Презентація результатів міжнародного проекту «Сучасність минулого в урбаністичному просторі Чернівці-Інсбрук».

В рамках року української культури в Австрії, у Чернівцях відбулася презентація результатів міжнародного проекту PREPUS між студентами Чернівецького національного університету та Інсбрукського університету, що реалізувався впродовж двох років - з 30 січня 2016 року по 30 січня 2018 року за сприяння Австрійської служби обміну OeAD. Результатом цього проекту стало двомовне видання про культурну спадщину в громадському просторі «Сучасність минулого в урбаністичному просторі Чернівці-Іннсбрук», видане німецькою та українською мовами. Його авторами є студенти університетів, що працювали під керівництвом австрійських професорів - Курта Шарра та Гунди Барт-Скалмані з Інституту історії та європейської етнології в Інсбруку і українських науковців - Світлани Герегової та Лариси Олексишиної з Чернівецького університету. 

На презентацію в Чернівці завітали керівники проекту з Австрії. Однією із локацій в нашому місті, де втілювався цей проект, була Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського. Перший німецькомовний примірник від керівників проекту, зі зворушливими автографами про «найкращі спогади під час студій» , отримали від авторів презентованого видання саме працівники бібліотеки. Про це автори написали в «Передмові видавців» до книги: «Під час розроблення концепції особливу увагу приділяли міждисциплінарному зв’язку різних університетських предметів (історії – етнології та географії). Для того, щоб певною мірою окреслити дослідницьке поле, дослідження концентрувалося переважно на трьох групах локацій: назви вулиць, пам’ятники, церкви та конфесії, школи та музеї. Практика на місці включала в себе презентацію попередніх результатів. У Чернівцях це було наприкінці щільного за графіком робочого тижня - у вересні 2016 року в приміщенні муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського за присутності студентів-учасників проекту з обох країн. Керівництво бібліотеки надавало нам у розпорядження впродовж усього нашого перебування робочі приміщення, за що ми висловлюємо щиру подяку. Протягом останніх років бібліотека зарекомендувала себе як центральне місце комунікації та обміну думками всередині міського культурного ландшафту Чернівців. У формі невеликих заходів там регулярно зустрічаються учні, студенти, викладачі та науковці для презентацій книг, дискусійних вечорів і т.п. Тому цей внутрішньо міський мікропростір свідомо був обраний для презентацій проміжних результатів.
Те саме стосується бібліотеки Тірольського Крайового музею Фердінандеум в Іннсбруку, де студенти з Чернівців могли працювати під час своєї практики восени 2017 року паралельно з роботою в Іннсбруцькому університеті».

В цій розлогій цитаті одразу є відповідь на питання про необхідність бібліотек і їх роль та діяльність на даний час.

Kurt Sсharr, Gunda Barth – Scalmani «Die Gegenwart des Vergangenen im urbanen Raum Czernowitz – Innsbruck». Projektergebnisse eines gemeinsamen Studierendenprogrammes der Universitaten Cyernowity und Innsbruck uber das kulturelle Erbe im offentlichen Raum

Український примірник видання від організаторів презентації, яка відбувалась в Зеленій залі Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, вже отримали на Банковій, 1.

Курт Шарр, Гунда Барт-Скалмані «Сучасність минулого в урбаністичному просторі Чернівці-Іннсбрук» / укр..видання підготували Герегова С.В. та Олексишина Л.Г. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2019. – 404 с.

За період втілення цього проекту австрійські студенти разом з чернівецькими студентами під керівництвом науковців відкривали для себе сторінки історичного минулого в теперішньому чернівецькому та інсбрукському просторах: відвідували театри, університети, гімназії, бібліотеки, архіви, парки, кладовища, відкривали цікаві та несподівані місця на старих вулицях сучасних міст.
Як написав в супровідному слові професор Курт Шарр «Навіть якщо Іннсбрук чи Австрія перебувають у зовсім іншій ситуації, ніж Чернівці чи Україна, у обох міст є одне спільне: «Ми успадкували місто з усіма його втратами» і надбудовуємо історію, допоки в нас ще живі спогади.
Подані в цій збірці роботи студентів з Інсбрука та Чернівців з’явилися в процесі досліджень та спогадів, спрямованих у майбутнє. Часто демонструються протилежні уявлення про урбаністичний простір, які ґрунтуються на власному досвіді. У пізнанні цих принципових подібностей до іншого, чужого, його минулого та буденного, полягає, власне, частина цієї утопії, звук якої вже стихає, однак звучить радісно та об’єднує людей, аби вони, навчаючись одні в одних, зрештою могли краще порозумітися»
В «Передмові видавців» автори відзначають: «Таким чином презентується не лише місто, як сукупність ущільненого людського існування (Елізабет Ліхтенберґер), але й функціонує громадський простір як щось відчутне, як інтерпретований сучасністю архів минулого».
І тут же чітко та лаконічно сформоване завдання проекту:

«Метою проекту було покрокове відкриття постійної присутності минулого
в місті. Робочими просторами було обрано українське місто Чернівці, столицю Чернівецької області, та Інсбрук, столицю австрійської федеральної землі Тіроль. Вдалося продуктивно використати вже наявні багаторічні відносини між обома університетами. З точки зору наукового змісту дослідження ці урбаністичні простори пропонували широкий спектр історичної пам’яті в громадському просторі, особливо впродовж ХІХ та ХХ століття. До того ж між Чернівцями та Іннсбруком ще до 1918 року, коли обидві краєві столиці належали до Австро-Угорської імперії, мав місце інтенсивний академічний обмін, який в цьому проекті мав здобути нові імпульси.
Вагомим здобутком студентських робіт, представлених у цьому збірнику, є різне сприйняття іншого міста та його мешканців. Однак вони демонструють, що …не може бути лише однієї правильної позиції і справжнє наближення до сутності міста (у нашому випадку до урбаністичного простору, його теперішнього та минулого) відбувається лише шляхом спільного спостереження та обміну досвідом у дискусіях
»

Звичайно, цікаво читати як студенти з Австрії, отримавши європейську освіту та відвідавши до цього моменту вже не одну європейську столицю, відчувають наше місто і дивляться на Чернівці своїм поглядом. Для науковців та дослідників будуть цікавими абсолютно нові і глибокі дослідження, які здійснювались у фондах рідкісної книги кожної із бібліотек та архівних установах двох міст. Дані дослідження студентів були ретельно опрацьовані науковими керівниками дослідницьких груп.
Пропонуємо теми наукових досліджень, що складають зміст презентаційного двомовного видання «Сучасність минулого в урбаністичному просторі Чернівці-Іннсбрук», які безперечно заслуговують на увагу:

Розвиток міста Чернівці з огляду на соціально-топографічні зміни; Буковинські посли Райхстагу та Райсрату у 1848 – 1918 рр.; Слідами почесного чернівчанина Фердінанда фон Ціглауера (1829 – 1906) за матеріалами архівів його рідного міста Брунека; «Спогади із Буковини» Вільгельма Роттлойтнера; Присутність минулого у парках Чернівців та Іннсбрука; Черніці-Відень сходу. Театр як носій культури на Буковині близько 1900 року; Архівні та бібліотечні зібрання Північного Тіролю; Віденська сецесія в архітектурі як характеристика періоду на межі століть: Іннсбрук – Чернівці; Культура міжнаціонального співіснування; Вулиці Іннсбрука: політичний та історичний аспекти та багато інших.
Це видання настільки є вартісним, що вчить студентів відкривати і розуміти багатогранний навколишній світ та під несподіваним ракурсом відкривати його для себе. Адже під час проекту наукові керівники намагалися передати студентам таке поняття як «Культура спогадів» - це виховання в дусі поваги до історії, свого минулого, розуміння трагічних сторінок історії, важливості збереження і підтримки «місць пам’яті». Дане поняття останніми роками є не тільки предметом вивчення на стику різних наук, але й причиною виникнення нових напрямів соціально-гуманітарних знань, оновлення методологічних підходів, технік, прийомів пізнання, розширення поняттєво-категоріального простору наукових досліджень. Тому такий предмет як «історія» науковці намагаються викладати як урок роздумів про минуле і майбутнє, а не як матеріал для вивчення. Оскільки учасники проекту вважають, що набуття навичок і оволодіння методами навчання є значно важливішими, ніж одержання знань.
В останні десятиліття подібні проекти активно реалізуються в Європі і результатом їх досліджень, як правило, завжди стають двомовні видання.
Подібні міжнародні проекти та двомовні видання важливі насамперед для молоді, оскільки вони дають розуміння того, за якими законами розвивається світ. Адже саме їм – молодим людям, правильно реагуючи на виклики часу, доведеться впливати на несприятливу міжнародну ситуацію і творячи реальну дійсність, будувати спільне майбутнє.