
40.Мистецькі шедеври Буковини (про звітний концерт Буковинського ансамблю) // Буковинське віче, №44 від 20 червня, 2007. – С. 3.
41.Кафедрі музики – 15! Крайова освіта, №11 від 21 червня, 2007. – С.13.
42.Кафедрі музики – 15! Університетський вісник, №8-9, липень-серпень 2007. – С. 12-13.
43.Майбутнє вітчизняної баянної школи в надійних руках // Українська музична газета, №3 липень-вересень, 2007. – С. 2.
44.За Україну Господа моліть // Буковинське віче №26 від 9 квітня, 2008 р. С.3.
45.Життя, присвячене мистецтву // Буковинське віче №41 від 4 червня, 2008 р. – С.3.
46.Подвижницьким шляхом митця // Буковинське віче №79 від 17 жовтня, 2008 р.- С.2.
47.Подвижницький шлях митця // Українська музична газета №4, жовтень-грудень, 2008 р.- С.7.
48.Музика – моє життя // Буковинське віче №3 від 14 січня, 2009 р.-С.4.
49.Конкурсні звитяги студентів-музикантів // Університетський вісник, травень-червень, 2009р.-С.18.
50.Баянна школа Володимира Лохвицького // Буковинське віче, від 14 жовтня, 2009 р.- С.2.
51.Баянна школа Володимира Лохвицького // Крайова освіта №30 від 23 жовтня, 2009 р.- С.9.
52.Концерт у Костелі // Чернівці від 30 жовтня, 2009 р.-С.13.
53.Слово про митця (про Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри музики ЧНУ імені Ю.Федьковича, В.Кострижа) // Буковинське віче від 25 листопада, 2009 р.- С.3.
54.Слово про митця (про Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри музики ЧНУ імені Ю.Федьковича, В.Кострижа) // Університетський вісник, листопад-грудень, 2009 р.- С.26.
55.Незгасима пам'ять (про відзначення дня пам’яті Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри музики ЧНУ імені Ю.Федьковича, В.Кострижа) // Університетський вісник, листопад-грудень, 2009 р.- С.26.
56.Слово про митця (про Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри музики ЧНУ імені Ю.Федьковича, В.Кострижа) // Крайова освіта від 11 грудня, 2009 р. – С.7.
57.Всесвітньовідомому Буковинському ансамблеві виповнилося -65! // Буковинське віче від 13 січня, 2010 р. – С. 4.
58.Буковинському ансамблеві - 65! // Крайова освіта від 16 січня, 2010 р. – С.8-9.
59.Дебютний концерт камерного хору «Чернівці» // Буковинське віче від 3 лютого, 2010 р. – С.3.
60.До 170-річчя від дня народження П.І.Чайковського // Крайова освіта від 12 березня 2010 р. – С.20.
61.Йоганн Себастьян Бах (325 років від Дня народження і 260 від дня смерті композитора) // Крайова освіта від 28 травня 2010 р.- С. 17.
62.У ювілейний рік Роберта Шумана // Буковинське віче від 9 червня, 2010 р.-С.2.
63. Завершальні концерти сезону 2009-2010 // Буковинське віче від 30 червня, 2010 р. С.3.
64.Музичний подарунок поважному ювілярові (До 135-річчя ЧНУ) // Університетський вісник 2010. Травень – червень.С.16-17.
65.Представники Глухівської музично-хорової школи (творчість М.Березовського і Д.Бортнянського) // Крайова освіта.2010.- 30 липня.С.18-19.
66.Спомин про митця // Крайова освіта 2010. 18 серпня.С.11.
67.Авангардні сентенції Леоніда Грабовського (прем’єрне виконання творів композитора у Чернівцях) //Буковинське віче 2010.- 29 вересня.С.2
68.Авторський концерт Леоніда Грабовського // Крайова освіта. 2010.-24 вересня. С.18.
69.Засновнику хору Буковинського ансамблю Григорію Шевчукові виповнилося б 100 років! // Буковинське віче від 24 листопада, 2010 р. С.3
70.Засновнику хору Буковинського ансамблю Григорію Шевчукові виповнилося б 100 років! // Крайова освіта 26 листопада, 2010 р. С.21.
71.Слідами «Буковинського листопаду 2010» //Буковинське віче 2010.- 01 грудня.С.3.
72.Слідами «Буковинського листопаду 2010» //Буковинське віче 2010.- 29 грудня.С.3 (продовження).
73.Музика Шопена єднає народи (до 200-річчя з дня народження композитора) // Крайова освіта.2011.-18 лютого. С.11.
74.«Буковинський листопад - 2010» // Українська музична газета №1, січень-березень, 2011 р.- С.3.
75.Народна пісня в творчості українських письменників: Тараса Шевченка, Івана Франка й Лесі Українки // Крайова освіта 2011 р. 25 березня С.18-19.
76.І знову гітара полонить Буковину(про педагогічну і мистецьку діяльність О.Козлова) //Буковинське віче 2011. – 29 квітня.С.2.
77.Задзвенімо разом, браття. (про відзначення 175-ї річниці від дня народження С.Воробкевича) // Крайова освіта 2011 р. 8 червня С.18-19.
78.«Симфонія радості» Бетховена (прем’єрне виконання симфонії №9 у Чернівецькій філармонії творчими колективами Буковини) // Буковинське віче 2011. – 24 червня.С.2.
79.Задзвенімо разом, браття. // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2011.- С.6.
80.«Симфонія радості» Людвіга ван Бетховена// Крайова освіта 2011. - 8 липня.С.18.
81.Творчий почерк Жукова // Буковинське віче 2011. – 22 липня. - С.2.
82.Авторський концерт Олександра Жукова (з. а. України, керівника оркестру Буковинського ансамблю) // Крайова освіта 2011. – 10 серпня. С.18-19.
83.«Симфонія радості» Бетховена // Українська музична газета №3, липень-вересень, 2011.- С.1.
84.«Осіннє золото» Дмитра Луценка (концерт в органній залі до 90-річчя з дня народження поета) // Буковинське віче 2011. – 21 жовтня. С.2.
85.«Немеркнуча слава Кароля Мікулі» (до 190-річчя від дня народження митця) // Буковинське віче 2011. – 28 жовтня С.3.
86.«Перед поїздкою на міжнародний конкурс» (концерт І.Серотюк у Чернівецькому училищі мистецтв ім. С.Воробкевича) // Освіта Буковини 2011. – 4 листопада С.3.
87.«Творчі обдарування Тетяни Преображенської» (випуск колишньою випускницею каф. муз. в 2011р. поезії «Дар берущего» ) // Буковинське віче 2011. – 4 листопада С.3.
88.«Півстоліття на посту художнього керівника «Буковинського ансамблю» (моє інтерв’ю з А.М. Кушніренком про 50-літнє керівництво БА) // Буковинське віче 2011. – 18 листопада С.1,3.
89.Творчий розквіт Буковинського ансамблю пісні і танцю…(Інтерв’ю О.Залуцького з А.М. Кушніренком про півстолітній період на посту художнього керівника колективу) // Буковина 2011. – 22 листопада С.3.
90.Не забудуться дні фестивальні (про «Буковинський листопад - 2011») // Буковина 2011. – 2 грудня С.3.
91.Добридень, Назаре! (До 60-річчя Яремчука) // Буковинське віче 2011. – 9 грудня С.1.
92.Відгомін фестивалю «Буковинський листопад - 2011» // Буковинське віче 2011. – 16 грудня С.3.
93.Буковинські музи виконували безсмертну класику (Про сольний концерт Олени Урсуляк у супроводі Є. Нестеренко(ф-но) й С.Бардаус (орган) // Буковина 2011. – 20 грудня С.3.
94.Подвижницька діяльність Кароля Мікулі (до 190-річчя від дня народження композитора) // Університетський вісник 2011р. - листопад-грудень.-С. 36.
95.Кароль Мікулі без версій і припущень // Буковина 2012. – 3 лютого С.3.
96.«Жита-пшениці» від Буковинського ансамблю // Буковинське віче 2012. – 3 лютого С.4.
97.Мелодії життя Юрія Гіни (до 80-річчя від дня народження) // Буковина, 2012, 4 травня. – С.3.
98.Молитвою голосу (філармонійний концерт Олени Урсуляк) // Буковинське віче 2012. – 25 травня С.4.
99.«Карміна Бурана» під орудою Йосипа Созанського (прем’єра кантати Карла Орфа у Чернівцях 01.06.12) // Буковинське віче 2012. – 8 червня. С.4.
100.Зусиллями Дмитра Фірташа відремонтовано орган Чернівецького залу органної і камерної музики (до 20-річчя з дня відкриття органного залу у Чернівцях) // Буковинське віче 2012. – 15 червня. С.4.
101.Першому музичному товариству Буковини виповнюється 150 років із дня заснування. // Буковинське віче 2012. – 27 липня. С.4.
102.«Мелодії життя» Юрія Гіни (до 80-річчя від дня народження) // Українська музична газета №3, липень-вересень, 2012.- С.3.
103.Залуцький О.В. Прем’єра кантати Карла Орфа «Карміна Бурана» у Чернівцях// Українська музична газета №3, липень-вересень, 2012.- С.4.
Повернення «Йозефа Шмідта» // Буковинське віче 2012. – 21 вересня. С.4.
104.Мистецтво українського духу (про Всеукр. фест. «Україна – свята родина» Івана Матієшина, конц. хору Г.Верьовки). // Буковинське віче 2012. – 12жовтня. С.2.
105.Музика світу від Джузеппе Печеніно// Буковина, 2012, 27 листопада. – С.3.
106.Концерти восени рахують (про концерти, фестивалі, ювілеї осінньої пори 2012 р. у Чернівцях) // Буковинське віче 2012. –21 грудня. С.1,2.
107.Тобі співаємо, Україно… (про конкурс імені Сидора Воробкевича аматорських хорових колективів буковинського краю) // Буковина, 2012, 25 грудня. – С.3.
108.«Україна - свята родина» (про всеукраїнський фестиваль та його тур по Україні, в т. ч. в кінці вересня у Чернівцях) // Українська музична газета 2012. - №4, жовтень-грудень. С.1,2.
109.Слово про колегу (до річниці журналіста І.Радомського) / Буковинське віче 2013. – 1лютого С.4.
110.Взірець таланту й працелюбства (до сороковин А.Кушніренка) / Буковинське віче 2013.- – 1 березня. С.2.
111.Співає «Марічка» // Буковинське віче 2013. – 26 квітня. С.4.
112.Буковина талантами втішена // Буковинське віче 2013. – 24 травня. С.1,2.
113.Звітують юні таланти Буковини. (про звітні концерти ДМШ, «Нові імена», 40-й марш-парад духових оркестрів, проблему переводу позашкільних навчальних закладів на самоокупність). // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2013.- С.9.
114.Захищаймо українську культуру! (звернення до митців краю виписувати Українську музичну газету, вступати до НВМС ) // Буковина, 2013, 13 вересня. – С.2.
115.Прощання із Корнелієм Саїнчуком // Буковинське віче 2013. – 19 вересня. С. - 3.
116.Серце віддаю дітям (до 95 – річчя Василя Сухомлинського) // Додаток до газети «Освіта Буковини» №36 (204) від 30 вересня, 2013. – С. – 4.
117.На музично-пісенному Олімпі (до 80-річчя від дня народження А.Кушніренка)//Буковинське віче 2013.–17 жовтня.С- 4.
118.Буковинський ансамбль носитиме ім’я Кушніренка (про присвоєння колективу імені колишнього художнього керівника Андрія Кушніренка) // Буковинське віче 2013. – 24 жовтня. С. - 1.
119.До й опісля «Буковинського листопаду-2013» (Репортаж осінніх мистецьких подій краю) // Буковинське віче 2013. – 24 жовтня. С. – 2.
120.Вадим Лісовий – лауреат премії Воробкевича, https:// www.facebook.com/nvms.cv 2013. - 25 листопада.
121.Конференція у Чернівцях, https://www.facebook.com/nvms.cv , 2013. - 26 листопада.
122.Започаткування Мистецького Альманаху https://www.facebook.com/nvms.cv 2013. - 11 грудня.
123.Кушніренківські музичні читання відбуватимуться щорічно (проект рішення першої міжнародної науково-практичної конференції у Чернівцях). // Буковина, 2013, 13 грудня. – С.3.
124.Буковинський ансамбль пісні і танцю носитиме ім’я Андрія Кушніренка (про присвоєння колективу імені колишнього художнього керівника Андрія Кушніренка та проведення міжнародної науково-практичної конференції до 80-річчя від дня його народження) // Українська музична газета №4, жовтень-грудень, 2013.- С.12.
125.Бенефіс Музичної просвіти Чернівецької обласної філармонії. https://www.facebook.com/nvms.cv 2013 р. - 19 грудня.
126.Презентація авторських творів Божественної літургії Андрія Плішки у Храмі Трьох Святителів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,https://www.facebook.com/events, 2013р. - 13 грудня.
127.«Любисток» кращий. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. - 15 січня.
128.«Маланка-fest - 2014» https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 15 січня.
129.Пам’яті митця і громадського діяча (річниця А.Кушніренку) // Буковинське віче 2014. – 23 січня. С. – 4.
130.Подарунок Кобзареві (Про видання книги солоспівів різних авторів на слова Т. Шевченка та хорових творів присвячених Тарасу Шевченку під назвою Пісенна Шевченкіана, випущеної на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська книга» до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Упорядник книги – доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Івасюк О.М. (сестра легендарного композитора Володимира Івасюка), музична редактура здійснена членом Правління, головою обласної Асоціації діячів камерно-симфонічної музики Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, художнім керівником Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії, заслуженим діячем мистецтв України Йосипом Созанським. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 07 лютого.
131.Творчі набутки камерного хору «Чернівці», під керівництвом Надії Селезньової. (Про концерт тематичного циклу започаткованого у 2010 році під назвою «Музика мого міста» (вокально-хорова музика місцевих авторів Сидора Воробкевича і його учня Євсевія Мандичевського в Органній залі Чернівецької обласної філармонії. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 09 лютого.
132.Cпадщина – як культурний привід (Про концерт тематичного циклу започаткованого у 2010 році під назвою «Музика мого міста») // Буковинське віче 2014. – 13 лютого. С. – 4.
133.Магнетизуюча сила таланту Тараса Петриненка https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 24 лютого.
134.До й опісля «Буковинського листопаду-2013» Репортаж про мистецькі події краю (у тому числі, перемогу «Любистку» у м. Києві, виконання Карміна Бурана К.Орфа симф. оркестром під упр. Й.Созанського, концерти С.Бардаус, Є.Нестеренко, вручення премії Воробкевича В.Лісовому, відзначення 80-річчя А.Кушніренка, проведення конференції його імені у ЧНУ). // Українська музична газета №1, січень-березень, 2014.- С.4.
135.Привітання Китайгородській В.М. з обранням на посаду начальника управління культури Буковини https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 31 березня.
136.Розправ крила, Україно. (про авторську вокально-пісенну збірку В.Мошука) // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2014.- С.7.
137. Прем’єра Літургії Сидора Воробкевича у Чернівцях! (виконання камерним хором «Чернівці» під управлінням Н.Селезньової) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 7 травня.
138.Баян, скрипка і кларнет // Буковинське віче 2014. – 17 квітня. С. – 4.
139.Творча зустріч з мистецькою елітою Кіцманщини! (Привітання від облвідділення Мельницького В.Г. із 80-річчям) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. –17 квітня.
140.Традиції вуличної духової музики відновлюються // Буковинське віче 2014. – 22 травня. С. – 3.
141.Буковина попрощалася із Володимиром Грещуком // Буковинське віче 2014. – 22 травня. С. – 3.
142.Органна зала була вщент заповненою. (про тематичний концерт заслуженого артиста України Івана Дерди (концертмейстер Вадим Лісовий) що відбувся у 21 травня цьогоріч під назвою «Молися, сину, за Вкраїну», присвячувався 200-річчю Тараса Шевченка). https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. –23 травня.
143.Товариство, гайда на вибори! (Заклик до членів музичної спілки піти на вибори Президента України 25.05.2014р. ) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. –23 травня.
144.Завдячуючи спільним діям свідомих українців вибори Президента України, мера міста Чернівці відбулися! https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. –27 травня.
145.Сучасні технології студійного аудіо запису.(про випуск навчального посібника з грифом Вченої ради ЧНУ, автора - педагога кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, співголови асоціації діячів естрадного мистецтва Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, заслуженого працівника культури України Івана Гатрича. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. –06 червня.
146.Пам’яті Тараса Дмитровича Стінкового// Буковинське віче 2014. – 12 червня. С. – 3.
147.Настав і мій час збирати каміння (моє інтерв’ю до 60-річчя від дня народження Вірі Китайгородській) // Буковинське віче 2014. – 19 червня. С. – 1, 3.
148.До 80-річчя Богдана Катамая (буковинського педагога-музиканта, хормейстера м. Сторожинець). // Українська музична газета №3, липень-вересень, 2014.- С.6.
149.Вітаємо переможця!!! (аматорський хоровий колектив «Любисток» Сокирянського району Чернівецької області (керівник – заслужений працівник культури України Іван Гончар), який переміг 20-21вересня 2014 р. на VII-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Пісенні візерунки», здобувши Диплом Гран-прі, як найкращий учасник конкурсу! https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 22 вересня.
150.Творчий вечір поета В.Васкана і члена НВМС, буковинського композитора О.Жукова https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 9 жовтня.
151.81-річниця від дня народження Андрія Кушніренка// Буковинське віче 2014. – 16 жовтня. С. – 3.
152.Започатковано мистецьку премію імені Леоніда Румянцева (про запровадження Чернівецьким обласним відділенням премії імені митця та вручення її за 2014 р. педагогу-музиканту Тетяні Румянцевій) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 24 жовтня.
153.Життя, присвячене мистецтву (до 100-річчя Леоніда Румянцева) // Буковинське віче 2014. – 30 жовтня. С.-2.
154.До 100 – річчя від дня народження Леоніда Румянцева (про концерт 28.10 у ЧОФ з нагоди ювілею митця) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 30 жовтня.
155.У день професійного свята (про презентацію книги В.Мошука в Кіцмані 06.11.2014р.) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. – 7 листопада.
156.Буковина попрощалася із Йосипом Ельгісером (поховання праху покійного митця на Алеї почесних поховань на Годилівському кладовищі у м. Чернівцях). https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. - 20 листопада.
157. Покійному Андрію Володимировичу Плішці (Посвята колезі, педагогу, музиканту, громадському діячеві). https://www.facebook.com/nvms.cv , 2014. - 25 листопада.
158. Пам’яті Андрія Володимировича Плішки. // Буковинське віче 2014. – 27 листопада. С.-3.
159. Педагог-наставник від Бога. (До 100 – річчя від дня народження Леоніда Румянцева – концерт, урочистості 28.10 у ЧОФ з нагоди ювілею та започаткування премії імені митця). // Українська музична газета №4, жовтень-грудень, 2014.- С.3-4.
160.До 205-річниці Ф.Шопена. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 25 лютого.
161.Відзначення 200-річчя від дня народження славного українського композитора, автора музики Гімну України «Ще не вмерла Україна» Михайла Вербицького. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 4 березня.
162.Михайлові Мокловичу – 75! // Буковинське віче 2015. – 5 березня. С.1-3.
163.Тобі, Кобзарю, наш уклін. https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 9 - 10 березня.
164.Дмитрові Гнатюку – 90! https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 30 березня.
165.День українського баяна та акордеона у Чернівцях (про обласний музичний фестиваль) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. -16 квітня.
166.Прозвітувала друга музична! (про звітний концерт Чернівецької МШ№2) https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. -20 квітня
167.40-річчя народному оркестру «Буковина» (про ювілейний творчий звіт колективу Чернівецького ЦПК), https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 21 квітня.
168.Прозвітувала Чернівецька музична школа №4, https://www.facebook.com/nvms.cv , 2015. - 23 квітня.
169.Відзвітував вокальний ансамбль «Марічка» (55-річчя творчого колективу Чернівецького ЦПК) https://www.facebook.com/nvms.cv 2015 - 24 квітня.
170.Нове навчальне видання Івана Гатрича (про випуск навчального посібника Естрадний спів у загальноосвітніх школах…) https://www.facebook.com/nvms.cv 2015. 2015,- 5 травня.
171.Перемога «Резонансу» в Києві (на хоровому конкурсі «Грінченківська весна» 6-7. 05.2015, кер. Ольга Чурікова-Кушнір, Зоя Софроній). https://www.facebook.com/nvms.cv 2015. - 8 травня.
172.Відзвітував відділ «Народні інструменти» училища мистецтв імені Сидора Воробкевича https://www.facebook.com/nvms.cv 2015. - 11 травня.
173.Університетський хор «Резонанс» привіз перемогу з Києва. 2015. – 13 травня. http://www.chnu.cv.ua
174.Зоря напуває калину (про творчий вечір Івана Дерди присвячений 75-річчю Тамари Севернюк 28.05.2015 у ЧОФ) // Буковинське віче 2015. – 4 червня. С. - 4.
175. Звітує чоловіча хорова капела «ДЗВІН» ( До 45-річчя творчого колективу Чернівецького університету, кер. Любомир Равлюк) https://www.facebook.com/nvms.cv 2015р. 27 травня.
176.Прем’єра у Чернівцях (про постановку симфонічним оркестром ЧОФ під управлінням Йосипа Созанського симфонічної поеми «Данило Галицький» Богдана Крижанівського) // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2015.- С. - 4.
177.Дмитру Радику – 60! ( Про відомого українського митця, заслуженого діяча мистецтв України, професора НМАУ імені П.Чайковського ) ). https://www.facebook.com/nvms.cv 2015 7 червня.
178.Благодійний концерт відбувся (Про звітний концерт кафедри музики ЧНУ 16.06.2015, присвячений збору коштів на потреби АТО) https://www.facebook.com/nvms.cv 16 червня.
179.Вічна пам'ять Діяконюку Івану Васильовичу. 24 червня, 2015р. https://www.facebook.com/nvms.cv
180.Прем’єра симфонічної поеми «Данило Галицький» Богдана Крижанівського. 28 червня, 2015 https://www.facebook.com/nvms.cv
181.Прем’єра «Данило Галицький» (симфонічної поеми Богдана Крижанівського) // Буковинське віче 2015. – 2 липня. С. - 2.
182.На Алеї Слави у Чернівцях з'явиться «Зірка» Леоніда Румянцева. 15 серпня 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
183.У Чернівцях до Дня міста засяє «зірка» керівникові капели «Думка» Євгенові Савчуку. 15 серпня 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
184.Вечір пам’яті Анатолія Добрянського. (22 вересня у Чернівецькій обласній філармонії відбувся вечір пам’яті легендарної постаті в українському мистецтвознавстві, Анатолія Миколайовича Добрянського). 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
185.Чернівецькій обласній філармонії – 75! 3 жовтня, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
186.Чернівецькому університету виповнилося – 140! 3 жовтня, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
187.Встановлені Зірки на Алеї Слави у Чернівцях! 3 жовтня, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
188.Чернівецькій обласній філармонії – 75! // Буковинське віче 2015. – 8 жовтня. С. - 4.
189.Відвідини муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського (екскурсія студентів третіх курсів кафедри музики в рамках вивчення «Музичного краєзнавства»). 8 жовтня, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
190.Чи знаєте Ви, коли народився Кароль Мікулі? 21 жовтня, фесбук https://www.facebook.com/nvms.cv
191.Нова книга (про презентацію книги І.Кідещука, А.Плішки в обласній бібліотеці імені М.Івасюка) 29 жовтня, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
192.Творчий вечір Леоніда Затуловського відбувся у Чернівцях! 27 листопада, 2015, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
193.Творчий вечір Леоніда Затуловського відбувся у Чернівцях! // Буковинське віче 2015. – 4 грудня. С. - 3.
194.Навіщо спілка-2? Інтерв’ю Олександра Залуцького головному редактору Української музичної газети Олесі Найдюк щодо проведення 4.12.2015р. з’їзду НВМС. // Українська музична газета №4, жовтень-грудень, 2015.- С. - 2.
195.Українська музична газета - 2016. (щодо підписки УМГ), 2015, 14 грудня. фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
196. Напередодні з’їзду НВМС. - 2015, 14 грудня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
197.Вшанована річниця смерті Андрія Володимировича Плішки // Буковинське віче 2015. – 24 грудня. С. – 2.
198.Підсумки роботи Чернівецького облвідділення НВМС за 2015 рік (про Л.Румянцева, А.Плішку, Є.Савчука, О.Савчука, Л.Затуловського, Й.Созанського, Г.Плав’юк, Є.Тарнавського, П.Муху, Л.Равлюка, О.Чурікову-Кушнір, З.Софроній, І.Дерду, В.Лісового, Я.Вишпінську, І.Мокрогуз, В.Бобика, Г.Постевку, Н.Бурденюк, А.Зубчук). - 2015, 30 грудня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
199. Привітання з Різдвом Христовим, 2016. - 2016, 5 січня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
200. Грає народно-інструментальний оркестр (про випуск Хрестоматії оркестрових творів В.Джімера, укл. В. Бондаренко, 2015.). / 2016, 15 січня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
201. Усе минає. Лише музика вічна. / 2016, 16 січня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
202. До 115-річниці від дня народження буковинського чародія співу – Дениса Руснака. / 2016, 19 січня, фейсбук. https://www.facebook.com/nvms.cv.
203.Залуцький О. Грає народно-інструментальний оркестр [про випуск хрестоматії оркестрових творів В.Джімера, укл. В. Бондаренко]. / О.Залуцький. // Буковинське віче. - 2015. – 28 січня.
204. Залуцький О. Кантата «Героям Небесної Сотні» [про прем’єру кантати Є.Воєвідки у виконанні симфонічного оркестру ЧОФ під управлінням з. д. м. України Й.Созанського]. / О.Залуцький. // https://www.facebook.com/nvms.cv. -2016. - 22 лютого.
205. Залуцький О. Музика для оркестру народних інструментів. [про хрестоматію оркестрових творів підготовлену головою Асоціації діячів народно-інструментальної музики Чернівецького відділення НВМС, керівником оркестру кафедри музики ЧНУ ім. Ю.Федьковича В. Бондаренком]. / О.Залуцький // Українська музична газета. - 2015.- №1, січ.-бер. С. - 12.
206. Залуцький О. Нові імена-2016. [про Всеукраїнський мистецький конкурс учнів музичних шкіл міста області та студентів Чернівецького училища мистецтв імені С.Воробкевича]. // https://www.facebook.com/nvms.cv. -2016 19 берез.
207.Залуцький О. ФЕСТИВАЛЬ «День українського баяна і акордеона - 2016» відбувся у Чернівцях! // https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 28 берез.
208.Залуцький О. Пам’яті Анатолія Авдієвського [про смерть та похорони митця]. / О.Залуцький. // Буковинське віче. - 2016. – 31 березня. С.2.
209. Залуцький О. Звіт за 50 літ учнів та викладачів відділу народних інструментів Чернівецької ДМШ №2. // https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 6 квіт.
210. Залуцький О. Творчий звіт Чернівецької музичної школи №4. // https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 8 квіт.
211. Залуцький О. Вшановано 75-річчя Миколи Щербана [концерт до 75 річчя від дня народження незабутнього митця]. // https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 9 квіт.
212. Залуцький О. Всеукраїнська мистецька програма «НОВІ ІМЕНА-2016» відбулася! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 16 квіт.
213. Залуцький О. Чернівецька перша музична відзначила своє 75-ліття! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 21 квіт.
214. Залуцький О. Перша музична у Чернівцях відзначила своє 75-ліття! / О.Залуцький. // Буковинське віче. - 2016. – 21 квітня. С.1,3.
215. Залуцький О. Студенти відділу народних інструментів Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича блискуче відзвітували на сцені Чернівецької обласної філармонії. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 22 квіт.
216.Залуцький О. Достойно є. [про хоровий концерт «Буковинська весна» хорових колективі кафедри музики «Резонанс», «Anima» до 180-річчя від дня народження С.Воробкевича] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 22 квіт.
217. Залуцький О. 29 квітня на 92 році життя відійшов у вічність видатний митець сучасності – Дмитро Гнатюк https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 3 травня.
218. Залуцький О. З мрією про єдину Україну. (до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича) / О.Залуцький. // Буковинське віче. - 2016.– 5 травня. С.1.
219.Залуцький О. Творча, культурно-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича (до 180-річчя від дня народження) https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 5 травня.
220. Залуцький О. Золотий ювілей Чернівецької музичної школи №2 [відзначення 50-річчя з дня заснування закладу]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 13 травня.
221. Залуцький О. З мрією про єдину Україну. (продовження до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича) / О.Залуцький. // Буковинське віче. - 2016.– 19 травня. С.2.
222.Залуцький О. Сидір Воробкевич. До 180-річчя від дня народження // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2016.- С. - 9.
223.Залуцький О. Весна, ювілеї, Чернівці [про відзначення 75-річчя першої і 50-річчя другої музичних шкіл міста] // Українська музична газета №2, квітень-червень, 2016.- С. - 12.
224. Залуцький О. Святкування дня вишиванки на педфаці Чернівецького університету. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 19 травня.
225. Залуцький О. Обрано голову Національної всеукраїнської музичної спілки. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 30 червня.
226. Залуцький О. Ковток води від міської ради. . https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 12 липня.
227. Залуцький О. Пам’яті Валентина Ковальова // Буковинське віче. - 2016.– 14 липня. С.3.
228. Залуцький О. Обрано голову Національної всеукраїнської музичної спілки [Героя України, академіка, професора НМАУ Савчука Є.Г.]. // Буковинське віче. - 2016.– 14 липня. С.4.
229. Залуцький О. ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО! Уся наша праця спрямована на обєктивне висвітлення й популяризацію діяльності нашої громадської організації…https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 18 липня.
230. Залуцький О. ЖУРНАЛ «МУЗИКА» і ГАЗЕТА КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ У НОВОМУ ФОРМАТІ! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 05 серпня.
231. Залуцький О. Петро Ілліч Чайковський - «Моцартіана» [про ІV сюїту для симфонічного оркестру Соль мажор композитора за повістю Н.Калініної П.І.Чайковський]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 10 серпня.
232. Залуцький О. ПАМЯТІ МАЕСТРО [до 83 річниці з дня народження незабутнього Анатолія Авдієвського]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 16 серпня.
233. Залуцький О. Пам’яті Тараса Дмитровича Стінкового. [до 75-річчя від дня народження]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 4 вересня.
234. Залуцький О. БУКОВИНА ВШАНУВАЛА ЮВІЛЕЇ ІВАНА ФРАНКА [про заходи відзначення 100-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті поета]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 10 вересня.
235. Залуцький О. «ЧЕРВОНА РУТА» СВІЖА ЯК І 46 РОКІВ ТОМУ, АБО СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ У ЧЕРНІВЦЯХ! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 13 вересня.
235. Залуцький О. Японські виконавці порадували буковинців! [про концерт японських виконавців у Чернівецькій філармонії]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 16 вересня.
236. Залуцький О. ДО 150-РІЧЧЯ РАЙМУНДА ФРІДРІХА КАЙНДЛЯ [про Міжнародну конференцію «Кайндлівські читання» у Чернівцях присвячену видатному буковинському історику]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016. - 24 вересня.
237. Залуцький О. Царь Едіп І.Стравінського у Чернівцях [про прем’єру опери-ораторії «Царь Едіп» у Чернівцях].https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 29 вересня.
238. Залуцький О. МУЗИКА НОРВЕЗЬКОГО КОМПОЗИТОРА ЕДВАРДА ГРІГА БЛИЗЬКА ПО ДУХУ БУКОВИНСЬКОМУ СЛУХАЧЕВІ! [про концерт музики Е.Гріга Чернівцях, соліст Роланд Хорн – віолончель, (Німеччина) і Міхаель Зюсман – скрипка, (Норвегія)]. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 15 жовтня.
239. Залуцький О. До 195-річчя першого професійного композитора Буковини Кароля Мікулі. // Буковинське віче. - 2016.– 20 жовтня. С.4.
240. Залуцький О. Видання – у новому форматі [про столичну публіцистику: журнал «Музика» і газету «Культура і життя»]. // Культура і життя. – 2016.-14 жовтня. С.13.
241. Залуцький О. ЦІКАВА ЗУСТРІЧ! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 21 жовтня.
242. Залуцький О. До 195-річчя першого професійного композитора Буковини Кароля Мікулі! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 22 жовтня.
243. Залуцький О. У СВІТЛАНИ БАРДАУС ЮВІЛЕЙ!!! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 23 жовтня.
244. Залуцький О. Лекція-концерт на кафедрі музики ЧНУ (До 195-річчя Кароля Мікулі) . https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 25 жовтня.
245. Залуцький О. КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ ПОВИНЕ ПИШАТИСЯ СВОЇМ ЖИТТЯМ В ОДНУ ЕПОХУ ІЗ МИРОСЛАВОМ СКОРИКОМ, ЄВГЕНОМ СТАНКОВИЧЕМ, ВАЛЕНТИНОМ СИЛЬВЕСТРОВИМ! . https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 28 жовтня.
246. Залуцький О. СВІТЛАНА БАРДАУС ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ? ТАК! – ВІДПОВІЛА БУКОВИНСЬКА ГРОМАДА! . https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 05 листопада.
247. Залуцький О. Тритомник «Золотий вік української естради» Михайла Маслія тепер є в бібліотеці Анатолія Добрянського. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 11 листопада.
248. Залуцький О. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ «БУКОВИНСЬКОГО ЛИСТОПАДУ-2016»! ! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 22 листопада.
249. Залуцький О. СПОМИН ПРО НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКАhttps://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 23 листопада.
250. Залуцький О. ШАНОВНІ ДРУЗІ! 24 ЛИСТОПАДА У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛАРМОНІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕМЄРА ВИКОНАННЯ АВТОРСЬКИХ ТВОРІВ
ГАММИ СКУПИНСЬКОГО! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 23 листопада.
251. Залуцький О. АНОНСОВАНИЙ КОНЦЕРТ ВІДБУВСЯ! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 25 листопада.
252. Залуцький О. КОНЦЕРТ, ЯКОГО ОЧІКУВАЛИ! [про приїзд із США відомого композитора, доктора музики, колишнього краянина Гамми Скупінського] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 29 листопада.
253. Залуцький О. "БУКОВИНСЬКИЙ ЖАЙВІР - 2016"! [про вокальний конкурс на базі Педколеджу ЧНУ ім. Ю.Федьковича ] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 04 грудня.
254.Відомий оперний співак Максиміліан Максаков – народився у Чернівцях! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2016.- 16 грудня.
255. Залуцький О. Вулиця Мікулі Кароля з’явилася у Чернівцях напередодні початку Нового, 2017 року! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 04 січня.
256. Залуцький О. ЗАСЛУЖЕНІЙ АРТИСТЦІ МАРІЇ МЕЛЬНИЧУК СЬОГОДНІ, 01.02.2017р. - 80! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 01 лютого.
257. Залуцький О. КОНЦЕРТ ПАМ'ЯТІ... [генерального директора Чернівецької філармонії Анатолія Візнюка] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 04 лютого.
258. Залуцький О. БУКОВИНСЬКОМУ ЛЕГЕНДАРНОМУ МИТЦЕВІ [10.02.2017р. Герою України Євгену Савчуку – 70!] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 09 лютого.
259. Залуцький О. Вісім дівчат-диригенток і професор із Південної Кореї концертували 10.02.2017р. у Чернівцях! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 10 лютого.3
260. Залуцький О. ЧЕРКАСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ГАСТРОЛЬНИЙ ТУР РОЗПОЧАВ ІЗ ЧЕРНІВЦІВ (18.02.2017р.) https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 19 лютого.
261. Залуцький О. ЧЕРКАСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ГАСТРОЛЬНИЙ ТУР РОЗПОЧАВ ІЗ ЧЕРНІВЦІВ (18.02.2017р.) // Буковинське віче. - 2017.– 23 лютого. С.4.
262. Залуцький О. Твори, що зворушили серця. // Буковинське віче. - 2017.– 16 березня. С.1.
263. Залуцький О. Концерти Чернівецької філармонії. [про відзначення 203 річниці Тараса Шевченка і 175-ліття Миколи Лисенка, диригент концерту - Андрій Савчук] // Культура і життя. – 2017.-31 березня. С.11.
264. Залуцький О. У Чернівецькій філармонії – аншлаг! [Концерт солістів – учнів музичних шкіл м. Чернівці та випускників ЧУМ імені С.Воробкевича під управлінням Вікторії Жадько]. // Буковинське віче. - 2017.– 13 квітня. С.4.
265.. Залуцький О. 13 КВІТНЯ БРОДОВІНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ ВИПОВНИЛОСЯ - 70! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 13 квітня.
266. Залуцький О. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТУРНЕ КАМЕРНОГО ХОРУ "КИЇВ" ПІД УПРАВЛІННЯМ МИКОЛИ ГОБДИЧА. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 25 квітня.
267.Залуцький О. ЮВІЛЕЙ ЮРІЯ ҐІНИ ПІД ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ!! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 28 квітня.
268.Залуцький О. До 181-річниці від дня народження Сидора Воробкевича https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 5 травня.
269. Залуцький О. У БУРДЕНЮК НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ…ЮВІЛЕЙ! [До 60-річчя від дня народження Директора Хотинської музичної школи] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 6 травня.
270. Залуцький О. Свято оркестрової музики у Чернівцях! [Конкурс оркестрових колективів області системи освіти] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 11 травня.
271.Залуцький О. ОБДУЛЕНКУ ВІКТОРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ – 85! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 13 травня.
272.Залуцький О. Ювілей Юрія Гіни під Великодні дзвони! [Авторський творчий вечір-концерт народного артиста України до 85-річчя з дня народження]. // Буковинське віче. - 2017.– 18 травня. С.4.
273. Залуцький О. Буковинський ансамбль Андрія Кушніренка-гідний імені колишнього свого маестро! [про концерт колективу до дня вишиванки 18.05.2017р.] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 19 травня.
274.Залуцький О. Буковинський ансамбль. [про концерт колективу до дня вишиванки 18.05.2017р.] // Буковинське віче. - 2017.– 25 травня. С.1.
275. ВІДЗВІТУВАВ НАРОДНИЙ ВІДДІЛ УЧИЛИЩА МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 29 травня.
276.Залуцький О. Звіт молодих виконавців Чернівецької МШ№1. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 31 травня.
277.Залуцький О. Оптимістичне закриття концертного сезону
Чернівецької філармонії 2016-2017рр. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017.- 03 червня.
278.Залуцький О. Музичні товариства Буковини. [Ю.В.Каплієнко про книгу О.В.Залуцького в журналі Музика №3, 2017р.] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 15 липня.
279.Залуцький О. Відвідання Чернівців «королем гри на фортепіано» [Г.К.Кожолянко рецензія на книгу О.В.Залуцького в журналі Краєзнавство «Краєзнавство», К., 2017. - С.272-273.] https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 21 липня.
280.Залуцький О. Учитель і учень – ювіляри! [до 175-ліття Адальберта Гржімалі й 160-річчя Євсевія Мандичевського]. // Буковинське віче. - 2017.– 3 серпня. С.4.
281. Залуцький О. Концерт присвячений 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея й Україною відбувся у Чернівцях! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 18 серпня.
Залуцький О. Кантата «Сила гармонії» Євсевія Мандичевського пройшла з великим успіхом у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 1вересня.
283. Залуцький О. Завершився марафон дводенної музики Євсевія Мандичевського у Чернівцях. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 3 вересня.
284. Залуцький О. І ще раз про ювілей кафедри музики…https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 18 вересня.
285. Залуцький О. 17 жовтня, 2017р. Кушніренку Андрію Миколайовичу могло виповнитися 84! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 17 жовтня.
286. Залуцький О. Професор Юрій Гіна став Почесним професором ЧНУ! // Буковинське віче. - 2017.– 20 жовтня. С.1.
287. Залуцький О. Перемога «Резонансу» на міжнародному хоровому конкурсі-фестивалі
у Молдові. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 23 жовтня.
288. Залуцький О. Нетрадиційний урок від Тамари Севернюк (зустріч студентів кафедри музики з буковинською поетесою Тамарою Севернюк). https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 03. листопада.
289. Залуцький О. Вітаємо нових лауреатів премії імені Сидора Воробкевича, 2017 (Василя Процюка, Леоніда Сидорчука)! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 03 листопада.
290. Залуцький О. Вітаємо Бойчук Ірину Ігорівну із золотим ювілеєм! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 04 листопада.
291. Залуцький О. У Тощук Оксани Дмитрівни - молодечий ювілей! ( про начальника Кіцманського районного відділу культури, члена НВМС, якій виповнилося – 45 з дня народження!) https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 11. листопада.
292. Залуцький О. Відзначили 200-ліття бургомістра Чернівців
Антона Кохановського. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 20. листопада.
293. Залуцький О. І ще раз про іменитих Мандичевських. https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 23. листопада.
294. Залуцький О. Концертом хорових колективів Чернівців
відзначено 250-ліття Артемія Веделя! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 4. грудня.
295. Залуцький О. Творча співпраця буковинських митців Олександра Жукова і Василя Васкана – успішно продовжується! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 6. грудня.
296. Залуцький О. Нести радість людям! (про сольний концерт Олени Урсуляк в органній залі ЧОФ імені Д. Гнатюка) https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 9. грудня.
297. Залуцький О. Чернівецька філармонія відзначила своє 140-річчя,
а її Симфонічний оркестр – 25! https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 12. грудня.
298. Залуцький О. Сольний концерт Івана Бикова під незвичною назвою «Баян не Баян». https://www.facebook.com/nvms.cv. 2017. - 13. грудня.
299. Залуцький О. Він служив Богові й музиці. (До 250-річчя українського композитора Артемія Веделя) // Буковина 2017. – 15 грудня С.4.
300. Залуцький О. 15 грудня, 2017р. перестало битися серце відомого буковинського музиканта-баяніста, педагога Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, громадського діяча Володимира Лохвицького. https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 15.12.2017р.
301. Залуцький О. Запали своє серце любов’ю! (тема за однойменною піснею І.Гатрича на сл. Л.Калиновської про благодійний концерт кафедри музики дітям-сиротам) https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 19.12.2017р.
302. Залуцький О. Відбувся примєрний концерт філармонійного оркестру духових інструментів «Буковина» https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 23.12.2017р.
303. Залуцький О. Спомин про незабутнього митця Віктора Рурака (який помер 16.11.2017р.). https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 25.12.2017р.
304. Залуцький О. 18 січня, 2018 року українському педагогу-музиканту, композитору, активному музично-громадському діячеві, Заслуженому працівникові культури України Гатричу Івану Григоровичу виповнилося 50! https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 18.01.2018р.
305. Залуцький О. Сидорчуку Леоніду Юхимовичу, українському артисту, балетмейстеру, хореографу, активному мистецько - громадському діячеві, Заслуженому артисту України виповнилося 02.02.2018р. - 55!
https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 02.02.2018р.
306. Залуцький О. Савчука Євгена Герасимовича,
визначного українського хорового диригента, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, голову Національної всеукраїнської музичної спілки, академіка Національної Академії мистецтв України, художнього керівника Національної академічної хорової капели «Думка», завідувача кафедри хорового диригування, професора Національної музичної академії імені Петра Чайковського, Героя України вітаємо з днем народження! https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 10.02.2018р.
307.Залуцький О. Реквієм Героям Небесної Сотні https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 17.02.2018р.
308. Залуцький О. Реквієм Героям Небесної Сотні. // Буковина 2018. – 23 лютого. С.4.
309. Залуцький О. Вітаємо! Хор "Резонанс" кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (керівник - доцент Ольга Чурікова-Кушнір. хормейстер - доцент Зоя Софроній, концертмейстер Олександра Кирстюк) - Переможця V Міжнародного хорового форуму імені Героя України Анатолія Авдієвського, що проходив 15.03.2018р. в м. Києві, здобувши Диплом І ступеню! https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 16.03.2018р.
310. Залуцький О. «День українського баяна та акордеона-2018! (про 5-й Всеукраїнський фестиваль баянно-акордеонної музики у Мармуровій залі ЧНУ імені Ю.Федьковича). https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 21.03.2018р.
311. Залуцький О. Два роки тому, у цей день помер
визначний український хоровий диригент, композитор, педагог, колишній голова Національної всеукраїнської музичної спілки, академік Академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) Академії мистецтв України, народний артист України, генеральний директор, художній керівник і головний диригент Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки - Авдієвський Анатолій Тимофійович. https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 24.03.2018р.
312. Залуцький О. 04.03.2018р о 13.25 перестало битися серце відомого педагога-музиканта, активного музично-громадського діяча, члена об’єднання композиторів Буковини Михайла Мафтуляка. https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 04.04.2018р.
313. Залуцький О. Звіт Чернівецької першої музичної 20.04 у ЧОФ імені Д.Гнатюка. https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 21.04.2018р.
314. Залуцький О. Конкурс «Хай пісня скликає друзів» - розпочато! https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 23. 04.2018р.
315. Залуцький О. «Хай пісня скликає друзів!» (репортаж з фестивалю студентів-магістрантів кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з місця подій). //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 04.05.
316.Залуцький О. Ювілеї метрів всесвітньовідомого Буковинського ансамблю (до 85-річчя з дня народження і 5-річчя смерті А Кушніренка, 90-річчя Д.Ластівки, 55-річчя – Леоніда Сидорчука, 70-річчя – Ярослава Солтиса). //https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 05.05.
317. Залуцький О. Творчий звіт відділу «Народні інструменти» Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 17.05.
318. Залуцький О. Дитяча скрипкова й фортепіанна музика звучала у Мармуровій залі Чернівецького університету. // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 19.05.
319. Залуцький О. 19 травня відомій буковинській співачці Олені Урсуляк виповнилося – 55! // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 19.05.
320. Залуцький О. Танцювальні ритми Леоніда Сидорчука, або Пам’ятні ювілеї Буковинського ансамблю. // Буковина 2018. – 18 травня. С.4.
321. Залуцький О. Чоловіча хорова капела «Дзвін» - один із найяскравіших аматорських хорових колективів Буковини! // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 25.05.
322. «Залуцький О. Буковинська весна-2018» (про концерт хорової музики секції диригування кафедри музики ЧНУ) // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 26.05.
323.Залуцький О. Серотюку Петру Федоровичу – 75! (співголову асоціації баяністів-акордеоністів обласного відділення нагороджено Грамотою НВМС з нагоди ювілею). // https://www.facebook.com/nvms.cv?ref=stream 2018. 30.05.

• 84 – науково-методичних статей і видань; 24 – наукових статей зі студентами; 198- публіцистичних статей. Всього на 13.01.2016р – 306 статей.

На 20.05.2018- 97 наукметод., 27 наукових зі студ., 319 – публ.= 443

СПИСОК ПОДАРОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
2
1. 26.89(4Укр-4Чен)Дуб Р. Й., Кобилянський О. М. Двадцять митців у долі одного села. – Чернівці: Прут, 2005. – 64 с.
2. 26.89(4Укр) Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії.- К.: Вид. центр «Просвіта», 2006.- 296 с.
3. 26(4Укр) Історичний нарис села Велике-Мега з найдавніших – кінець XVIII ст. часів по кінець XX ст.
4. 26.89(4Укр-4Чен) Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області.- Львів: ВТ «Афіша», 2000.- 24 с.
5. 26.89(4Укр) Тронько П. П. Краєзнавство України: здобутки і проблеми.- К.: Інститут історії України НАН України, 2003.- 125 с.
3
1. 32.87 Гатрич І. Сучасні технології студійного аудіозапису.- Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2013.- 136 с.
62
1. 62.53(4Укр-4Чен) Кайндль Р. Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази.- Чернівці: «Молодий буковинець», 2003.- 198 с.
63
1. 63.31(4Укр-4Чен) Ботушанський Василь Мефодійович. Біобібліографія.- Чернівці, 2010.- 80 с.
2. 63.3(4Укр-4Чен ) Ботушанський В. М.Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета).- Чернівці, 2010.- 68 с.
3. 63.3(4Укр-4Чен) Брицький П. П. Україна у Другій Світовій війні (1939-1945 рр.).- Чернівці, 1995.- 114 с.
4. 63.3(4Укр-4Чен) Буковина. Загальне краєзнавство.- Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 488 с.
5. 63.3(4Укр-4Чен) Грибовський В. Запорожці на Кубані.- К., 2008.- 64 с.
6. 63.3(4Укр) Іванникова Л. Вечорниці. А що після них?.- К., 2008.- 71 с.
7. 63.3(4Укр)  Ковальчук В. Степан Бандера.- К., 2008.- 64 с.
8. 63.3(4Укр-4Чен) Козацька республіка в Лужанах.- Чернівці: ФОП Глібка О. В.- 96 с.
9. 63.3(4Укр-4Чен) Комарницький С. І. Поклик землі рідної! (До 1000-річчя міста Хотина.- Чернівці: Золоті литаври, 2002.- 114 с.
10. 63.3(4Укр) Кошиць О. Спогади.- К.: Видавництво «Рада», 1995.- 387 с.
11. 63.3(4Укр-Чен) Маніліч М. Г., Тарновецький О. М. Нариси з історії села Нові БросківціСторожинецького району Чернівецької області. – Сторожинець, 1993.- 68 с.
12. 63.3(2Укр) Митці України: Енциклопедичний довідник.-К.:«Українська енциклопедія імені М. П. Бажана», 1992.- 847 с.
13. 63.3(4Укр-4Чен) Обдуленко В. О. Пісня душі.- Чернівці: Прут, 2012.- 60 с.
14. 63.3(4Укр-4Чен)Обдуленко В. О. Так ідуть до зірок. Книга спогадів.- Чернівці: Місто, 2011.- 156 с.
15. 63.3(Укр-4Чен) Петрюк Д., Петрюк Д. З. Мамаївці – село, в якому ми живемо.- Чернівці: Прут, 2008.- 164 с.
16. 63.3(4Укр) Посівнич М. Степан Бандера.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 255 с.
17. 63.3(4Укр-4Чен) Русини і москалі: Збірка статей і оповідань.- Чернівці, 1911.- 112 с.
18. 63.3(4Укр-4Чен) Саїнчук К. Веселка над Прутом.- Чернівці: Золоті литаври, 2008.- 240 с.
19. 63.3(4Укр-4Чен) Селезінка В. За четвертою стіною.- Чернівці: Друк-Арт, 2013.- 368 с.
20. 63.3(4Укр-4Чен) Селезінка В. Золотої нитки не згубіть.- Чернівці: Вид-во «Буковина», 2000.- 251 с.
21. 63.3(4Укр-4Чен) Селезінка В. Місто моєї любові.- Частина I.- Чернівці: Видавництво «Крайова освіта», 2002.- 351 с.
22. 63.3(4Укр-4Чен)Селезінка В. Місто моєї любові.- Частина II.- Чернівці: Видавництво «Крайова освіта», 2006.- 435 с.
23. 63.3(4Укр-4Чен) Снігур І. Н. Грозинці на вітрах історії: Історія села.- Чернівці: Букрек, 2002.- 244 с.
24. 63.3(4Укр-4Чен) Снігур І. Н. «Село між двома кішмами».- Чернівці: Зелена Буковина, 2008.- 232 с.
25. 63.3(4Укр) Софійчук М. Нескорені.- Косів: Писаний камінь, 2006-107 с.
26. 63.3(4Укр) Софійчук М. М. Провісники волі.- Косів: Писаний камінь, 2008.- 400 с.
27.  63.3(4Укр-4Чен) Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто).- Чернівці: Зелена Буковина, 2009.- 586 с.
28. 63.3(4Укр) Чорнокожа І. «Вервольф»: легенди та дійсність. Путівник для широкого кола читачів.- Вінниця, 2011.- 48 с.
63.5
1. 63.5(4Укр) Золота книга традицій та звичаїв. - Донецк: ТОВ «Агентство Мультипресс», 2011.- 288 с.
2. 63.52(4Укр-4Чен) Терен І. Ватра над Сокіл-горою.- Чернівці: Букрек, 2003.- 64 с.
3. 63.5(4Укр-4Чен)  Яківчук А. Ф. Фольклорними стежками Буковинської Наддніпрянщини: Народознавчі нариси.- Чернівці: Зелена Буковина, 2001.- 64 с.
65
1. 65.9 Зінькевич О., Чекан Ю. Музична критика: теорія та методика: Навчальний посібник.- Чернівці: Книги – XXI, 2007.- 424 с.
66
1. 66.3(4Укр-4Чен) Гусар Ю. С. Зірки не гаснуть (серія «Золоті імена Буковини»).- Чернівці: «Правдивий поступ», 2003.- 100 с.
67
1. 67.9(4Укр-4Чен) Пірен М. І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навч. посібник-практикум.- Чернівці: Друк-Арт, 2016.- 256 с.
74
1. 74.200(4Укр) Алексєєв І. Викладання гри на баяні: Основи методики.- К., 1957.- 142 с.
2. 74.200 Амлінська Р. Музичні ігри.- К.: «Муз. Україна», 1981.- 62 с.
3. 74.200 Амонашвілі Ш. О. Істина школи.- К.: СПДА М.Богданова, 2005.- 72 с.
4. 74.200  Амонашвілі Ш. О. Істина школи.- Хмельницький, 2007.- 73 с.
5. 74.200 Амонашвили Ш. О. Школа життя: Трактат про початковий ступень освіти, заснованої на принципах гуманно-особистісної педагогіки.- Хмельницький, 2002.- 169 с. 
6. 74(4Укр-4Чен) Асистентська музично-педагогічна практика: Метод. реком.- Чернівці: «Рута», 2005.- 24 с.
7. 74(4Укр-4Чен) Балух В. О.Магістерські роботи: метод. рекомендації.- Чернівці: «Рута», 2003.- 42 с.
8. 74.3(4Укр) Береза А.В., Лебедєв В.К., Нестерович Б.І. Вивчення поліфонічних творів у класі баяна (навч.-метод. посібн. для студентів муз.-пед. спеціальностей I–IV рівня акредит.).- Вінниця, 2007.- 262 с.
9. 74.3(4Укр) Береза А.В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики: навч.-метод. посібн.- Вінниця: Нова книга, 2010.-180 с.
10. 74.3(4Укр) Береза А.В., Лебедєв В.К. Танцювальна музика в школі. Навчально-метод. посібн. для студ. муз.- пед. ф-тів і вчит. сер. загальноосв. закл.- Вінниця, 2009.- 348 с.
11. 74(4Укр) Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики: уч. пособ для ср. И высш. Уч. завед.- К.: «Муз.Україна», 1989.- 200 с.
12.  74Рос. Богино Г. Игры-задачи для начинающих музыкантов: детям и родителям.- М.: «Музыка», 1974.- 294 с.
13. 74.58(4Укр-4Чен) Боднарук  І. Педагогічна практика з музики: навч. –метод. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 280 с.
14. 74.2Рос. Варфоломос А. Д. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов: в 5-и вып. Вып. 4.- Л.: Музыка, 1990.- 80 с.
15. 74.266Рос. Верещагина А , Жофчак З. ЗО, ВІ, ЙО…: Навч. посібн. з музики для 1-го класу загальноосвітньої школи (за методом сольмінації).- К.: «Муз. Україна», 1977.- 116 с.
16. 74.266Рос.  Верещагина А , Жофчак З. Методика преподавания музыки в 1 классе.- К.: «Муз. Україна», 1987.- 32 с.
17. 74.53(4Укр-4Чен) Вишпінська Я. М. Музична освіта Буковини: досвід, тенденції, перспективи: Навч.посібн.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 264 с.
18. 74.Рос. Воспитание музыкального слуха. Сборник статей.- М.: «Музыка», 1977.- 160 с.
19. 74.03(4Укр-4Чен) Всесвіт Івана Руснака.- Вижниця: Черемош, 2014.- 280 с.
20. 74.Рос. Гарбузов Н. А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития.- М.: Госуд. муз. изд-во, 1951.- 63 с.
21. 74.2(4Укр-4Чен) Втілення ідей національного відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України. Збірник матеріалів.- Чернівці-Дрогобич, 1998.- 76 с.
22. 74.26(4Укр-4Чен ) Гатрич І. Естрадний спів у загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014.- 124 с.
23. 74.113Рос. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспит. и муз. руководит. дет.сада. (Из опыта работы).- М.: Просвещение, 1985.- 160 с.
24. 74(4Укр) Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: «Богдана», 2003.- 327 с.
25. 74.200(4Укр) Доронюк В.Д., Вовк М.В. Українська музична етнопедагогіка: монографія.- Івано-Франківськ: Вид-во «Плай», 2009.- 537 с.
26.74(4Укр-4Чен) Дуб Р., Булега Б. Світоч наших знань і надій: З історії Кіцманської середньої школи. До 225-річчя навчального закладу.- Чернівці, 2005.- 91 с.
27. 74.100Рос Элементарная теория музики: Учебник.- М, 1954.- 202 с.
28. 74.100Рос Ерастов Н. П. Методика самостоятельной работы: (Учебно-методич. пособие).- М.: «Мысль», 1985.- 79 с.
29. 74.58(4Укр) Зеленецька І. О. Музично-дидактичні ігри: Метод. рекомендації.- К, 2000.- 36 с.
30. 74.584(4Укр-4Чен) Іванчук М.Г., Руснак І.С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібн.- Чернівці: Букрек, 2010.- 172 с.
31. 74.584(4Укр-4Чен) Іванчук М.Г., Руснак І.С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібн.- Чернівці: «Рута», 2009.- 84 с.
32. 74.266Рос. Из истории музикального воспитания: Хрестоматия.- М.: Просвещение, 1990.- 207с.
33.  74.200Рос. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?.- М.: Просвещение, 1989.- 191 с.
34. 74.100(4Укр) Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі.- К.: «Муз. Україна», 1973.- 150 с.
35. 74.100(4Укр) Колесса Філарет Шкільний співаник: з педагогічної спадщини композитора.- К.: «Муз. Україна», 1993.- 224 с.
36. 74.100Рос. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для воспит. и муз. руководит. дет. садов.- М.: Просвещение, 1986.- 144 с.
37. 74(4Укр-4Чен) Кривко Т.А., Романовська Д.Д. Підліткова субкультура: Неформальні молодіжні об’єднання.- Чернівці, 2003.- 70 с.
38. 74(4Укр-4Чен) Кушніренко А. Спогади про С. П. Людкевича.- Чернівці, 2000.- 12 с.
39. 74.26(4Укр) Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України.- К.: «Муз. Україна», 1989.- 134 с.
40. 74(4Укр) Малятко. Програма виховання дітей дошк. віку.- К, 1991.- 198 с.
41. 74.(4Укр) Масол Л.М., Беземчук Л.В., Очаковська Ю.О., Наземнова Т.О. Вивчення музики в 5-8 класах: Навч.-метод. посібн. для вчителів.- Х.: Скорпіон, 2003.- 128 с.
42. 74(4Укр-4Чен) Мафтин Л. В. Виховна робота у вузі. Навч.-метод. посібн..- Чернівці: «Рута», 2001.- 168 с.
43. 74(4Укр) Методика виховної роботи.- Тернопіль, 1998.- 134 с.
44. 74(4Укр) Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко».- К.: СП «СВЕНАС», 1993.- 254 с.
45. 74(4Укр-4Чен) Методичні рекомендації до фольклорно-етнографічної практики.- Чернівці: ЧДУ, 1993.- 12 с.
46. 74(4Укр)  Мистецтво. Завдання та тести.- Ч. 1.- К.: Генеза, 1993.- 32 с.
47. 74(4Укр)  Мистецтво. Завдання та тести.- Ч. 2.- К.: Генеза, 1993.- 144 с.
48. 74.584(4Укр) Мистецтво. Творчість. Виховання. Відданість професії (Стор. історії кафедри методики муз. вихов. і диригув. Дрогобицького держ. пед.. ун-ту ім. І. Франка): Монографія.- Дрогобич: Посвіт, 2012.- 168 с.
49. 74(4Укр) Музика: Програми та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1-4 класи.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.- 112 с.
50. 74.100Рос. Музыкальное воспитание в школе.- Вып. 13: Сборники статей.- М.: Музыка, 1978.- 104 с.
51. 74(4Укр) Навчально-виховна педагогічна практика студентів IV-го курсу музично-педагогічного факультету (робоча програма).- Івано-Франківськ, 1990.- 16 с.
52. 74(4Укр-4Чен) Написання курсових і дипломних робіт: Методичні вказівки для студентів пед.ф-ту.- Чернівці: ЧДУ, 1997.- 32 с.
53. 74.100(4Укр) Науменко С. І. Музично-естетичне виховання дошкільнят.- К., 1996.- 96 с.
54. 74(4Укр) Олексюк О. М. Методика викладання гри на народних інструментах: Навч. посібн..- К.: ДАККіМ, 2004.- 135 с.
55. 74.05(4Укр) Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: Монографія.- К.: Наук. думка, 2003.- 262 с.
56. 74(4Укр) Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін).- К.: Освіта України, 2008.- 274 с.
57. 74(4Укр) Педагогічна практика з музичного виховання: Методичні рекомендації.- Чернівці: ЧНУ, 2002.- 28 с.
58. 74(4Укр) Перспективні напрямки розвитку музично-педагогічної освіти: Методичні рекомендації.- К.: РНМК, 1991.- 34 с.
59. 74(4Укр) Програма з курсу «Основний музичний інструмент «БАЯН»».- К.: РНМК, 1991.- 27 с.
60. 74.2Рос. Работа с детским хором: сборник статей.- М.: «Музыка», 1981.- 68 с.
61. 74.26(4Укр) Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібн.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011.- 640 с.
62. 74.03(4Укр-4Чен) Руснак І. С., Червінська І. Б. Народу віддані життя і праця (Творчий шлях Івана Бажанського): Монографія.- Чернівці: Рута, 2003.- 152 с.
63. 74(4Укр) Слухання музики в школі: Хрестоматія для I –VIII кл. загальноосв. шкіл УРСР.- К.: Мистецтво, 1963.- 280 с.
64. 74(4Укр) Співи: Навч. посібн. для 4-го класу.- К.: «Муз. Україна», 1967.- 90 с.
65. 74.3Рос. Струве Г. Школьный хор: книга для учителя.- М.: Просвещение, 1981.- 190 с.
66. 74.(4Укр) 30 вокализов на темы народных песен.- Одесса, 1987.- 64 с.
67. 74.(4Укр) Фольклорна практика: Програма для студентів муз.-пед. факультетів.- Київ, 1993.- 12 с.
68. 74.Рос. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте.- М.: «Музыка», 1981.- 271 с.
69. 74.56(4Укр) Цокур О. С. Педагогіка вищої школи: Навч.- метод. посібн.- Вип. 2. Педагогічний менеджмент.- Одеса: «Юридичн. літ-ра», 2002.- 80 с.
70. 74.26(4Укр) Шамаєва К. І. Музична освіта в Україні у першій половині XIX ст.: Навч. посібн. .- К., 1996.- 112 с.
71. 74.268.53(4Укр) Яскулко М. К. Музика. 1 клас: Тематичне планування та розробки уроків.- Х.: «Ранок», 2009.- 144 с.
72. 74.268.53(4Укр) Яскулко М. К. Музика. 2 клас: Тематичне планування та розробки уроків.- Х.: «Ранок», 2009.- 144 с.
76
1.     76.124(4Укр-4Чен) Одинська Ж. О. Життя і доля. І знову зустрічі: інтерв’ю. Ч. 2. – Чернівці: «Букрек», 2016.- 272 с.
2.     76.124(4Укр-4Чен) Одинська Ж. О. На життєвих вертикалях. I Ч.- Чернівці:: «Місто», 2011.- 360 с.
3.     76.124(4Укр-4Чен) Одинська Ж. О. На життєвих вертикалях. II Ч.- Чернівці:: «Місто», 2012.- 308 с.
4.     76.124(4Укр-4Чен) Одинська Ж. О. На життєвих вертикалях. III Ч.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2014 .- 280 с.
5.     76.310(4Укр-4Чен) Смолінський Микола: «Запрошую Вас до мікрофона…».- Чернівці: «Місто», 2013.- 360 с.
82
1.     82.3(4Укр) Безручко І. Там, де тече Дністер: Легенди, перекази, прислів’я та приказки, провісники погоди, нотатки книголюба.- Городок: «Бедрихів край», 2010.- 143 с.
2.     82.3(4Укр-4Чен) Ганзій В., Мафтуляк М. Фольклор Буковино-беса рабського Подністров’я.-   Чернівці, 2016.- 266 с.
3.     82.3(4Укр) Ковач І. «Сміються, плачуть солов’ї…»: Українська поезія в портретах-просвітліннях.- Т. 2.- Бухарест, 2014.- 306 с.
4.     82.3(4Укр) Малова-Малкович П. З карпатських джерел: Фольклорно-етнографічний нарис.- Чернівці: «Місто», 2007. –221 с.
5.     82.3(4Укр) Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон): Фольклорні записи та упорядкування В. В. Дубравіна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.- 446 с.
6.     82.3(4Укр) Ой заграй нам трембітоньку/ Запис, нотація мелодій та упорядкування Кузьми Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2009.- 264 с.
7.     82.3(4Укр) Ой за Дунаєм голубим: Народні пісні Придністров’я.- Чернівці: Зелена Буковина, 2007.- 256 с.
8.     82.3(4Укр) 500 любимых песен на все времена.- Х.: Клуб семейного досуга, 2011.- 382 с.
83
1.     83.3(4Укр-4Чен) Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах: Словник-довідник.- Чернівці: «Букрек», 2005.- 312 с.
2.     83.3(4Укр-4Чен) Вознюк  В. Буковинські адреси Ольги Кобилянської.- Чернівці: Книги –XXI, 2006.- 276 с.
3.     83.3(4Укр-4Чен) Довгань О. Г., Гаврилюк О. О. Літературно-мистецька буковиніана.- Чернівці: Букрек, 2003.- 104 с.
4.     83.3(4Укр) Кодак М. П. Микола Хвильовий як митець-психолог: Монографія.- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008.- 196 с.
5.     83.3(4Укр) Королюк Н. Кобзарева пісня. Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Фонд мистецтв «Юні таланти», 1994.- 75 с.
6.     83.3(4Укр-4Чен) Мельничук Б.І. Поріднений з Буковиною: Літературознавч.  нарис про Івана Франка.- Чернівці: Рута, 2007. –80 с.
7.     83.3(4Укр-4Чен) Мельничук Я. Б. На вечірньому прузі: Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.).- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006.- 216 с.
8.     83.3(4Укр-4Чен)Никоненко П. Буковинський Жайвір. Сторінки життєпису Сидора Воробкевича.- Чернівці-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011.- 324 с.
9.     83.3(4Укр-4Чен) Никоненко П. М. , Юрійчук М. І. Сидір Воробкевич: Життя і творчість.- Чернівці: Рута, 2003.- 208 с.
10.   83.3(4Укр-4Чен) Письменники Буковини другої половини XIX– першої половини XX століття: Хрестомат.- Ч. 1.- Чернівці: Прут, 2001.- 800 с.
11.   83.3(4Укр-4Чен) Письменники Буковини другої половини XX століття: Хрестомат.- Ч. 2.- Чернівці: Прут, 2003.- 752 с.
12.   83.3(4Укр)  Погребенник Ф. Українські пісні – гімни.- К.:, 1992.- 64 с.
13.    83.3(4Укр-4Чен) Телешман С. Пісня Михайла Ткача: літературний портрет.- Чернівці: Букрек, 2012.- 224 с.
14.    83.3(4Укр-4Чен) Українська мова на Буковині: Минуле і сучасне.- Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції.- Чернівці: Місто, 1988.- 273 с.
15.   83.3(4Укр-4Чен) Шевченко і Буковина: Методично-бібліографічні матеріали до 190-ліття від дня народження геніального українського поета Т. Г. Шевченка.- Чернівці: ЧОУНБ ім.. М. Івасюка, 2004.- 20 с.
16.    83.3(4Укр-4Чен) Юрійчук М. І. Бо я для України лиш жию! – Чернівці: Рута, 2002.- 39 с.

84

1.     84(Укр-4Чен) Антонюк Є. Жнив астральних міти. Поезія.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008.- 152 с.
2.     84(4Укр) Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів – основоположників фортепіанної школи: присвячується 150-річчю Академії.- Львів: СПОЛОМ, 2002.- 225 с.
3.     84(4Укр)6+85.94(4Укр-4Чен) Бродовінський О. М. Звуками душі, словами серця. Пісні, поезія.- Вижниця: Черемош, 2017.- 190 с.
4.     84(4Укр)6+85.94(4Укр-4Чен) Бродовінський О. М. Звуками душі, словами серця. Пісні, поезія.- Вижниця: Черемош, 2017.- 190 с.
5.     84(4Укр)6+85.94(4Укр-4Чен) Бродовінський О. М. Звучить повітря духовим оркестром.- Вижниця: Черемош, 2007.- 76 с.
6.     84.4Пол.Брошкевич Е. Образ любви.- К.: «Муз. Україна», 1979.- 391 с.
7.     84.2Рос. Вадецкий Б. Глинка.- М.: Сов. писатель, 1981.- 403 с.
8.     84.2Рос. Виноградов А. Осуждение Паганини.- К.: «Муз. Україна», 1980.- 357с.
9.     84(4Укр-4Чен) Волощук В. Первоцвіт.- Чернівці: Золоті литаври, 2008.- 40 с.
10.   84.4Укр. Вороний М. «Євшан - зілля»: поема. Поезії. Переклади.- К.: Наук. думка, 2003.- 126 с.
11.    84(2Рос-2Рус) Грум-Гржимайло Т. Н. Слава и Галина: Симфония жизни.- М.: Вагриус, 2007.- 510 с.
12.    84(4Укр-4Чен) Довгань О. Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008.- 264 с.
13.    84(4Укр-4Чен) Довгань О. Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини: Друга книгосерія.- Чернівці: «Місто», 2010.- 480 с.
14.    84(4Укр-4Чен) Довгань О. Г. Літа лагідні струмочки: Вірші, цикли поезій, казки.- Чернівці: Букрек, 2003.- 200 с.
15.    84.4Че Згорж А. Один против судьбі: Повесть о жизни Людвига ван Бетховена. Письма Бетховена. – Москва: Изд-во «Правда», 1987.- 496 с.
16.     84.3Рос.Зелинский П. Е. Молодо-зелено:стишати.- Таганрог,2000.-40 с.
17.     84.3Рос. Зелинский П. Е. Прощание: стихи.- Таганрог, 2003.- 23 с.
18.    84.3 Рос. Зелинский П. Е. Стою на рубеже:стихи.- Таганрог, 2001.-35 с.
19.    84(4Укр-4Чен) Івасюк М. Монолог перед обличчям сина.- Чернівці. Молодий буковинець, 2007.- 224 с.
20.     84. Интегральное скерцо: Научно-фантастические повести и рассказы о музыке.- М.: «Музыка», 1989.- 319 с.
21.    84(4Укр-4Чен) Ісак А. Ф. Лицар музики: Штрихи до портрета заслуженого діяча мистецтв України, володаря Золотої медалі ЮНЕСКО та звання «Золоте ім’я світової культури» Йосипа Мойсейовича Ельгісера.- Чернівці: Зелена Буковина, 2007.- 134 с.
22.   84(4Укр) Качкан В. А., Качкан О. В. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми): Монографія.- Івано-Франківськ, 2009.- 212 с.
23.                        84(4Укр-4Чен) Кибіч Я. В. Назарій Яремчук.- Вижниця: «Черемош», 2011.- 328 с.
24.                        84(4Укр-4Чен) Кибіч Я. В. Назарій Яремчук.- Чернівці: Прут, 2003.- 328 с.
25.                        84(4Укр-4Чен)Китайгородська В. Дека-данс.- Чернівці: «Місто», 1999.- 116 с.
26.                        84.31(4Укр-4Чер) Клоцька А. А. Музика серця і душі. Пісні.- Вижниця: Черемош, 2008.- 40 с.
27.                         84(4Укр-4Чен) Колодій В. Біла квітка осені: Поезії (українською та в перекладі румунською мовами).- Чернівці: Місто, 2001.- 60 с.
28.                        84(4Укр-4Чен) Колодій В. При сповідальних свічах: Сонети.- Чернівці: Рута, 1999.- 49 с.
29.                        84.2 Рос. Конен В. Рождение джаза.- М.: Сов. композитор, 1984.- 312 с.
30.                        84(4Укр-4Рос) Крым А. И. Чакона: Повесть, рассказы о музыке.- К.: Рад. письменник, 1986.- 245 с.
31.                        84(4Укр-4Чен) Лазарук М. Я. Ночі з амазонкою: інтимна та еротична лірика.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012.- 136 с.
32.                        84(4Укр-4Чен) Лазарук М. Я. Пантір: Поезії, поеми. -Чернівці: Місто, 2006.- 116 с.
33.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Блазні у лазні: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
34.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Контрасти. Септими.- Чернівці: Місто, 2013.- 56 с
35.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Квіти для еліти.- Чернівці: Місто, 2006.- 32 с.
36.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Літо моє високе. Лірика. Вибране.- Чернівці, 2015.- 184 с.
37.                        84(4Укр-4Чен) Лупул О. НОТА КВІ: Байки.- Чернівці: Рута, 1995.-55 с.
38.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Осінні полонези: Лірика.- Чернівці: Місто, 2012.- 52 с.
39.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Серпнева соната. Доля скрипки з болями душі, високими витрами й органами громів: Інсталяція.- Чернівці, 2014.- 52 с.
40.                        84.3(4Укр-4Чен) Лупул О. В. Скульптури з натури: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
41.                        84(4Укр) Маковійчук І. М. Ріка осінньої сльози. Поезія.- Вижниця: Черемош, 2008.- 80 с.
42.                        84(4Укр-4Чен) Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів: гомеричний роман-симфонія.- Львів: ЛА «Піраміда», 2006.- 136 с.
43.                        84(4Укр) Маришев Ю. Моя маленька хатка на вулиці Щасливій.- Чернівці: Букрек, 2007.- 280 с.
44.                        84(4Укр) Михайловська М. В. Сонячні дощинки: Поезії.- Чернівці: Букрек, 2005.- 96 с.
45.                        84(4Укр-4Чен) Михайловський В. І. Крутизна.-Чернівці: Вид-во «Буковина», 1998.- 143 с.
46.                        84(4Укр-4Чен) Михайловський В. І. Між страхом і любов’ю.- Чернівці: Видавництво «Буковина», Видавничий дім «Букрек», 2006.- 564 с.
47.                        84(4Укр-4Чен) Михайлюк Л. Тільки тобі зізнаюсь.- Чернівці: Золоті литаври, 2004.- 228 с.
48.                        84(4Укр) Народні перлини.- К., 1060.- 214 с.
49.                         84(4Укр-4Чен) Обдуленко В. О. Співзвуччя душ: Пісні.- Чернівці: «Місто», 2016.- 72 с.
50.                        84.(4Укр) Петричук Ю. Дорогою до храму: Перша книга поета.- Чернівці: Вид-во «Буковина», 1990.- 83 с.
51.                         84(4Укр-4Чен) Севернюк Т. И незачем таиться, и нечего таить…: Лирика (1974-2004).- Одесса: «Астропринт», 2005.- 318 с.
52.                        84(4Укр-4Чен) Севернюк Т. А. І що розп’яте – долюблю…Поезія.- Чернівці: Букрек, 2007.- 208 с.
53.                        84(4Укр-4Чен) Севернюк Т. А. Крізь дим осеневих згорань…Ювілейні одкровення поетеси.- Чернівці: Букрек, 2010.- 528 с.
54.                         84(4Укр-4Чен) Тарасюк Г. Між пеклом і раєм (сни Анахорета): Роман-гіпотеза.- Чернівці: Місто, 2006.- 186 с.
55.                         84(4Укр-4Чен) Фимин С. Лабиринты надежд: Стихотворения.-Черновцы: Золоті литаври, 2003.- 96 с.
56.                        84.4 Фраккароли А. Россини. Письма Россини. Воспоминания.- М.: Издательство «Правда», 1990.- 543 с.
57.                        84(4Укр-Рос) Цидельковський С. І. Легенди та небилиці про Пінхаса Фаліка.- Чернівці: Місто, 2011.- 79 с.
58.                        84(4Укр-Рос) Цидельковский С. И. Невозвратные встречи: Проза, поэзия, эссе.- Чернівці: «Місто», 2002.- 192 с.
59.                        84(4Укр-Рос) Цидельковский С. И. «Сумасшедшие на стадионе». Исповедь продюсера: Повесть-воспоминание.- Черновцы: Друк-Арт, 2007.- 248 с.
60.                        84(4Укр-4Чен) Чернівецький обласний меморіальний музей.   Володимира  Івасюка: Путівн.- Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 52 с.
61.                        84.2Рос. Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд.- Л.: Изд-во «Музыка», 1979.- 254 с.
62.                        84(4Укр-4Чен) Ярема С. М. Господньою стежиною. Уроки духовної краси: вірші, літературно-музична композиція, пісні і загадки для дітей.- Вижниця: Черемош, 2005.- 72 с.
63.                        84(4Укр-4Чен) Ярема С. М. Зорі ніжності. Лірика.- Вижниця: Черемош, 2007.- 88 с.
64.                        84(4Укр) Ярошенко І. В. Сім світів: Поезії, 1992.- 48 с.
65.                        84.4  Ястребов Ю. Г. Владимир Бесфамильнов.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.- 528 с.
85
1.     85.31Рос. Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне: Ч. 1.- М.: Сов. композитор, 1970.- 134 с.
2.     85.31Рос. Акимов Ю. Школа игры на баяне.- М.: Сов. композитор, 1986.- 208 с.
3.     85.31(4Укр) Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 1.- К., 2007.- 32 с.
4.     85.31(4Укр) Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 2.- К., 2007.- 32 с.
5.     85.31(4Укр) Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 3.- К., 2007.- 32 с.
6.     85.31(4Укр) Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 4.- К., 2007.- 32 с.
7.     85.31Рос. Альбом баяниста.- Вып. 3: танц. муз. западноевроп. композиторов.- Л., 1954.- 80 с.
8.     85. 313(4Укр) Альбом баяніста.- К.: Музична Україна, 1969.- 94 с.
9.     85. 313(4Укр) Альбом баяніста.- К.: Музична Україна, 1974.- 71 с.
10.                       85. 313(4Укр) Альбом баяніста.- К.: Музична Україна, 1975.- 71 с.
11.                       85. 313(4Укр )Альбом баяніста.- К.: Музична Україна, 1977.- 84 с.
12.                        85.313(4Укр) Ансамблі баяністів: зошит 1.- К.: «Муз. Україна», 1978.- 64 с.
13.                         85.31 Ансамбли баянов в музыкальной школе.- Вып. 8.- М.: Сов. композитор, 1990.- 47 с.
14.                        85.31Рос Альбом для детей: Произведения для баяна.- Вып. 1.- М.: Музыка, 1986.- 46 с.
15.                        85.31Рос    Альбом начинающего баяниста.- М.: Музгиз, 1962.- 46 с.
16.                        85.31Рос Альбом начинающего баяниста.- Вып. 37.- М.: Сов. композитор, 1988.- 32 с.
17.                        85.31 (4Укр) Андроников И. К музыке.- К.:«Муз.Україна», 1986.-320 с.
18.                        85.313(4Укр-4Чен) Антонюк-Гаврищук Є.І. Вічні скарби Георгія Гараса.- Чернівці: Вид-во «Буковина», 2011.- 158 с.
19.                        85.313(4Укр-4Чен) Антонюк-Гаврищук Є.І. Шляхами білого птаха.- Чернівці: Букрек, 2011.- 16 с.
20.                        85.31(4Укр) Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування.- Рівне, 1997.- 184 с.
21.                        85.319(4Укр) Барська З. М. Барви української народної пісні: Хрестоматія.- Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004.- 180 с.
22.                        85.315Рос. Басурманов А. П. Справочник баяниста.- М.: Сов. композитор, 1986.- 424 с.
23.                        85.31Рос Басурманов А., Чайкин Н. Самоучитель игры на баяне.- М.: Сов. композитор, 1936.- 99 с.
24.                        85.31 Бах И. С. Хорошо темперированный клавир.- Том 1.: 48 прелюдий и фуг.- К.: «Муз. Україна», 1994.- 136 с.
25.                        85.31Рос. Баян в музыкальной школе. Пьесы (для 1-3 классов).- Вып. 56.- М.: Сов. композитор, 32 с.
26.                        85.31(4Укр) Баян. 2 клас дитячої музичної школи.- К.: «Муз. Україна», 1983.- 174 с.
27.                        85.31(4Укр) Баян. 4 клас дитячої музичної школи.- К.: «Муз. Україна», 1983.- 166 с.
28.                        85.31(4Укр) Баян. Підготовча група: Учбовий репертуар для підготовчої групи ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1973.- 100 с.
29.                        85.31(4Укр) Баян 1 клас: Учбовий репертуар для 1-го класу ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1981.- 124 с.
30.                        85.31(4Укр) Баян 2 клас: Учбовий репертуар для уч. 2 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1983.- 173 с.
31.                        85.31(4Укр) Баян 2 клас: Учбовий репертуар для уч. 2 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1968.- 138 с.
32.                        85.31(4Укр) Баян 3 клас: Учбовий репертуар для уч. 3 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1974.- 158 с.
33.                        85.31(4Укр) Баян 3 клас: Учбовий репертуар для уч. 3 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1977.- 152 с.
34.                        85.31(4Укр) Баян 3 клас: Учбовий репертуар для уч. 3 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1979.- 150 с.
35.                        85.31(4Укр) Баян 4 клас: Учбовий репертуар для уч. 4 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1974.- 174 с.
36.                        85.31(4Укр) Баян 5 клас: Учбовий репертуар для уч. 5 кл. ДМШ.- К.: Муз.Україна, 1972.- 178 с.
37.                        85.31Рос Баян в музыкальной школе: Пьесы для 5 класса.-Вып. 12.- М.: Сов. композитор, 1972.- 34 с.
38.                        85.31Рос Баян в музыкальной школе: Пьесы для 3-4 класса.-Вып. 14.- М.: Сов. композитор, 1973.- 36 с.
39.                        85.31Рос Баян в музыкальной школе: Пьесы для 1-2 классов.-Вып. 52.- М.: Сов. композитор, 1985.- 50 с.
40.                        85.315.3(4Укр) Береза А.В., Нестерович Б.І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навч.-метод. посібн. для студентів .- Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2013.- т. 1.- 366 с.
41.                         85.315.3(4Укр) Береза А.В., Нестерович Б.І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навч.-метод. посібн. для студентів .- Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2014.- т. 2.- 477 с.
42.                        85.315.3(4Укр) Береза А.В., Нестерович Б.І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навч.-метод. посібн. для студентів .- Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2016.- т. 3.- 438 с.
43.                        85.315.3(4Укр) Береза А.В., Лебедєв В.К., Нестерович Б.І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства.- Т.1.- Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. факультетів.- Вінниця, 2008.- 214 с.
44.                       85.315.3(4Укр) Береза А.В., Лебедєв В.К. Танцювальна та маршова музика в школі.- Вінниця, 2003.- 332 с.
45.                        85.315.3(4Укр) Береза А.В., Лебедєв В.К., Нестерович Б.І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства.- Т.2-3.- Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. факультетів.- Вінниця, 2009.- 354 с.
46.                        85.315(4Укр) Береза А. Нестерович Б. Удосконалення виконавської майстерності баяніста в процесі самостійної роботи: навч.-метод. посіб.- Вінниця: Нова Книга, 2011.- 176 с.
47.                        85.313(4Укр) «Біля чудового блакитного Дунаю»: пісенник.- К.: Муз. Україна, 1975.- 23 с.
48.                        85.31(4Укр) Блажкевич Г.Й., Старух Т.М. Правда і міфи про львівських піаністів – основоположників фортепіанної школи.- Львів: СПОЛОМ, 2011.- 300 с.
49.                        85.314(4Укр-4Чен) Богданюк І. Україно моя: пісні.- Чернівці, 2001.-6 с.
50.                        85.315(4Укр-4Чен) Бодовінський О. Хотинські трубачі.- Хотин, 2007. – 100 с.
51.                         85.94(4Укр-4Чен) Бродовінський О. Звуками душі, словами серця: Пісні. Поезія.- Вижниця: «Черемош», 2017.- 190 с.
52.                        85.315(4Укр-4Чен) Буковинська інструментальна музика: хрестоматія: навч. посібник.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009.- 132 с.
53.                       . 85.315(4Укр-4Чен) Буковинський жайвір (збірка авторських пісень).- Чернівці, 1997.- 58 с.
54.                          85.313(4Укр-4Чен) Буковинські композитори: навч. посібник.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 143 с.
55.                        85.313(4Укр-4Чен) Буковинські самоцвіти. Вокальні твори композиторів Буковини.- К.: «Муз. Україна», 1990.- 150 с.
56.                        85.314.1(4Укр) Бурбан М. І. Українські хори та диригенти.- Дрогобич: Посвіт, 2007.- 672 с.
57.                        85.94(4Укр) Бурлацькі та чумацькі пісні: навч. посібник.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 352 с.
58.                        85Рос Ванслов В. Симфоническое творчество А.К. Глазунова.- М.: Госуд. музык. изд-во, 1950.- 86 с.
59.                        85РосВарфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов.- М.: Изд-во «Музыка», 1964.- 87 с.
60.                        85.(4Укр) Вербицький М. «Ще не вмерла Україна», Верьовка Г. «Ой літає соколонько»: Ноти.
61.                        85.31(4Укр) Верещагіна О.Є., Холодкова Л.П. Історія української музики  XX ст.. Навч. посібн. для студ. музичн. спеціальностей вищ. навч. закладів.- Тернопіль: вид-во «Астон», 2010.- 280 с.
62.                        85.313(4Укр) Вечорниці: Естрадні пісні.- К., 1973.- 60 с.
63.                        85.313(4Укр) Вечорниці: Ліричний вальс: Для голосу в супроводі фортепіано.- К., 1972.- 34 с.
64.                        85.313(4Укр) Вечорниці: Пісні з репертуару вокальних ансамблів.- К., 1973.- 27 с.
65.                        85.313(4Укр) Вечорниці: Пісні про Батьківщину.- К., 1973.- 31 с.
66.                        85.313(4Укр) Вечорниці: Твори для оркестру народних інструментів. Партитура.- К., 1973.- 31 с.
67.                        85.31(4Укр) Вибрані прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для готово-виборного баяна.- К.: «Муз. Україна», 1982.- 86 с.
68.                        85.31(4Укр) Вибрані сонати і сонатини зарубіжних композиторів: [Ноти].
69.                        85.31(4Укр) Власов В. Альбом для дітей: для баяна (акордеона).- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2007.- 24 с.
70.                        85.31 (4Укр) Власов В. Восемь джазовых пьес для баяна.- Одесса, 1984.- 40 с.
71.                        85.31(4Укр) Власов В. Сюїта для баяна.- К.: «Муз. Україна»,1982.-28 с.
72.                        85.313(4Укр-4Чен) Воробкевич С. Хорові твори без супроводу.- К.: «Музична Україна», 1996.- 142 с.
73.                        85.313(4Укр-4Чен) Воробкевич С. Хорові твори без супроводу. Вип. 2. – Чернівці: Прут, 2003.- 130 с.
74.                        85.(4Укр) Вчимося співати. Збірник пісень для 5-8 кл. – Х.: «Веста», 2003.- 142 с.
75.                        85.95(4Укр-4Чен) Гіна Ю. М. Вибрані твори для ансамблю скрипалів та сольного виконання: посібн.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003.-164 с.
76.                         85.95(4Укр-4Чен) Гіна Ю. М. Вокально-хорові твори.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 60 с.
77.                        85.94(4Укр-4Чен) Гіна Ю. М. Оркестрові твори: навч. посіб. до курсу «Оркестровий клас».- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014.- 170 с.
78.                        85.31Рос. Говорушко П. Начальная школа игры на баяне.- Л.: «Музыка», 1988.- 102 с.
79.                        85.313(4Укр) Готуємось до свята. Зима. - Тернопіль: Підр. і посібн., 2008.- 96 с.
80.                        85.313(4Укр) Гушоватий П., Бермес І., Пиц Б., Михась М. Хор «Боян Дрогобицький»: історія і сучасність: Навч. посібн.- Дрогобич: Посвіт, 2008.- 192 с.
81.                       85.31(4Укр-4Чен) «Два дні музики Євсевія Мандичевського у Чернівцях»: до 160-річчя від дня народження.- Чернівці, 2017.
82.                        85.31 Демченко В. Технические упражнения для баяна.- М.: Музыка, 1967.- 135 с.
83.                        85.315(4Укр) Денисов О. Етюди для баяна: III-V класи музичної школи.- К., 1961.- 35 с.
84.                        85.31 Вибрані джазові композиції для акордеона (баяна).- Вип. 2.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2014.- 32 с.
85.                        85(4Укр-4Чен) Гімн Чернівецького Державного університету ім.. Ю. Федьковича (для мішаного хору в супроводі ф-но і оркестру).- Музика А. Кушніренка, вірші Б. Мельничука.- Чернівці, 1997.
86.                        85.315(4Укр) Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста: Навч. посібник для вищ. навч. закладів.- К.: «Муз. Україна», 1997.- 240 с.
87.                        85.31(4Укр) Дербенко Є. Три сюїти для дітей і юнацтва.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006.- 20 с.
88.                        85.314(4Укр-4Чен) Дерда І. М. Дванадцять місяців: вокальний цикл для молодшого шкільного віку на вірші Віктора Скавроника.- Чернівці: Рута, 2005.- 45 с.
89.                         85.94(4Укр-4Чен) Дерда І. М. За знаком часу: Вокальний цикл на вірші Тамари Севернюк .- Освітньо-навчальний репертуарний посібник.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008.- 124 с.
90.                        85.314(4Укр-4Чен) Дерда І. М. Дванадцять місяців: вокальний цикл для молодшого шкільного віку на вірші Віктора Скавроника.- Чернівці: Рута, 2005.- 45 с.
91.                        85.94(4Укр-4Чен) Дерда І. М. Невмируща моя Україна: Солоспіви на вірші Василя Васкана.- Чернівці: Прут, 2003.- 56 с.
92.                        85.94(4Укр-4Чен) Дерда І. М. Невмируща моя Україна: Солоспіви на вірші Василя Васкана.- Чернівці: Прут, 2003.- 56 с.
93.                        85.94(4Укр) Дитяча музична школа. Клас 2.- Вип 2.- К.: «Муз. Україна», 1967.- 30 с.
94.                       85.94(4Укр) Дитяча музична школа. Клас 4.- Вип 1.- К.: «Мистецтво», 1965.- 25 с.
95.                        85.94(4Укр) Дитяча музична школа. Клас 5.- Вип 2.- К.: «Муз. Україна», 1967.- 30 с.
96.                        85.Рос Должанский А. Краткий музыкальный словарь.- М.: Изд-во «Музыка», 1966.- 517 с.
97.                        85 313(4Укр-4Чен) Доля: пісні Мар’яна Гаденка.- Коломия, 1997.- 48 с.
98.                        85(4Укр) Дует баяністів «MENGHINI»: Композиції з репертуару ансамблю.- Вип. 3.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2004.- 28 с.
99.                        85(4Укр) Дует баяністів «MENGHINI»: Композиції з репертуару ансамблю.- Вип. 2.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2004.- 28 с.
100.                   85.23(2) Дулова Е. Преодоление.- М.: «Дет. лит.», 1984.- 190 с.
101.                  85.31Рос. Дунаевский М. Городские цвіті: песни.- М.: Сов. композитор, 1988.- 72 с.
102.                   85.315(4Укр) Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: Довідник.- Дрогобич: Посвіт, 2010.- 216 с.
103.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Пісні, романси, хорові твори, обробка буковинських народних пісень.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- 104 с.
104.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми і п’єси для струнних і народних інструментів камерні ансамблі. - Чернівці: Золоті литаври, 2002.- 179 с.
105.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Фортепіанні твори, пісні та романси. Вип.2. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - 112 с.
106.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п’єси, етюди для духових інструментів у супроводі фортепіано. Вип. 3. - Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 167 с.
107.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п’єси, етюди для духових інструментів у супроводі фортепіано. Вип. 4. - Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 178 с.
108.                   85.94(4Укр-4Чен)  Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми і п’єси, для струнних і народних інструментів, камерні ансамблі. - Чернівці: Золоті литаври, 2002.- 180 с.
109.                  85.94(4Укр) Етюди для баяна на різні види техніки.- 1клас.- К.: Муз. Україна, 1988.- 52 с.
110.                  85.94(4Укр) Етюди для баяна на різні види техніки.- 1клас.- К.: Муз. Україна, 1981.- 46 с
111.                  85.94(4Укр) Етюди для баяна на різні види техніки.- 2 клас.- К.: Муз. Україна, 1974.- 54 с.
112.                  85.94(4Укр) Етюди для баяна на різні види техніки.- 3 клас.- К.: Муз. Україна, 1977.- 78 с.
113.                   85.94(4Укр) Етюди для баяна на різні види техніки.-Vклас.- К.: Муз. Україна, 1978.- 114 с.
114.                   85.313(4Укр-4Чен) Живі сторінки української музики: Статті,     дослідження, публікації.- К.: Наук. думка, 1965.- 195 с.
115.                  85.31(4Укр-4Чен) Жуков О. Концертні п’єси для баяна та цимбалів.- Чернівці, 2011.- 98 с.
116.                   85.94(4Укр-4Чен)  З пісею у серці: пісенн.- Чернівці, 2009.- 624 с.
117.                   85.31(4Укр-4Чен) Залуцький О.В. Музична критика на Буковині: Хрестоматія.- Вип.1.: Навчальний посібник до курсу «Музична критика».- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.- 183 с.
118.                    85.31(4Укр-4Чен) Залуцький О.В. Музична критика на Буковині.- Вип. 2.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017.- 208 с.
119.                   85.31(4Укр-4Чен) Залуцький О.В. Музична критика на Буковині.- Вип. 2.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017.- 208 с.
120.                  85.31(4Укр-4Чен) Залуцький О.В. Музичні товариства на Буковині. Довідник Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (до 25-річчя від дня заснування).- Чернівці: Друк-Арт, 2016.- 304 с.
121.                    85.31 Заслуженная самодеятельная хоровая капелла УССР ОМДСТ им. Леси Украинки, 1987.
122.                    85.313(4Укр) Заспів: Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності.- № 6, 1971.- К.:, 1971.- 80 с.
123.                   85.313(4Укр-4Чен) Заспіваймо пісню, гуцули-краяни.- Вижниця: Черемош, 2002.- 102 с.
124.                  85.313(4Укр-4Чен) Збірка пісень для учнів 1-8 класів шкіл з румунською мовою навчання.- Чернівці, 2009.- 203 с.
125.                  85.313(4Укр) Збірник легких п’єс для баяна.- К.: «Мистецтво», 1949.- 32 с.
126.                    85.313(4Укр-4Чен)  Звучать бандури Буковини: Вокальні та інструментальні твори для бандури.- Чернівці: Місто, 2014.- 132 с.
127.                    85.94(4Укр-4Чен) Зеленій, Буковино: Збірник пісень.- Чернівці: «Букрек», 1998.- 43 с.
128.                    85(4Укр) Зубарєв А. Етюди для баяна: учбовий репертуар для середніх класів дитячих музичних шкіл.- К.: Муз. Україна, 1974.- 48 с.
129.                    85(4Укр-4Чен) Івасюк Володимир  (1949-1979): листівки. - Чернівці.
130.                    85.315(4Укр-4Чен) Івасюк В.М. Музичні твори (до 60-річчя від дня народження).- Чернівці: Букрек, 2009.- 297 с.
131.                    85.315(4Укр-4Чен) Івасюк В.М. Пісні.- К.: Муз. Україна, 1983.- 164 с.
132.                  85.31Рос. Играй, мой баян. Сборник призведений для баяна и аккордеона.- Вып. 4.- М.: Воен. изд-во Мин.обор. СССР, 1957.- 128с.
133.                   85.31Рос. Играй, мой баян. Сборник призв. для баяна.- М, 1961.- 152 с.
134.                    85.315.69 І зазвучать бандури струни. Вокальні твори у супроводі ансамблю бандуристів, аранжування І. Мокрогуз.- Чернівці: Місто, 2006.- 68 с.
135.                  85.313Рос. Избранные пьесы для фортепиано.- Вып. 1: Русские классики и советские композиторы.- Л.: Музгиз, 1952.- 64 с.
136.                   85.31Рос. Имханицкий М. И. история баянного и аккордеонного искусства: учебн. пособие.- М., РАМ им. Гнесиных, 2006.- 520 с.
137.                  85.31Рос. Калейдоскоп.- Вып.2: попул. песни и мелодии радио, кино и телевид. в переложении для фортепиано (баяна, гитары).- М.: «Музыка», 1989.- 78 с.
138.                   85.31Рос. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч. 1. Одноголосие.- М.: Музыка, 1970.- 158 с.
139.                   85.313(4Укр-4Чен) Камерний хор Чернівецької обласної філармонії: буклет.- Чернівці: Місто.
140.                   85.313(4Укр-4Чен) Каплієнко-Ілюк Ю. В. Народна музична творчість: навч.посіб.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.- 168 с.
141.                   85.313(4Укр-4Чен) Каплієнко-Ілюк Ю.В. Українська професійна музика в контексті міжкультурних зв’язків XVII–XVIII століть: монографія. - Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013.- 280 с.
142.                   85.313(4Укр) Качанов Э. Философия любви: Сборник песен с нотами.- Черновцы, 2002.- 73 с.
143.                   85.313(4Укр) Кияновчська Л. О. Галицька музична культура XIX–XX ст..: Навч. посібн.- Чернівці: Книги – XXI, 2007.- 424 с.
144.                   85.31Рос. Книга о музыке: Популярные очерки.- М.: Сов. композитор, 1988.- 220 с.
145.                  85.313(4Укр) Кобільник Л. Сонце, скупане в мисці. Вокальні та хорові твори для дітей.- Дрогобич: Коло, 2008.- 60 с.
146.                  85.313(4Укр-4Чен) Ковальов В. Дністрові зорі. Вокальні твори.- Хотин, 2009.- 33 с.
147.                   85.313(4Укр) Колессі Миколі – у сторічний ювілей: матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського композитора і диригента М. Колесси, яка відбулася 23.12. 2003 р.- Дрогобич: Коло, 2003.- 208 с.
148.                   85.313(4Укр-4Чен) Композитори Буковини: Довідник-посібник/ укл. А. В. Плішка.- Чернівці: Рута, 2006.- 68 с.
149.                   85.(4Укр) Концерти в перекладенні для баяна.- Вип. 3.- К.: Муз. Україна, 1970.- 43 с.
150.                  85.(4Укр) Концерти в перекладенні для баяна.- Вип. 3.- К.: Муз. Україна, 1972.- 43 с.
151.                  85.313(4Укр-4Чен) Концертна група «Музична просвіта»: До 50-річчя від дня створення.- Чернівці, 2003.- 8 с.
152.                  85.314(4Укр) Корнійчук В. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки: художньо-документальна повість.- К.: Криниця, 2012.- 496 с.
153.                  85.314(4Укр) Королюк Н. І. Маленькі історії про українських композиторів XVIII – XX ст..- К.: «Радуга», 1988.- 188с.
154.                  85.313(4Укр) Корчинський Юліан: життя і творчість. Нариси, спогади, дослідження.- Дрогобич: Коло, 2003.- 86 с.
155.                  85.313(4Укр)  Кос-Анатольський А. Й. Карпатське танго: для голосу в супроводі фортепіано.- К.: «Мистецтво», 1964.- 6 с.
156.                  85.31Рос. Кошмина И. Владимир Шаинский и его песни.- М.: «Музыка», 1986.- 60 с.
157.                  85.31Рос. Кузнецов Е. Современные русские танцы для баяна.- М.: Музыка, 1981.- 79 с.
158.                  85.313(4Укр-4Чер) Кушніренко А. М., Залуцький О. В., Вишпінська Я. М. Історія музичної культури й освіти Буковини: навч. посібн.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 376 с.
159.                  85.244(4Укр-4Чен) Кушніренко А. М. Співаночки мої любі: (обробка українських народних пісень для хору): Авторський збірник.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 180 с.
160.                  85.244 (4Укр-4Чен) Кушніренко А. М. Тобі співаю, Україно!: авторський збірник вокально-хорових творів.- Чернівці: Чернівецький нац.  ун-т, 2009.- 184 с.
161.                  85.31Рос. Легкие этюды для баяна.- М.: Музгиз, 1962.- 16 с.
162.                  85.23(2Укр) Леонтович Микола: Спогади. Листи. Матеріали.- К.: Муз. Україна, 1982.- 238 с.
163.                  85.313(4Укр-4Чер) Лепша І. Життя і смерть Володимира Івасюка.- К.: Військо України, № 6, червень, 94.- 125 с.
164.                  85.313(4Укр) Лепша І. Д. 100 облич української естради.- Чернівці: Молодий буковинець, 2010.- 408 с.
165.                  85.313(2Ук-Льв) Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові.- у 2-х т. –Т. 1. Від доби міських музикантів до Консерваторії (поч.XVст. – до 1939 р.).- Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 203.- 288 с.
166.                  85.313(2Ук-Льв)  Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові.- у 2-х т. – Т. 2. Від Консерваторії до Академії (1939-2003).- Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 200.- 288 с.
167.                  85.313(4Укр-4Чер) Мандичевський Є. Кантата з нагоди святкування 50-річного ювілею Вищої православної реальної школи в Чернівцях (1913).- Чернівці: Книги – XXI, 2017 .- 95 с.
168.                  85.313(4Укр-4Чер) Мандичевський Є. Меса До мажор («Таттендорфська меса»).- Чернівці: Книги –XXI, 2017.- 63 с.
169.                  85.313(4Укр-4Чер)  Мандичевський Є. Сила гармонії: Кантата для солістів, хору, оркестру та органу.- Чернівці: Книги –XXI, 2017 .- 131 с.
170.                  85.313(4Укр) Матвієнко В., Костін О. Оберіг памяті: Вокальний цикл для середнь. голосу і фортепіано.- К.: «Муз. Україна», 2001.- 71 с.
171.                  85.94(4Укр-4Чер) Мафтуляк М. В. Допоки музика звучить.- К.: «Арфа», 1996.- 80 с.
172.                  85.94(4Укр-4Чер) Мафтуляк М. В. Лунає музика землі…: Вокально-хорові твори.- Снятин: Муз.-видав. дім «В. Лазаренко», 2008.- 83 с.
173.                  85.94(4Укр-4Чер) Мафтуляк М. В. Пісні і тривоги. Навч.-метод. посібн. – Чернівці: Місто, 2015.- 120 с.
174.                  85.94(4Укр-4Чер) Мафтуляк М. В. Шануймося та будьмо: Вокально-хорові твори.- Снятин: Муз.-видав. дім «В. Лазаренко», 2011.- 102 с.
175.                  85.313(4Укр-4Чер) Мистецькі обрії Андрія Кушніренка. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестом. Вип. 2.- Чернівці: Рута, 2003.- 112 с.
176.                  85.313(4Укр) Модест Менцинський: Спогади. Матеріали. Листування.- К.: Вид-во «РАДА», 1995.- 462 с.
177.                  85.94(4Укр-4Чен) Мошук В. І. Розправ крила, Україно: збірник вокальних творів у супроводі баяна.- Чернівці: Вид. дім «Букрек», 2014.- 320 с.
178.                  85.31Рос Моя мама: песни, стихи, загадки для детей младшего возраста. Пение в сопровождении фортепіано (баяна).- М.: «Музыка», 1974.- 32 с.
179.                  85.313(4Укр) Музика для уроків танців та художньої гімнастики.- Вип. 2.- К.: «Муз. Україна», 1971.- 56 с.
180.                  85.31.Рос Музыкальные минутки: Э. Григ и его музыка: отрывки из произведений.- М.: «Музыка», 1976.- 44 с.
181.                  85.31.Рос Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: Сов. энциклопедия, 1991.- 671 с.
182.                  85.31(4Укр) Музична педагогіка та виконавство. Вип. 3: Збірник статей.- Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2009.- 64 с.
183.                  85.31(4Укр) Музична хрестоматія. 4 клас.- Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2008.- 44 с.
184.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип. 1.- Чернівці: ЧНУ, 2003.- 88 с.
185.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип. 3.- Чернівці: Рута, 2004.- 80 с.
186.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип. 4.- Чернівці: Рута, 2005.- 80 с.
187.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип. 5.- Чернівці: Книги – XXI, 2008.- 64 с.
188.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини:Хрестоматія - Вип. 5. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство».- Чернівці: Рута, 2007.- 132 с.
189.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини.- Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Музичне краєзнавство» Вип.  6.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009.- 189 с.
190.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.. 7.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010.- 64 с.
191.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.. 8.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 64 с.
192.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Навч. посіб. до курсу «Музичне краєзнавство». Вип.. 9.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 64 с.
193.                  85.313(4Укр-4Чен) Музичній школі № 2 50 років: [Буклет].- Чернівці.
194.                  85.315(4Укр) Мясков К. Дитячий альбом для баяна.- К.: Музична Україна, 1991.- 103 с.
195.                  85.94(4Укр-4Чен) Над Прутом у лузі: Пісні на слова Сидора Воробкевича.- Чернівці, 2001.- 118 с.
196.                  85.31Рос. Народные танцы и пляски для баяна.- Вып. 2.- М.: Сов. композитор, 1960.- 73 с.
197.                  85.(4Укр) Народні музичні інструменти та художні вироби Мельнице-Подільських експериментальних виробничих майстерень.- К, 1975.- 26 с.
198.                  85.31Рос. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 11.- М.: Сов. композитор, 1979.- 31 с.
199.                  85.31Рос. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 22.- М.: Сов. композитор, 1987.- 27 с.
200.                  85.3Рос.1 Народные песни и танцы в обработке для аккордеона.- Вып. 17. - М.: Сов. композитор, 1983.- 31 с.
201.                  85.313(4Укр) Національна всеукраїнська музична спілка: 20 років творчої діяльності.- К., 2010.- 20 с.
202.                  85.313(4Укр-4Чен) Наша пісня: збірка пісень для учнів 5 класу. Навч.- метод. посібн.- Чернівці, 2005.- 100 с.
203.                  85.313(4Укр-4Чен) Ніщинський П. «Вечорниці», Штогаренко А. «Український танок в обробці для квартета баянів»: Ноти.
204.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Вальси для духового оркестру: партитури.- Чернівці, 2001.- 81 с.
205.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Від серця до серця. Вокальні твори.- Чернівці, 1999.- 56 с.
206.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Грає духовий оркестр: Партитури.- Чернівці, 2001.- 20 с.
207.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Забрость: Вокальні твори.- К.: «Арфа», 1994.- 72 с.
208.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Концертні п’єси для солістів в супроводі духового оркестру: Партитури.- Чернівці, 2001.- 28 с.
209.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Марші для духового оркестру.- К.: «Арфа», 1995.- 12 с.
210.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Марші для духового оркестру: партитури.- Чернівці, 2002.- 20 с.
211.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. Пісенний розмай: вокальні твори.- Чернівці, 2002.- 36 с.
212.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. П’єси для кларнета та фортепіано.- Чернівці, 2002.- 11 с.
213.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. У вінку мелодій. Вокальні твори.- Чернівці, 2000.- 52 с.
214.                  85.313(4Укр-4Чен) Новицький М. У пісню серце перелито… Вокальні твори.- Чернівці: Букрек, 2005.- 31 с.
215.                  85.31(4Укр) Омелян Ярослав: Графіка .- [Буклет].
216.                  85.31Рос. Онегин А. Школа игры на баяне.- М.: «Музыка», 1969.- 302 с.
217.                  85.31Рос. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне.- М.: «Музыка», 1978.- 190 с.
218.                  85.313(4Укр-4Чен) Оркестровий дивосвіт Василя Мельницького: мистецький альманах Чернівецького обласного відділення Нац. всеукр. муз. спілки.- Чернівці: Вид-во  «Друк-Арт», 2013.- 56 с.
219.                  85.313(4Укр-4Чен) Оркестровий дивосвіт Василя Мельницького: мистецький альманах Чернівецького обласного відділення Нац. всеукр. муз.  спілки.- Чернівці: Вид-во «Друк-Арт», 2013.- 56 с.
220.                  85.Рос. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной правой клавиатурой.- М.: Сов. композитор, 1976.- 52 с.
221.                  85.31Рос. Островский А. Л., Соловьев С. Н., Шокин В. П. Сольфеджио.- Выпуск 2.- М.: Сов. композитор, 1987.- 170 с.
222.                  85.313(4Укр) Павлишин С. Ігор Соневицький.- Львів: БаК, 2005.- 120 с.
223.                  85.313(4Укр) Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навч.  посібник.- Львів: БаК, 2005.- 232 с.
224.                  85.313(4Укр) Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович.- Львів: БаК, 2004.- 160 с.
225.                  85.Рос. Памяти И. И. Соллертинского: Воспоминания, материалы, исследования.- Л.: «Сов. композитор», 1978.- 309 с.
226.                  85.31(4Укр) Паньков В. Гами, тризвуки, арпеджіо для виборного баяна.- К.: «Муз. Україна», 1982.- 42 с.
227.                  85.31Рос. Первые шаги баяниста.- Выпуск 9.- М.: Сов. композитор, 1961.- 10 с.
228.                  85.31(4Укр) Перший творчий ужинок (до 10-річчя кафедри музичних інструментів інституту мистецтв ВДУ) .- Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2002.- 43 с.
229.                  85.Рос. Песни любви: Итальянские песни для голоса с фортепиано.- М.: Музыка, 1970.- 82 с.
230.                  85.Рос. Песня за песней. Вып 7.- М.: Музыка, 1965.- 14 с.
231.                  85.313(4Укр) П’єси для ансамблю баяністів 2-3 класи: Учбовий репертуар дит. Муз. шкіл.- К.: «Муз. Україна», 1990.- 56 с.
232.                  85.3(4Укр) П’єси для ансамблю баяністів 2-3 класи: учбовий репертуар дитячих музичних шкіл.- К.: Музична Україна, 1984.- 58 с.
233.                  85.92(4Укр-4Чен) Писаночко-голубочко.- Чернівці: Рута, 2007.- 124 с.
234.                  85.313(4Укр) Піонерське літо: Пісні у супроводі баяна.- К.: «Муз. Україна», 1973.- 92 с.
235.                  85.313(4Укр) Пісенна збірка. Співаймо разом (Пісні моєї України).- Чернівці, 2011.- 52 с.
236.                  85.94(4Укр-4Чен) Пісенний килим Василя Михайлюка.- Чернівці: «Золоті литаври», 2001.- 68 с.
237.                  85(4Укр) Пісенник. Збірник пісень для учнів початков. кл. загальноосвітн. школи.- Тернопіль: «Підручн. і посібн.», 2002.- 126 с.
238.                  85(4Укр) Пісенник. Збірник пісень для учнів 5-8 кл. загальноосвітн. школи.- Тернопіль: «Підручн. і посібн.», 2001.- 126 с.
239.                  85(4Укр)  Пісенник школяра (Для учнів 1-3 класів загальноосвітньої школи) .- К.: «Муз. Україна», 1985.- 151 с.
240.                  85(4Укр-4Чен) Пісні Буковини: пісенник.- К.: «Муз. Україна», 1990.- 478 с.
241.                  85(4Укр) Пісні великого посту: З духовної скарбниці.- Львів: «Місіонер», 1995.- 23 с.
242.                  85(4Укр) Пісні для учнів початкових класів.- К.: «Муз. Україна», 1967.- 277 с.
243.                  85(4Укр-4Чен) Пісні про Буковину: ноти, тексти, переклади, коментарі.- Чернівці: Технодрук, 2010.- 140 с.
244.                  85.31Рос. Платонов В. Чтение нот с листа: Пособие для баянистов.- М.: Сов. композитор, 1970.- 106 с.
245.                  85.31Рос. Поет «Дубна»: пение в сопровождении фортепиано и без сопровождения.- М.: Музыка, 1980.- 48 с.
246.                  85.31Рос. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей – В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха.- Л.: «Музыка», 1974.- 46 с.
247.                  85.31(4Укр-4Чен) Популярні вальси і танго: для фортепіано.- Вип. 2.- К.: «Муз. Україна», 1983.- 56 с.
248.                  85.313(4Укр) Популярні вальси в перекладенні для готово-виборного баяна.- К.: «Муз. Україна», 1979.- 40 с.
249.                  85.(4Укр) Популярні естрадні мелодії для баяна або акордеона.- Вип. 29.- К., 1981.- 28 с.
250.                  85(4Укр) Популярні п’єси для двох акордеонів.- Вип.1.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2005.- 44 с.
251.                  85(4Укр) Популярні п’єси для двох акордеонів.- Вип.2.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2005.- 40 с.
252.                  85.313(4Укр-4Чен) Приходько-Возняк О. Світло чистої зорі: пісні для мол. та середн. шк.. віку.- Чернівці: «Прут», 2000.- 31 с.
253.                  85.313(4Укр) Пуриц І. Г. Гра на баяні. Методичні статті.- Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2007.- 232 с.
254.                  85.31Рос. Путешествие в мир музыки. Песни, романсы, отрывки из опер и балетов.- М.: «Сов. композитор», 1990.- 96 с.
255.                  85.313(4Укр) П’ятигорська О. Микола Лисенко.- Львів,1997.-76 с.
256.                  85.31Рос. Пьесы, песни и танцы: для двухрядной хроматической гармоники.- Вып. 22.- М.: Сов. композитор, 1987.- 32 с.
257.                  85.313(4Укр-4Чен)  Равлюк Л. Веселчині фарби. Збірка пісень для учнів молодших класів.- Чернівці: Технодрук, 2005.- 47 с.
258.                  85.94(4Укр-4Чен) Равлюк Л. Р. Калина з Чорногори: Ноти.- Чернівці: Технодрук, 2007.- 124 с.
259.                  85.31Рос. Репертуар баяниста.- Вып. 8.- М.: «Музыка», 1966.-28 с.
260.                  85.313(4Укр) Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна.- К.: «Муз. Україна», 1989.- 186 с.
261.                  85.314(4Укр-4Чен) Рожко М., Багрійчук І. Дарунок невидимого птаха.- Чернівці: Технодрук, 2006.- 110 с.
262.                  85.314(4Укр-4Чен) Рожко М. Суцвіття музики і слова.- Чернівці, Технодрук, 2006.- 74 с.
263.                  85.3Рос. Романовский Н. В. Хоровой словарь.- М.: «Музыка», 1972.- 135 с.
264.                  85.31Рос. Рубинштейн С. Репертуар ансамбля баянистов.- М.: Профиздат, 1966.- 122 с.
265.                  85.313(Укр.-4Чен) Рурак В. Вірність горянки: пісні на вірші Василя Васкана.- Чернівці: Золоті литаври, 2015.- 52 с.
266.                  85.313(4Укр-4Чен) Руснак Г. В серці пісню я несу. Збірник пісень.- Чернівці, 1988.- 87 с.
267.                  85.313(4Укр-4Чен) Руснак Г. Народе мій. Збірник пісень.- Чернівці: Рута, 2006.- 152 с.
268.                  85.313(4Укр-4Чен) Руснак Г. Україно моя: збірник пісень.- Чернівці: Рута, 2007.- 160 с.
269.                  85.95(4Укр-4Чен) Руснак Г. А. «Чисті джерела»: збірник пісень.- Чернівці: «Місто», 2015.- 100 с.
270.                  85.3Рос. Русская музыка XVIII и первой  половины    XIX века.
271.                  85.3Рос. Русская старинная музика: для фортепиано.- Вип. 1.- М.: Музыка, 1972.- 48 с.
272.                  85.3Рос. Русские народные песни и танцы в обработке баяна.- Вып. 1.- Л.: «Музыка», 1967.- 83 с.
273.                  85.3Рос Русские песни: песенник.- М.: Сов. композит.,1972.-51 с.
274.                  85.313(4Укр-4Чен) Сабадаш С. Пісні, народжені рідною землею. Вибране і незабутнє.- Чернівці: Технодрук, 2008.- 98 с.
275.                  85.313(4Укр-4Чен) Сабадаш Степан у спогадах сучасників і шанувальників.- Чернівці: Технодрук, 2010.- 144 с.
276.                  85.313(4Укр) Сад Мастера. Юбилейный портрет Анатолия Семешко.- К.: Ассо-оpus, 2009.- 52 с.
277.                  85.95(4Укр-4Чен) Саїнчук К. І. Сурми Буковини. З історії духових інструментів Чернівецької області.- Чернівці: Золоті литаври, 2005.- 200 с.
278.                  85.31Рос. Сельские вечера: песенник.- Вып. 4.- М.: Сов. композитор, 1972.- 64 с.
279.                  85.31Рос Семенов В. Современнтая школа игры на баяне.- М.: «Музыка», 2003.- 216 с.
280.                  85.31(4Укр) Серотюк П. Баян: Азбука віртуоза (Навч. посібн. для юних баяністів).- Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2011.- 48 с.
281.                  85.31Рос. Серотюк П. Хочу Быть баянистом: Учебное пособие для начинающих.- М., 1994.- 134 с.
282.                  85.31 «Скерцо»: [Ноты].
283.                  85.(4Укр-4Чен) Смаль К. Мамині чорнобривці. Народні пісні, записані у селі Хорунжівка Недригайлівського району Сумської області.- Вижниця: «Черемош», 2006.- 84 с.
284.                  85.94(4Укр) Смерекове розлуння. Вокально-хорові твори Зенона Антоніщака.- Дрогобич: Коло, 2004.- 64 с.
285.                  85.313(4Укр) Смішинки. Пісні з мультфільмів для дітей.- Вип.5.- К.: «Муз. Україна», 1980.- 36 с.
286.                  85.31 «Со вьюном я хожу»: Ноты.- (Библиотека баяниста).- М.: Музгиз, 1963.- 16 с.
287.                  85.313(4Укр-4Чен) Сокирянська музична школа: 45 років. [Буклет] .- Сокиряни, 2010.
288.                  85.313(4Укр) Сонатини і варіації для готового баяна.- К.: «Муз. Україна», 1989.- 94 с.
289.                  85.313(4Укр-4Чен) Співає «Джерело». Присвячується 30-річчю з дня заснування гурту.- Чернівці, 2010.- 94 с.
290.                  85.244(4Укр-4Чен) Співає «Резонанс» [Ноти]: репертуарний збірник хорових творів.- Чернівці: ЧНУ, 2008.- 180 с.
291.                  85.313(4Укр-4Чен) Співаймо разом. Пісенна збірка (Пісні моєї України).- Чернівці, 2011.- 64 с.
292.                  85.313(4Укр-4Чен) Співці оновленого краю: З досвіду роботи композиторів Чернівецької області: листівки.- Чернівці: Ред.-видав.відд. облполіграфвидаву, 1990.- 17 с.
293.                  85.313(4Укр) Стоїть явір над водою. Українські народні пісні.- К.: «Муз. Україна», 1993.- 61 с.
294.                  85.15(4Укр) Стратілат Микола: Графіка. Книжкова ілюстрація. Екслібрис.-[Буклет].- Тернопіль, 1990.
295.                  85.31Рос. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне: методическое пособие.- М.: Сов. композитор, 1978.- 104 с.
296.                  85.313(4Укр) Танго. Перекладення для баяна або акордеона.- К.: «Муз. Україна», 1989.- 56 с.
297.                  85.31Рос. Танцевальные ритмы: Сборник танцев для баяна.- Выпуск 2.- М.: Сов. композитор, 1969.- 28 с.
298.                  85.31Рос. Танцы народов СССР для хроматической гармоники.- М.: Гос. Муз. узд-во, 1952.- 30 с.
299.                  85.315.(4Укр-4Чен)  Твори для оркестру народних інструментів: Хрестоматія. Навчальний посібник до курсу «Оркестровий клас». Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2006.- 88 с.
300.                  85.313(4Укр-4Чен) Твори для оркестру народних інструментів: Хрестоматія. Випуск 2.: Навчальний посібник до курсу «Оркестровий клас».- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2015.- 96 с.
301.                  85.313(4Укр) Твори старовинних композиторів в перекладенні для баяна.- Вип. 1.- К.: Музична Україна, 1973.- 40 с.
302.                  85.315(4Укр) Твори української класики для баяна.- К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ-ри. УРСР, 1961.- 100 с.
303.                  85.313(4Укр) Творчість М. Леонтовича: Збірка статей.- К.: «Музична Україна», 1977.- 199 с.
304.                  85.313(4Укр-4Чен) Ткач М. Пісня для тебе: Пісні, романси, хори.- К.: «Музична Україна», 2002.- 214 с.
305.                  85.31Рос. Третьякова Л. С. Л. В. Собинов (к 100- летию со дня рождения).- М.: «Знание», 1972.- 32 с.
306.                  85.374.3(4Укр-4Чен) Тут засвітилась його зоря. Матеріали обласної літературно-мистецької конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження талановитого українського актора, сценариста, режисера, лауреата національної премії ім.. Тараса Шевченка Івана Миколайчука.- Чернівці, 2011.- 136 с.
307.                  85.03(4Укр) У вінок шани корифеям: Матеріали міжвузівських наукових конференцій, присвячених ювілейним датам українських композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича.- Дрогобич: Коло, 2003.- 173 с.
308.                  85.313(4Укр-4Чен) У світі прекрасного: Рекламний проспект.- Чернівці, 1990.
309.                  85.313(4Укр)  «Україно кохана моя»: Збірник.
310.                  85.313(4Укр) Україно, мій ти краю…:Збірник пісень А. Басової на вірші Марійки Підгірянки.- Ів.-Франківськ: «Галичина», 1992.- 57 с.
311.                  85.313(4Укр) Українські народні танці в обробці для баяна.- К.: «Муз. Україна», 1993.- 47 с.
312.                  85.313(4Укр) Українські народні танці для баяна.- К.: «Муз. Україна», 1974.- 78 с.
313.                  85.318.9я73(4Укр-4Чен)  Українські церковні піснеспіви: для однорідного чоловічого хору.- Чернівці: «Рута», 2007.- 172 с.
314.                  85.313 (4Укр-4Чен) Фокшук В. К. Над Дністром голубим: Вокально-хорові твори.- К.: «Арфа», 1994.- 66 с.
315.                  85.313 (4Укр-4Чен) Фокшук В. К. Родоспів: Українські народні пісні, записані на Буковині (Чернівецька область) К., 1991.- 51 с.
316.                  85.98(4Укр-4Чен)  Франчук В., Приходько-Возняк О. Наш любий край: пісні для мол. і старш. шк. віку.- Чернівці: Місто, 2005.-72 с.
317.                  85.313(4Укр) Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фолькльорна традиція).- Київ-Дрогобич, 2007.- 542 с.
318.                  815.314(4Укр-4Чен)  Хорова музика: Служба Божа. Літургія для чоловічого хору: Навч. посібн.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 56 с.
319.                  85.313(4Укр-4Чен) Хорова музика: Хрестоматія з диригування. Навч. посібн.- Чернівці: Рута, 2005.- 48 с.
320.                  85.313(4Укр-4Чен) Хорові диригенти Буковинського краю: Довідник-посібник/ Укл. А. В. Плішка.- Чернівці: Рута, 2008.- 81 с.
321.                  85.31Рос. «Хоровод»: [Ноты].
322.                  85.31Рос. Хрестоматия аккордеониста.- М.: «Просвещение», 1990.- 28 с.
323.                  85.31Рос. Хрестоматия баяниста.- 1 Курс музучилищ.- М.: Музыка, 1980.- 78 с.
324.                  85.31Рос. Хрестоматия баяниста.- 5 класс ДМШ.- М.: Музыка, 1990.- 78 с.
325.                  85.31Рос. Хрестоматия баяниста.- Вып. 1: 1-2 классы ДМШ.- М.: Музыка, 1971.- 96 с.
326.                  85.31Рос. Хрестоматия баяниста.- Вып. 1: 3-5 классы ДМШ.- М.: Музыка, 1971.- 152 с.
327.                  85.31Рос. Хрестоматия баяниста.- Вып. 2: I–V классы ДМШ.- М.: Музыка, 1966.- 80 с.
328.                  85.31Рос. Хрестоматия для ансамблей баянов.- Выпуск 1.- М.: Музыка, 1965.- 89 с.
329.                  85.31Рос. Хрестоматия для баяна.
330.                  85.31Рос. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 4 класс.- М.: «Просвещение»,1984.-150 с.
331.                  85.31Рос. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна.- 3-4 классы ДМШ.- М.: Музыка, 1968.- 140 с.
332.                  85.31Рос. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна.- 5 класс ДМШ.- М.: Музыка, 1962.- 116 с.
333.                  85.31Рос. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна.- 1 курс музыкальных училищ.- М.: Гос. муз.изд-во, 1962.- 82 с.
334.                  85.31Рос. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна.- 4 курс музыкальных училищ.- М.: Гос. муз.изд-во, 1968.- 82 с.
335.                  85.31Рос. Чайковский П. Избранные произведения в переложении для баяна.- Выпуск: Детский альбом.- М.: Изд-во «Музыка», 1970.- 32 с.
336.                  85.314(4Укр-4Чен) Черемоша музика іскриста: Збірник пісень.- Вижниця: «Писаний камінь», 2000.- 56 с.
337.                  85.313(4Укр) Червона рута: Пісенник.- К.: «Музична Україна», 1993.- 78 с.
338.                  85.31Рос. Черемухин М. Этюды-картины для баяна.- М.: Сов. композитор, 1959.- 43 с.
339.                  85.313(4Укр-4Чен) Чернівецьке училище мистецтв ім.. Сидора Воробкевича. 60 років (1940-2000): буклет. - Чернівці, 2000.- 12 с.
340.                  85.313(4Укр-4Чен) 60 років Чернівецькій обласній філармонії.- Чернівці, 2000.
341.                  85.313(4Укр-4Чен) 68-й концертний сезон художніх колективів та солістів Чернівецької обласної філармонії 2011-2012.- Чернівці, 2012.- 30 с. 
342.                  85.313(4Укр-4Чен) 69-й концертний сезон художніх колективів та солістів Чернівецької обласної філармонії 2012-2013.- Чернівці, 2013.- 40 с. 
343.                  85.31Рос. Школьные годы: песни для школьников в сопровождении фортепиано (баяна).- Выпуск 25.- М.: Сов. композитор, 1973.- 40 с.
344.                  85.313(4Укр-4Чен) Штогаренко А. Український танок.
345.                  85.313 Штраус И. Вальс «Сказки Венского леса».- М.: Музгиз, 1956.- 14 с.
346.                  85.31(4Укр) Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник.- Вид.2-ге, переробл. і доп. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2009.- 352 с.
347.                  85.3 Язел Витол. Воспоминания, статьи, письма.- Ленинград: «Музыка», 1969.- 335 с.
348.                  85.313(4Укр-4Чен) Ярошенко І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, композитор, педагог.- Чернівці: Прут, 2004.- 220 с.
349.                  85.313(4Укр-4Чен) Ярошенко І. В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина XIX – початок XXст.. ): навчально-методичний посібник.- Івано-Франківськ, 2007.- 76 с.
350.                  85.3 Czerny C. Wyboreniudna akordeon.- Polskie Wydaunictwo Muzuczne, 1990.-  58 c.
351.                  85.31 Festschrift кафедрі історії музики етносів України та музичної критики Національної музичної академії України ім.. П. І. Чайковського.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014.- 360 с.
352.                  85.3 Gervaise C. Partitakestancok Partitura.- Budapest: Editiomusica, 1978.
353.                  85.31 Mozart W. A. Sonata C- dur na fortepiano.- Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
354.                  85.31 Sibelius Jean Eine Sage - En Saga.- Leipzig.
 
85. Ксерокопії нот:
- Білошицький А. Іспанська сюїта Ч. 5;
- Бонфа Л. ОСЕННИЕ ПЕСНИ ДОЖДЕЙ («Черный Орфей»), обработка В. Куликова;
- Веласкез К. БЭСАМЭ МУЧО, обработка В. Куликова;
- Веласкез К. БЭСАМЭ МУЧО, переложение Г. Левдокимова;
- Galli R. LA VALSE A MARGAUX;
- Гершвин Дж. Я ОЩУЩАЮ РИТМ;
- Дашкевич К. ТАНОК з опери «Богдан Хмельницький»;
- Джоплин С. АРТИСТ ЭСТРАДЫ: регтайм;
- Динику Г. МАРТОВСКИЙ ХОРОВОД, обработка А. Кондратьева;
- Дога Е. ВАЛЬС (из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»), переложение для баяна В. Мотова;
- Дяченко О. «ОЙ У ЛУЗІ КРИНИЧЕНЬКА»;
- Ковтун В. СПОГАДИ ПРО …;
- Корецький М. ОЙ НА ГОРІ ДВА ДУБКИ, обробка;
- Корчинський М. Т. ВАРІАЦІЇ на тему «Сусідка»;
- Кройтору «In grudinu la Jan»;
- Маслова Б. СЫРБА (молдавський танец);
- Маслова Б. УКРАИНСКАЯ РАПСОДИЯ, свободная обработка;
- Murena A., J. Colombo INDIFFERENCE: valse musette;
- Murena A., J. Colombo PASSION valse-musette, accordion;
- Новиков А.П. ЮМОРЕСКА, переложение для двух баянов В. Мотова;
- Новіков В. РОЗПРЯГАЙТЕ ХЛОПЦІ КОНІ;
- «ОЗОРНЫЕ НАИГРЫШИ»;
- «ОТДАВАЛИ МОЛОДУ», русск. нар. песня, обраб. Б. Акимова;
- Пиццигони П. СВЕТ И ТЕНИ: Вальс-мюзетт;
- PRELUDIO XVIII;
- Прокофьев С. ВАЛЬС  из оперы «Война и мир»;
- Різоль Ж. КОНЦЕРТНА П’ЄСА з двох пісень Б. Мокроусова «Одинокая гармонь», та «Хороши весной в саду цветочки»;
- Рязанова А. ФЛОТСКАЯ ПОЛЬКА, обработка для двух баянов В. Мотова;
- Сасько Г. ГРАЮ ДЖАЗ: сюїта, джаз-вальс;
- Семенов В. БОЛГАРСКАЯ СЮИТА, Дайчово хоро;
- Удалова В. ЛИРИЧЕСКОЕ ТАНГО;
- Fernandez C. CIELITO LINDO, valse Mexicaine, Arrangemei de E. Basil;
- Фибиг ПОЭМА;
- Фоссен А. КАРУСЕЛЬ;
- Чуев А. ПАРАФРАЗ на украинские темы;
- Шаинский В. ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ, обработка У. Тиллы;
- Шалаев А. КУКУШЕЧКА, свободная обработка;
- Шалаев А. ЯБЛОЧКО (вариации на тему матросского танца);
- Emorine D. et M. Pollo   ZANINET ‘ VALSE
 
86
1.     86(4Укр-4Чен) Воробкевич С. Проповіді надгробні.- Чернівці: Книги - XXI, 2007.- 40 с.
2.     86. (4Укр) Чорнописький Д. С. Життя як воно є.- Рівне: Християнський благодійний видавничий фонд, 1996.- 159 с.
88
1.     88.40я73 Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності (професійні та особистісний аспекти): навч. посібник.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 244 с.
91
1.     91. Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліографічний довідник.- Чернівці: Книги –XXI, 2010.- Вип. 1.- 312 с.
2.     91. Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2001-2005 рр.). Вип. 2.: Біобібліогр. покажч. - Чернівці, 2006.- 80 с.

Джерело фото : http://promin.cv.ua