Приватна бібліотека Бабич Надії Денисівни

 1. Актуальна література і проблеми освіти: Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант, 2010.- 160 с.
 2. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч. 1: Вип. 3.- Хмельницький: ХНУ, 2007.- 338 с.
 3. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч. 2: Вип. 3.- Хмельницький: ХНУ, 2007.- 334 с.
 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.- Львів: Світ, 1990.- 232 с.
 5. Бабич Н. Д. Поговори зі мною, мамо.- К.: Вид-во “Знання”, 1992.- 48 с.
 6. Бабич Н. Д. Практична стилістика: Збірник вправ.- Львів, 1977.- 151 с.
 7. Бабич Н. Д. Українська мова: Підручник для 11 кл. шкіл України з угорською мовою навч.- Львів: Світ, 1999.- 156 с.
 8. Бабич Н. І свого слова доточу: Роздуми з нагоди….- Чернівці: Рута, 2004.- 216 с.
 9. Бабич Н. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови: Монографія.- Чернівці: Рута, 2000.- 175 с.
 10. Бабич Н. Небайдужим поглядом: Публіцистика різних років.- Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008.- 176 с.
 11. Бабич Н. Сила мовленого слова: науково-публіцистичні нариси з культури української мови.- Чернівці: Рута, 1996.- 176 с.
 12. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.- Вип. 3.- 212 с.
 13. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Вип. 23.- Львів, 2003.- 296 с.
 14. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34.- Ч. 1.- Львів, 2004, 498 с.
 15. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 46.- Ч. 1.- Львів, 2009.- 288 с.
 16. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 50.- Львів, 2010, 477 с.
 17. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія.- Вип. 19.- Маріуполь: МДУ, 2018.- 390 с.
 18. Вісник Прикарпатського університету. Філологія.- Вип. XXV-XXVI.- Івано-Франківськ, 2010.- 265 с.
 19. Вісник Прикарпатського університету. Філологія.- Вип. XXXII-XXXIII.- Івано-Франківськ, 2012.- 398 с.
 20. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство).- Вип. XIX-XX.- Івано-Франківськ, 2008.- 171 с.
 21. Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн.- Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2008.- 416 с.
 22. Жага справжнього: Поезії Дарії Рихтицької.- Дітройт, 2002.- 327 с.
 23. Культура ділового мовлення: Практикум.- Чернівці: Рута, 1997.- 168 с.
 24. Лінгвістика. Збірник наукових праць.- № 2.- Луганськ, 2008.- 263 с.
 25. Матеріали 5-го конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей.- Вид. 2-ге, стер.- Чернівці: Рута, 2008.- 492 с.
 26. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей.- Чернівці: Рута, 2003.- 492 с.
 27. “Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 26-27 квітня 2013 року.- Львів, 2013.- 100 с.
 28. “Мова і культура”.- У 10-ти томах. Серія “Філологія”.- Вип. 5.- Т. 1. Ч. 1: “Філософія мови і культури”.- К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002.- 303 с.
 29. “Мова і культура”.- У 10-ти томах. Серія “Філологія”.- Вип. 5.- Т. 2. Ч. 2: “Культурологічний компонент мови”.- К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002.- 306 с.
 30. “Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 12-13 квітня 2013 року.- Одеса, 2013.- 128 с.
 31. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 8. - Т. 2.- Одеса, 2004.- 255 с.
 32. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 12. - Одеса, 2014.- 224 с.
 33. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 16. - Одеса, 2015.- 210 с.
 34. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 19. - Т. 2.- Одеса, 2015.- 191 с.
 35. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 20. - Т. 1.- Одеса, 2016.- 153 с.
 36. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 21. - Т. 1.- Одеса, 2016.- 162 с.
 37. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 33. - Т. 1.- Одеса, 2018.- 191 с.
 38. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика.- Вип. 34. - Т. 2.- Херсон, 2018.- 273 с.
 39. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 170-171: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2003.- 183 с.
 40. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 276-277: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2006.- 515 с.
 41. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 321-322: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 482 с.
 42. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 356-359: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 447 с.
 43. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 386: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 138 с.
 44. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 394-398: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 493 с.
 45. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 425: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 149 с.
 46. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 428-429: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 350 с.
 47. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 475-477: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 724 с.
 48. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 484: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 163 с.
 49. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 506-508: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2010.- 318 с.
 50. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 537: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2011.- 128 с.
 51. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 545-546: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2011.- 308 с.
 52. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 659: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2013.- 216 с.
 53. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 697-699: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2013.- 400 с.
 54. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 721: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2014.- 102 с.
 55. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Слов'янська філологія.- Вип. 382-384.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 339 с.
 56. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки.- Вип. 15.- Т.1.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2007.- 311 с.
 57. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 20.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2009.- 789 с.
 58. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 24.- Кам'янець-Подільський: “Оіюм”, 2010.- 479 с.
 59. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 27.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2011.- 395 с.
 60. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 30.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2012.- 395 с.
 61. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 31.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2012.- 411 с.
 62. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 33.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2013.- 399 с.
 63. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 36.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2014.- 334 с.
 64. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 37.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2014.- 278 с.
 65. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 38.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 430 с.
 66. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 39.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 334 с.
 67. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 40.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 214 с.
 68. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 44.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2017.- 377 с.
 69. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 45.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2017.- 321 с.
 70. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 4: Філологія.- К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1998.- 145 с.
 71. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 19: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2001.- 99 с.
 72. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 22: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2007.- 88 с.
 73. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 98: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2009.- 97 с.
 74. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 124: Філологічні науки (Літературознавство).- К.: “Стилос”, 2011.- 88 с.
 75. Південний архів. збірник наукових праць. Філологічні науки.- Вип. XXIV.- Херсон, 2004.- 285 с.
 76. Сасанчин Н. Женске душе.- Баньа Лука, 2001.- 124 с.
 77. Сасанчин Н. Кровови льбави.- Прво изданье, 1999.- 206 с.
 78. Семантика мови і тексту: Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р.- Івано-Франківськ: “Плай”, 2003.- 624 с.
 79. Семантика мови і тексту: Матеріали IX Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р.- Івано-Франківськ, 2006.- 594 с.
 80. Семантика мови і тексту: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2012 р.- Івано-Франківськ, 2012.- 715 с.
 81. “Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 22-23 лютого 2013 року.- Львів, 2013.- 109 с.
 82. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”.- Т. 20. № 6.- Симферополь, 2007.- 284 с.
 83. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 22. № 4.- Симферополь, 2009.- 325 с.
 84. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 25. № 2.- Симферополь, 2012.- 359 с.
 85. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 25. № 3.- Симферополь, 2012.- 261 с.