КНИГИ РІДНОМУ МІСТУ - ЧЕРНІВЦЯМ

Серед всіх клопотів і негараздів, на які нарікають сьогодні чернівчани, є один гарний і світлий промінь в нашому місті – тут видаються дуже добрі і вартісні книги. Правда, для цього багато років у владних коридорах виношували ідею виділити кошти на книги про місто та його історію, для популяризації культурної та історичної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу міста.

Аби втілити цю ідею, в 2014 році рішенням міської ради була прийнята «Чернівецька міська програма підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського на 2014-2019 роки».

Ми вже писали про те, скільки добрих книг вийшло за цей дуже короткий час. Їх можна переглянути за посиланням

КНИГИ ЧЕРНІВЧАН - РІДНОМУ МІСТУ
 

І сьогодні цей зовсім невеличкий колектив разом з Іриною Вишневською та експертною радою не втомлюються вишукувати вартісні книги та їх авторів, депутати разом з фінансистами підтримують цей мудрий і потрібний проект – одні своєю підтримкою та розумінням, а другі – коштами.

А щойно в рамках цієї програми ми знову отримали дві дуже добрі і цінні видання, з якими з радістю ділимося з нашими читачами.

Немет Т.Н. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. – Чернівці: Наші книги, 2019. – 312 с. + 28 с.: іл.

Thomas Mark Németh. Josef von Zhishman (1820–1894) unddie Orthodoxieinder Donaumonarchie (Kircheund Recht 27). Freistadt: Plöchl 2012, 402 с., 9 іл.

Книга д-ра Томаса Марка Немета присвячена дослідженню наукової спадщини досі маловідомого віденського каноніста Йозефа Ріттера фон Чижмана (Josefvon Zhishman, 1820–1894) та вперше вичерпно представляє його значення для православ’я в Габсбурзькій монархії і тій ролі, яку він відіграв у житті православної Церкви на Буковині. Зокрема – у процесі створення православної митрополії Буковини і Далмації та богословського факультету чернівецького університету. Річ у тім, що він проводив ретельне дослідження і написав працю про східне церковне право та працю «Подружнє право східної Церкви». Після цього міністр Шмерлінг рекомендував цісарю Францу Йосифу залучити Чижмана до розв’язання подальших завдань у сфері православного церковного права. І «… з 1860 років віденський уряд вважав його експертом у справах східних Церков. Міністерство культу й освіти постійно залучало Чижмана, насамперед до вирішення структурних питань у діяльності православної Церкви та православної богословської освіти як фактично єдиного експерта з канонічних питань Православної Церкви в Габсбурзькій монархії. Через що румунська газета «Альбіна» жартома охрестила його – серйозного експерта та науковця – «оракулом» [тобто той, хто передбачає майбутнє, людина, слова якої визнаються незаперечною істиною] Міністерства культу й освіти. Та власне, так воно і було, адже авторитет д-ра Чижмана був непохитний (абсолютний) у всіх питаннях, які стосувалися православ’я.

«До кінця життя він за дорученням австрійського міністерства у справах культу й освіти, а також Міністерств фінансів та зовнішніх справ Габсбурзької імперії, укладав експертні висновки з канонічного права. Чижмана долучали і до виготовлення статутів, навчальних програм та численних важливих церковних документів».
 
Чижман започаткував дослідження й вивчення східного канонічного права на Віденському юридичному факультеті, а його монографії й донині вважаються основоположними в цій галузі. Праці віденського каноніста і майже через 120 років по його смерті в Шенбрунні торкаються багатьох актуальних питань і проблематики православного канонічного права, як наприклад, питання участі мирян в управлінні Церквою.

А при тому Йозеф фон Чижман досі згадувався в історичній літературі майже винятково як учитель принца-наступника Рудольфа (1858-1889), якому викладав історію, географію, латину і церковне право та як професор східного церковного права у Віденському університеті.

Його співпраця з цим віддаленим від столиці краєм розпочалася ще в 1864 році, коли він уклав для чернівецького Богословського інституту план викладання курсу грецьких джерел церковного права та список богословської літератури для її бібліотек. Особливо тісно діяльність Чижмана була пов’язана з Чернівцями і Православним богословським факультетом місцевого університету, заснованого в 1875 році. До розглянутих і опрацьованих ним документів належать і такі важливі для нас питання, як канонічні аспекти заснування митрополії Буковини і Далматії, експертом якої він був і готував всі важливі документи впродовж 1863-1894 років. І те, що статус Чернівецької єпархії було підвищено до рангу архиєпархії, і таки дійсної, а не почесної митрополії, то була цілковито заслуга Йозефа фон Чижмана. Він зумів переконати Міністерство культу, що в Чернівцях є всі необхідні передумови для створення саме дійсної митрополії: церковна потреба, кількість вірних, фінансування, стан освіти духовенства, а також інституція Синоду. Він зіграв важливу роль, вирішуючи численні юридичні питання, які виникали раз попри раз і потрібно було швидко і грамотно готувати пакет документів.

І надзвичайно важлива його роль в тому, що він готував представників першого покоління професорів до їхньої наукової та викладової діяльності в нашому університеті. Серед них професори богослов’я Олексій Коморошан, Константин і Євсевій Поповичі, Василь Репта та Еміліян Воюцький.

Безперечно, що значне місце у цьому виданні присвячене єпископу (митрополиту) Євгену Гакману, його роль для створення факультету, митрополії та богослов’я на Буковині назагал. Вони були знайомі віддавна і перебували в дружніх стосунках, про що свідчать збережені і опубліковані листи митрополита до Чижмана. Адже свого часу єпископ Гакман надав кошти Буковинського релігійного фонду для підтримки досліджень Чижмана і його подорожі у православні країни Дунайського басейну та до Стамбулу.

Д-р Чижман навчав для Буковини не тільки митрополитів та науковців, але його студентами були і майбутні урядовці високого рангу. Так, одним із талановитих і здібних учнів був барон Фелікс Піно фон Фріденталь (1825-1906), який згодом став політиком і впродовж 1874-1879 років був президентом Буковинського краю і був одним з найкращих багаторічних керівників Герцогства Буковина.

У цьому надзвичайно ґрунтовному дослідженні д-ра Немета представлено життя і діяльність Йозефа фон Чижмана, його наукові та законодавчі праці; огляд головних рис церковного ландшафту Габсбурзької монархії, де особлива роль відведена православній церкві на Буковині та її єпископам. Окремий розділ присвячено доволі складним і неоднозначним питанням скликання Буковинського церковного конгресу. Для всіх наступних науковців та богословів, які будуть вивчати питання греко-східного богослов‘я, професор подав дуже докладні Додатки, в яких вміщено офіційні правові документи про заснування греко-східної митрополії Буковини і Далмації, листування з митрополитом Євгеном Гакманом.

Доктор Немет за доволі короткий час, відведений на підготовку цього видання, переглянув і опрацював всі доступні матеріали з обраної теми в архівах та бібліотеках. Дуже важливим було те, що збережений архів власне самого Чижмана і він ретельно опрацьований та поданий в цьому виданні в додатках. Науковець спирається на доволі обширну спадщину каноніста та численні архівні матеріали, зокрема з Австрійського державного архіву, класифікує велику кількість його експертних висновків у комплексі організаційних питань православ’я в Габсбурзькій монархії. Представлені тут і документи Архіву Віденського університету, Віденських міського і земельного архіву, Сучавського жудецького відділу Державного архіву Румунії, Державного архіву Чернівецької області, документи Віденського університету, Інституту Східних Церков при Вюрцбурзькому університеті, Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету. Окремий розділ Додатку подає монографії та рецензії самого Чижмана, публікації буковинських богословів та єпископів, юридичні акти церков і держави у Габсбурзькій монархії та інші джерела, які були використані при підготовці цього фундаментального і ґрунтовного дослідження. Як і належиться для такого наукового видання, завершує його Покажчик імен для зручного користування.

Томас Марк Немет (Thomas Mark Németh) – доцент історії Східних Церков та екуменічного богослов’я Католицького богословського факультету Вюрцбурзького університету, директор Інституту Східних Церков при Вюрцбурзькому університеті, священик УГКЦ.
 
Як логічним продовженням є ще одне поважне і розкішне видання в рамках цієї програми.
  
Марусик Т. В., Коротун І. В. Архітектурне диво Чернівців / Т. В. Марусик, І. В. Коротун. - Чернівці : Букрек, 2019. - 324 с. : іл.


Marusyk T. V., Korotun I. V.Architectural miracle of Chernivtsi / T. V. Marusyk, I. V. Korotun, - Chernivtsi: Bukrek, 2019. - 324 p. : il.
 
 
І хоч уже здавалось би є видання про цю унікальну пам’ятку архітектури, якою є архітектурний ансамбль Резиденціїмитрополитів Буковини і Далмації, та це дуже солідне дослідження, над яким довший час працювало дві професорки нашого університету – доктор архітектури Ірина Коротун та доктор історичних наук Тамара Марусик.


У виданні представлена сама повна біографія двох без перебільшення знакових особистостей, без яких би не було цього дива – митрополита Євгена Гакмана та архітектора і мецената Йозефа Главки.

Звичайно, найбільше місце у книзі виділено власне на те, який шлях пройшов від того часу, як було задумано збудувати цей дивовижний ансамбль і до того, як освячено «угольний камінь» під будівництво. Відтворена історія та складний процес будівництва і невтомна діяльність його творців впродовж 18 років, аж до завершення. Багато нових і прецікавих сторінок відкриє для себе небайдужий читач, як от архітектурні стилі, будівельні матеріали, з яких будували,яким
прикрашали цю споруду.

А для фахівців мабуть вперше представлено архітектурні плани споруди, робочі креслення, фрагменти та елементи будівлі. Приділена увага також збереженню та реставрації Резиденції митрополитів Буковини і Далмації впродовж всієї історії її існування.
Також окремий розділ подає інформацію про те, як виникла ідея номінування та про перипетії включення архітектурного комплексу до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Видання прекрасно проілюстровано чорно-білими та кольоровим світлинами.

Аби історія цієї архітектурної перлини та пам’ятки ЮНЕСКО булa доступною до європейського та світового читача назагал, книга двомовна і вийшла також англійською мовою.

Видання призначене для науковців, студентів, краєзнавців, журналістів та всіх небайдужих до цього архітектурного шедевру людей.

Коротун Ірина – доцент, доктор архітектури. З 2007 року викладає на кафедрі архітектури, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Читає курси: Теорія і методи архітектурного проектування; Ландшафтна архітектура; Комплексне обстеження архітектурного об’єкта; Розвиток міст та міське планування. Член Українського національного комітета ІКОМОС, член Чернівецької національної спілки архітекторів України, член громадсько-консультаційної ради м. Чернівці. Автор понад 50 публікацій, присвячених історичній архітектурній спадщині міста Чернівці, проблемам регенерації, реконструкції та реставрації історичної забудови. Автор об`єктів громадського призначення, у тому числі понад 20 культових споруд, адміністративних споруд, лікарень, житлових будинків, зведених на території Чернівців та Чернівецької області.

Марусик Тамара доктор історичних наук, професор, дослідниця історії та культури України 20 століття, історії української діаспори Північної Америки. Автор понад 200 друкованих праць. Секретар координаційної ради осередків Українського історичного товариства в Україні та Буковинського осередку Українського біографічного товариства, член експертної ради ВАК України (2004–08), Член УНК ІКОМОС, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО МЗС України.

І мабуть зовсім не випадково ці дві книги вийшли разом, тому що одночасно, коли була створена митрополія Буковини та греко-східний богословський факультет Чернівецького університету Франца-Йосифа, то й будувалась архітектурна перлина Чернівців – резиденція митрополитів Буковини та Далмації.

А ми зичимо всім учасникам «Чернівецької міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського» креативних і небайдужих авторів, нових цікавих і вартісних книг про Чернівці та їх достойних мешканців, терпіння та мудрості.

І хай втіхою для всіх буде те, що Ви залишаєте для нащадків непроминущий духовний скарб рідного міста – Книгу!